Nyomtatható verzió PDF formátumban

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
mint elsőfokú bíróság
104.K.700.626/2018/47.

A Fővárosi Törvényszék a Hetényi Ügyvédi Iroda, ügyintéző: [...] ügyvéd (1133 Budapest, Váci út 76.) és a [...] ügyintéző: [...] ügyvéd (1133 Budapest, Váci út 76.) által képviselt Apple Inc. (95014 Cupertino /Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok/, One Apple Park Way) felperesnek a dr. Nacsa Mónika bírósági képviseleti irodavezető, kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben hozott Vj/32-163/2016. (nyilvános változat: Vj/32-164/2016.) számú határozat vizsgálatára indított közigazgatási perében meghozta az alábbi

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét elutasítja.
Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 2 000 000 (kétmillió) forint perköltséget.
Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 1 500 000 (egymillió ötszázezer) forint kereseti illetéket.
Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Kúriához címezve, a Fővárosi Törvényszéknél kell az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint, jogi képviselővel eljárva előterjeszteni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.