Vj-5/1997/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tomori Péter ügyvéd (Demko-Tomori és társai Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Szemere u. 17.) által képviselt Royal Ambassador Kft (1053 Budapest, Veres Pálné u. 40.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítása iránt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a "Hifi Video Komfort" , a "Születésnapi", a "Nyereménykategóriás" és a "Nyerjen vagyont" nyereményjátékokban jogsértést valósított meg azzal, hogy a fogyasztóknak közvetlenül megküldött küldeményében azt a látszatot keltette, hogy a fogyasztó áru rendelése esetén értékes nyereményhez jut.

Az eljárás alá vont továbbá jogsértést valósított meg ajándék akciójának azon állításával, hogy a közvetlenül megkeresett fogyasztó "két csodálatos gyémántot és egy mélyvörös színben pompázó gránátkövet" kap ajándékba a foglalatba helyezésért fizetendő csekély összegért.


Fenti magatartások folytatását megtiltja.
Az 1996. évben szervezett nyereményjátékokra vonatkozóan az eljárást megszünteti.

A Versenytanács az eljárás alá vontat 20.000.000.- (azaz Húszmillió) Ft bírsággal sújtja, melyet köteles - a kézhezvételt követően haladéktalanul - a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi, 3.000.- Ft eljárási költséget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223 számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben lehet kérni, melynek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont jogelődje az Euro Direct Service Kereskedelmi és Csomagküldő Kft társasági szerződése 1992. január 27-én kelt, ugyanekkor kezdte meg tevékenységét 1.000.000.- Ft alaptőkével. Az alaptőkét 1994. április 18-án 70.000.000.- Ft-ra emelték. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Kft-t 1995. május 29-én jegyezte be. A cég névváltoztatási kérelmet nyújtott be 1996. április 4-én, mely szerint Swiss Ambassador Kft-re kérte a nevének megváltoztatását, amelyet 1996. június 17-én visszavont, egyidejűleg kérte, hogy a neve Royal Ambassadorra változzon. Az eljárás alá vont tulajdonosai, megbízott igazgatója megegyezik az ugyanazon címen bejegyzett Top Trading és Biotonic Kft-vel melyek jelenleg fizetésképtelenség miatt felszámolás alatt állnak. Eljárás alá vont 1996. év 8 hónapja alatt a rendelkezésre álló adatok szerint 175,3 millió Ft értéken forgalmazott, így részesedése a magyar csomagküldő piacon mintegy 4,0 %.

Az eljárás alá vont - hasonlóan a Top Trading és a Biotonic Kft-hez - csomagküldő tevékenysége során különféle névreszóló ajánlattal keresi meg a fogyasztókat. A címzettet megszólítva különféle díjak lehetséges nyertesének feltüntetve tájékoztatja a nyeremény közeli átvételének lehetőségéről, ennek alátámasztására hivatalos iratot mímelő okiratféléket, letakart számokat, lekaparandó szövegeket alkalmaz, melyek mindig a legnagyobb díj megnyerhetőségére utalnak. Mellékeli árukatalógusát, felhívja a címzettet, hogy a díj átvételéhez mielőbb küldje vissza megrendelő lapját, annak érdekében, hogy minél előbb megkaphassa a nyereményt. Közlik vele, hogy amennyiben bizonyos értéken felül rendel, azért minden esetben külön ajándékot kap, vagy résztvehet egy ajándékért folyó versenyben. Ezen kívül kérheti a megrendelt áru sürgősségi megküldését, amelyért külön díjat kell fizetnie, azonban itt is külön ajándékra számíthat. Minden évben egy nagy nyereményjáték megszervezésére kerül sor, jelen esetben ez az 1997. évi nagy nyereményjáték, melynek nyeremény alapja több, mint 8.000.000.- Ft a részvételi szabályzat szerint. Ezen kívül külön alapra is szerveznek nyereményjátékot, mely jelen esetben a "Hifi Video Komfort", amelynek nyeremény alapja 3.025.000.- Ft. A nyereményjátékokat a 27/1996. (XII. 11.) PM rendeletnek megfelelően bejelentették a Szerencsejáték Felügyelethez megjelölve a sorsolás helyét és időpontját.

II.

A versenyfelügyeleti vizsgálat 7 féle névreszóló ajánlatra (direct mailing) terjedt ki.

