Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint fellebbviteli bíróság
ítélete

Az ügy száma: Kf.VI.37.650/2018/5.
A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás bíró
A felperesek: Autócentrum AAA Autó Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. I. rendű (2151 Fót, Fehérkő u. 1.)
AAA Autó International a.s. II. rendű (18400 Prága, Dopraváku 874/15, 184 00, Cimice 8, Cseh Köztársaság)
A felperesek képviselője: Bassola Ügyvédi Iroda (1112 Budapest, Oltvány árok 15., ügyintéző ügyvéd: [...])
Az alperes: Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
Az alperes képviselője: Dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos
A per tárgya: versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata
A fellebbezést benyújtó fél: a felperesek
A fellebbezés száma: 19.
Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Fővárosi Törvényszék 2018. április 24-én kelt 13.K.700.291/2018/18. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 13.K.700.291/2018/18. számú ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 800.000. - (nyolcszázezer) forint fellebbezési eljárási költséget.

Kötelezi a felpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak felhívásra
2.500.000. - (kétmillió-ötszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.