1. A "Chevrolett Lumina" az 1996. évi nagy nyereményjáték része. Egy Chevrolett Luminát tüntet fel a játék fődíjaként. A címzettet értesítik, hogy amennyiben a mellékelt hivatalos nyeremény-szelvényen szereplő rendszám megegyezik a mailingen levő három rendszám egyikével, akkor már "biztosan megnyert egy díjat". A megadott értékhatár feletti megrendelés esetén a címzett faliórát nyerhet, amennyiben a letakart órák lekaparás esetén egyforma időt mutatnak. Ezek mindig egyforma időt mutatnak, valójában ez egy ingyenes ajándék amelyet minden értékhatáron felüli rendelő megkap. Akik két napon belül sürgősségi díjjal küldik vissza a megrendelést megnyerhetik a 150.000.- Ft értékű öt színes televízió egyikét. A részvételi szabályzat a küldött boríték belső oldalán található.

2. A "Színes TV" nyereményjáték 1996. évben külön nyeremény alapra szervezett akció, melynek fő díja egy Sony High Black Trinitron KV M201K típusú színes televízió. A névreszóló ajánlat tartalmazza a személyre szóló díjkiutalási és megrendelő szelvényt, valamint a címzett személyes szerencse- számát. A mellékelt listán minden esetben szerepel a címzett szerencse- száma a megadott 24 szám között, amelyek közül 23 nyert egy-egy televíziót a kisorsolt 23 televízió közül. A címzett jogosultságát az áru megrendelésével érvényesítheti, amennyiben 5 napon belül küldi vissza a megrendelést, 2.000.- Ft értékű stopper órát kap ajándékba.
3. Az eljárás alá vont 1997-ben külön 3.025.000.- Ft-os nyereményalapra szervezte a "Hifi - Video - Komfort" nyereményjátékot. A címzett hivatalos értesítést kap a díjkiutalás eredményéről, mely végleges és hivatalos. Nagy örömmel közlik vele, hogy a nagy kiválogatás egyik nyertese, az egyik díj máris a címzetté, amely teljesen ingyenes. A nyereményt úgy kaphatja meg, hogy a "Megrendelő és Díjigénylő" lapra ráragasztja a "nyereményigénylő bélyegét" és még azon napon visszaküldi. A levélre pirossal bélyegezték rá, hogy "ma tudtuk meg, ön két díjat kap". Erre tekintettel a díjigénylés határidejét néhány nappal meghosszabbítják. Mellékelik a játék hat díjának felsorolását, mely sorrendben a következő: Philips színes televízió, Samsung Video Kamera, CD Digitális Sztereó, Philips Videomagnó, Termo plastic Elektromos, Braun Elektromos Kávéfőző. A boríték belső oldalán található a részvételi szabályzat igen apró betűkkel, nehezen olvashatóan, ez tartalmazza, hogy a nyereményjátékban az ajánlott árukból rendelő fogyasztók vesznek részt, négy díjat sorsolnak ki, egy televíziót 100.000.- Ft-ért, egy video kamerát 75.000.- Ft, egy videomagnót 50.000.- Ft és egy kávéfőzőt 25.000.- Ft értékben. A másik két díjat (fólia hegesztő vagy compakt disk), a megrendeléssel egyidejűleg megküldik a fogyasztóknak. A vizsgálat megállapítása szerint a 3. díjként megjelölt CD compact disk 188.- Ft értékű, míg a 5. helyen szereplő Termo plastic elektromos fólia hegesztő 180-200.- Ft. A 2. díj, amely egy 150.000.- Ft-os fagyasztós hűtőszekrény, ingyenesen a címzetté lehet, amennyiben 10 napon belül sürgősségi díjjal küldi vissza a megrendelő lapot. Egy kisalakú rózsaszín boríték tartalmazza a választ arra a kérdésre, hogy a címzett miért kap két különböző értékes díjat a nagy kiválogatás alapján. A válasz pedig az, hogy "a legjobb vásárlóknak így szerezzenek örömet".

4. Az 1997. évi nagy nyereményjáték részeként a "Születésnapi" névreszóló ajánlatokat egy évben 12 alkalommal küldik ki a megrendelőknek. A címzett régebbi megrendelésén maga tünteti fel születésnapi dátumát. A direct mailben boldog születésnapot kívánnak a címzettnek, mint egyik legjobb vásárlójuknak. Közlik vele, hogy ebből az alkalomból egy játékot szerveztek, amelyben különböző elektromos háztartási készülékeket lehet kapni. A vezetőség közlése alapján a 2. sorban lévő ajándék, a TURBO 2000 porszívó a címzetté. Az 1. sorban egy Sony televízió, a 3. sorban Miele mosogatógép, szerepel a 4. sorban egy Samsung mikrohullámú sütő és egy Singer varrógép az 5. A mellékelt tárgyakat felsoroló lista lengyel nyelven készült. Az ünnepelt úgy juthat ehhez a háztartási készülékhez, ha két terméket megrendel a katalógusból, 15 napos kockázatmentes születésnapi próbára. Ha viszont értékhatáron felül rendel, akár négy születésnapi ráadás ajándékot is megkaphat. Ehhez mindössze egy aranyszínű téglalapot kell lekaparjon, ha az alatt a 4-es szám szerepel, akkor négy meglepetés ajándékot kaphat. Természetesen az arany téglalap alatt minden esetben a négyes szám szerepel. A - lengyel nyelven megadott háztartási gépek televízió, mosogatógép, mikrohullámú sütő varrógép közé behelyezett TURBO 2000 porszívó a címzett részére jelentős értékűnek tűnik. Valójában a TURBO 2000 porszívó elemmel működő kisebb morzsák felszívására esetleg alkalmas, 188.- Ft értékű szerkezet. A további meglepetés ajándékokra vonatkozóan a mail közli, hogy azokat raktárkészletükből állították össze, valamennyi olyan termék, amelynek mennyisége nem elég nagy ahhoz, hogy a katalógusokba is érdemes lenne feltüntetni. Bár az eljárás alá vont nyilatkozata szerint része az 1997. évi nagy nyereményjátéknak a részvételi szabályzat a borítékon belül sem található meg.

5. A "Nyeremény Kategóriás" mailing része az 1997. évi nagy nyereményjátéknak. A címzettnek ellenőriznie kell, hogy melyik nyeremény kategóriában szerepel, ehhez le kell kaparnia az aranyszínű karikákat. A címzett szerencse számát a legmagasabb 4. kategóriában találja meg. Igazolják számára, hogy minden ezt megelőző válogatáson már túljutott, így jogosult, hogy megnyerje a játékban szereplő 7 díj egyikét. A 4. kategória díjai között szerepel az 5.000.000.- Ft értékű fődíj, valamint 2 db egyenként 175.000.- Ft értékű 2. díj. Közlik a címzettel, hogy a neki kiutalt titkos nyereményszám kiválasztása számítógép segítségével, véletlenszerűen történt. Így került a 4. kategóriába, hogy megkaphassa a 4. kategóriás nyereményt mindössze annyit kell tennie a címzettnek, hogy felragasztja a nyereményszámát a "Díjigazoló és Megrendelő" szelvényre, melyen megrendeli 15 napos kipróbálásra a katalógusból a termékeket. Amennyiben értékhatáron felül rendel a címzett egy luxus táskát kaphat, amely megfelel a "legrégibb francia táskakészítők" hagyományainak. Ha sürgősségi díjjal küldi vissza 10 napon belül a megrendelést, részt vehet egy játékban, melynek során "teljesen ingyen az övé lehet az 550.000.- Ft-os montain bike biciklik egyike". A részvételi szabályzatot alig olvashatóan apró betűkkel a boríték belsején tüntették fel.

6. A "Nyerjen Vagyont" játék szintén az 1997. évi nagy nyereményjáték része. A címzett neve a küldött boríték átlátszó ablakán megjelenik, kiírva nagy betűkkel; "Ön nyerte meg az 5.000.000.- Ft-os fődíjat. Feladó a díjkiutalási bizottság elnöke, aki értékhatáron fölüli megrendelés esetében meglepetés ajándékot ígér. Ez lehet egy filmtekercs, egy fotóalbum, vagy egy fényképezőgép vakuval. Hogy melyik a három közül, ahhoz egy arany téglalapot kell lekaparni. Ez alatt a fényképezőgép vakuval látható. Amennyiben a címzett 11 napon belül küldi vissza megrendelését értékes nyereményt és ingyenes ajándékot kaphat. A mellékelt szórólapon viszont az szerepel, hogy részt vehet a játékban, melynek díja egy Sony Musik Center beépített CD lejátszóval, ha 10 napon belül sürgősségi díjjal visszaküldi a megrendelést. A borítékon kívülről fel van tüntetve "a küldemény tartalma: utalvány 1. díj 5.000.000.-Ft, mely összeget a Swiss Ambassador már elkülönítette." A részvételi szabályzat olvasható betűkkel a boríték belső részén található.

7. Az "Ékszeres" vagy "Három Drágakő" akció során kiküldött levél borítékján "jóváhagyott kiutalás" szerepel és a Díjkiutalási Osztály vezetőjének aláírása. A kiküldött levélben a Drágakő és Vagyontárgy Osztály vezetője, Hollányi T. Kristóf gratulál a címzettnek, mint a 8.000.000.- Ft-os nyereményjáték egyik nyertesének. Közli, hogy a nyereményén felül 2 csodálatos gyémántot és egy mélyvörös fényben pompázó gránátkövet utaltak ki részére. Bejelenti, hogy "személyesen is volt alkalma megcsodálni a gyönyörű foglalatokat melyeket kézzel csiszolt valódi gránátkő ékesít, melynek csillogását két természetes szépségű valódi gyémánt ragyogása emeli ki. A mélyvörös gránátkő ragyogó pompája szinte megtévesztésig emlékeztet a valódi lángolóan vörös rubinra. Ezek szépségét kiemelik a páratlanul ízléses foglalatok. Mindössze egy csekély összeget számítanak fel a foglalatba helyezésért." Mindezek igazolására három fotót küld a címzettnek, melyekből kiválaszthatja a foglalatot. Mellékelik a "Hivatalos Igazolás a díj nyertesének" megnevezésű iratot, melyet a vezérigazgató jóváhagyott. Vezérigazgatóként Bártfainé Rácz Aranka szerepel, aki a 6-os levélen a Díjkiutalási Osztály vezetőjeként szerepel. Miután a címzett a 8.000.000.- Ft-os játék egyik nyertese és ezért hozzájuthat két valódi gyémánthoz, és egy mélyvörös valódi gránátkőhöz, semmit nem kell tennie csak visszaküldenie 10 napon belül a "tulajdoni igazolás/drágakő bizonyítvány" dokumentumot. A "Tulajdoni Igazolás nyertesnek és drágakő bizonyítvány"-ban felhívják a címzettet, mint hivatalosan igazolt nyertest, hogy adatait pontosítsa, ha elírás történt, azt haladéktalanul javítsa ki. Közölnie kell a kiválasztott foglalat típusát, illetve a gyűrű méretét. A foglalatba helyezésért 2990.- Ft-ot kérnek, valamint hozzájárulást a csomagolás és a csomagküldés költségeihez, amely 595.- Ft.

III.

Az eljárás alá vont védekezésében előadja, hogy minden forgalmazott termékére a kézhezvételtől számított meghatározott ideig (általában 15 nap) visszavételi garanciát vállal, melyről a címzettet a megrendelési szelvényen tájékoztatja, a címzettek részére tényleges kockázat nélküli megrendelést és játék lehetőséget biztosít, így kizárt, hogy a fogyasztókat bármilyen kár éri. Bár az eljárás alá vont ellen több alkalommal indult versenyhivatali eljárás, de mindössze két esetben került sor jogerős befejezésre a bíróság előtt. A Vj-200/1992-es ügy melyben a Versenyhivatal a Biotonic Kft-re 50.000.000.- Ft-os kiszabos bírságát a bíróság 10.000.000.- Ft-ra csökkentette, míg másik ügyben (Vj-35/1993.) a megbírságolt a Top Trading Hungary Kft volt, bár elmarasztalták a társaságot, de az indokolást szinte teljes egészében hatályon kívül helyezte a bíróság. Így nem indokolt sem a magas összegű bírság, sem az azonnali végrehajthatóság kimondása. Kéri egyúttal, hogy a korábbi eljárásokat - azok bírósági kontrolljának jogerős befejezéséig - a Versenytanács ne vegye figyelembe. Álláspontja szerint nem a fogyasztók nagy körét érintően folytatja a tevékenységét, mivel a 625.300 direct mail ugyannak a fogyasztói körnek került megküldésre. Egy mailingből pedig átlagosan 20.000 db megrendelés volt, így a beérkezett panaszok száma még az 1 %-ot sem éri el, így nem képvisel közérdeket az elindított eljárás. A fogyasztókat tájékoztatja a részvételi szabályzatról a boríték belső oldalán, de jól olvashatóan, a megrendelő szelvényen pedig feltünteti nevén és címén kívül telefonszámát is valamint, hogy a szabályzat a borítékban található. A részvételi szabályzat szerint a 7. díj az nyeremény, csak azért küldik meg a nyerteseknek a megrendeléssel egyidejűleg, hogy megkíméljék a postaköltség hozzájárulás kifizetésétől. A részvételi szabályzat tartalmazza, hogy ha olyan vásárló nyeri meg az 1-6. díjak egyikét, aki már megkapta a 7. díjat is, köteles azt visszaszolgáltatni. A "Születésnapi" nyereményjáték borítékjában található lengyel nyelvű szórólap nyomdai hiba folytán került be a borítékba. Az "Ékszeres" direct maillel kapcsolatban bizonyítási indítványként egy további független drágakő szakértő (Pálinkás László 1051 Budapest, Arany János u. 16.) bevonását kérték annak igazolására, hogy a kövek valódiak.

Az eljárás alá vont előadása szerint tulajdonosváltás volt a Kft-nél és az új svájci tulajdonos döntött a névváltoztatásról. A Swiss Ambassador név ellen többen tiltakoztak, ezért kellett visszavonják ezt a nevet. Közben már elkészültek a nyomtatványok, amelyeken ez a megnevezés szerepelt, miután a nyomdai átfutási idő általában három hónap. Az igazgatóság dönt ülésén, hogy milyen típus és hány darab menjen ki. Előfordul, hogy a már elkészített direct maileket csak hat-hét hónap múlva használják fel. Így történhetett, hogy még 1997. évben is kerültek kiadásra Swiss Ambassador felirattal borítékok.

IV.

A Versenytanács Vj-176/1996/30. számú határozatában, melyet 1996. december 6-án hozott megállapította, hogy a Royal Ambassador Kft mint eljárás alá vont vállalkozó, az 1996. évi nagy nyereményjátéka során a fogyasztóknak közvetlenül eljuttatott küldeményeiben azt a látszatott keltette, hogy árurendelésük esetén értékes nyereményhez jutnak. E magatartás folytatását megtiltotta. A már említett két bíróságilag felülvizsgált jogerős marasztaló határozaton kívül 5 versenytanácsi bírságoló marasztaló határozatot támadott meg az eljárás alá vont, illetőleg a felszámolás alatt álló Top Trading és Biotonic Kft. Ezek részben első, részben másodfokú bírósági szakban vannak. A kiszabott bírság összértéke közel 100.000.000.- Ft. A Biotonic Kft a végrehajtható 10.000.000.- Ft-ból mindössze 872.000.- Ft-ot fizetett meg, míg a Top Trading a 6.000.000.-Ft-ból semennyit.

A Versenytanács a "Chevrolet Lumina" és a "Színes TV" nyereményjátékokkal kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárást megszüntette, mivel bizonyítást nyert, hogy azok az 1996. évi nagy nyereményjáték részei voltak, amely 1996. december 31-ével befejeződött, így a Tpvt. hatálya nem terjed ki a magatartásokra.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezete tartalmazza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmát magukba foglaló jogsértéseket. A 8.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A 8.§ (2) bekezdés c.) pontja pedig kimondja, hogy a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen az ha az áru értékesítésével , forgalmazásával összefüggő, a fogyasztók döntését befolyásoló körülményekről, így különösen a kapcsolódó ajándékokról, a nyerési esélyről megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

Az eljárás alá vont működése megkezdése óta társcégeivel együtt lényegében azonos módon, kis változtatásokkal eladási módszerét úgy dolgozta ki, hogy a fogyasztókat minél rövidebb idő alatt lehetőleg minék nagyobb fogyasztásra vegye rá. Ennek során a közismert játékszenvedély felkeltésén túlmenően még egyes emberi gyengeségekre is építve agresszív rámenős módszerekkel keresik meg a címzetteket. (pld. mindig a legnagyobb nyereményre van kilátás, "csak a leghűségesebb vásárlónknak", két díjat kap). Elhallgattak viszont olyan tényeket, ami világossá tette volna, hogy a díjak elnyerését sorsolás előzi meg, melyben több százezren vesznek részt, illetve, hogy a 6. és 7. díj mindenkinek járó kis értékű ingyen ajándék. A tudnivalókat tartalmazó részvételi szabályzatot továbbra is a boríték belső részén igen apró betűkkel tüntetik fel, így aki nem tépi szét a borítékot vagy gyengébb a szeme, már nem olvashatja el. Ezen túlmenően a "Hifi-Video-Komfort" játékban a cég nagy kiválasztására hivatkozva csodálatos nyereményről beszélnek és két értékes díjról. A nyeremény felsorolásban 3. helyen szerepelő CD digitális stereo megjelölés egy mindössze 188.- Ft értékű CD compakt disket jelent, míg az 5. helyen szereplő fólia hegesztő is csak 180-200 Ft, bár az utolsó, 6. díj egy 25.000.- Ft értékű Braun elektromos kávéfőző. Ugyanígy megtévesztik a fogyasztókat a "Születésnapi" nyereményjátékban, ahol a nyereménylista 2. helyén szerepel a TURBO 2000 porszívó, amely megelőzi a Miele mosogatógépet, a Samsung mikrohullámú sütőt és a Singer varrógépet, noha beszerzési értéke 188.- Ft. A "Nyeremény kategóriás" játékban a 4. kategóriába sorolt címzett, aki a fődíj, illetőleg a két második díj megnyerésében reménykedik, csak a részvételi szabályzatból tudhatja meg, hogy a 7. díjra jogosult automatikusan. A versenytanács álláspontja szerint ez semmiképpen sem nevezhető díjnak csak ingyenes ajándéknak, tekintettel a Tpvt. 9.§-ra is. A "Nyerjen Vagyont" nyereményjátékban megadott értékhatár feletti megrendelés esetén a megrendelők mindegyike megkapja a vakus fényképezőgépet, melynek beszerzési ára 600.- Ft, ezzel szemben úgy tüntetik fel, mintha különleges szerencse érte volna a leendő megrendelőt.

Más formát választott az "Ékszeres" akciójában az eljárás alá vont. "Ajándékot" küld régebbi megrendelőinek, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásért az ajándék értékéhez viszonyított "csekélynek" jelzett ellenszolgáltatást kért. Ezekből a névre címzett levelekből először 50.000 majd a kedvező fogadtatás után még 280.088 darabot küldött. A vám okmányon bizsunak megnevezett gyűrűk és láncok bekerülési ára a 645.- Ft. A vizsgálati szakban kirendelt Osvát Marianna igazságügyi ékszerszakértő szakvéleménye szerint valamennyi tárgy fémből készült, értéktelen kövekkel, foglalási munka helyett ragasztással. A tárgyak értéktelen bizsuk, ragasztott kövekkel, amelyek egyike sem gyémánt, illetve gránát, értéke, 200-300 Ft. Az eljárás alá vont a vizsgálat során csatolta Pálinkás László drágakőszakértő (1051 Budapest, Arany János u. 16.) drágakő vizsgálati bizonyítványát. E szerint a vizsgált gránát igen gyenge kézi csiszolás, közepes jószínű kő, továbbá kisebb kristály zárványok gyönge kézi csiszolású, nagyon apró, nem ékszer minőségű nyers gyémánt. A Versenytanács elutasította az eljárás alá vontnak a kövek értékére, minőségére vonatkozó további szakértői vizsgálatra tett indítványát. A Versenytanács álláspontja az, hogy minden vállalkozó maga döntheti el, hogy ingyenesen milyen értékű ajándékot ad megrendelőinek. Ez nem valósít meg önmagában jogsértést. Rámutat ugyanakkor a Versenytanács arra, hogy a Tpvt. 8.§ (2) bekezdése d.) pontja szerint fogyasztók megtévesztésének minősül, ha különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik. Ebben az esetben a címzett csak úgy juthatott hozzá az ingyenes ajándékhoz, ha megvásárolja hozzá a foglalatba helyezés szolgáltatását is. Ezt a szolgáltatást az eljárás alá vont "csekély árunak minősítette" az ajándék értékéhez képest. Ahhoz, hogy ez a kijelentés igaz legyen a kövek értéke a 2.990.- Ft-os foglalatba helyezési díjhoz képest legalább 10.000.- Ft körül kellene legyen. Mivel azonban az "ékszer" igazolt bekerülési költség mintegy 600.- Ft, így további szakértői vizsgálatot a Versenytanács nem tartott szükségesnek, mert a jogsértés a rendelkezésre álló adatok szerint bizonyított.

A Versenytanács az eljárás alá vonttal szemben a többszörös törvénysértésre tekintettel a bírságot a Tpvt. 78.§ (1) bekezdése alapján halmozottan szabta ki. Figyelembe vette a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az eset összes körülményeit azt, hogy a jogsértő állapot folyamatosan fennáll, hogy a törvénybe ütköző magatartást megalakulása óta, 5 éve tanúsítja az eljárás alá vont. A bírság kiszabásánál nem vette enyhítő körülményként figyelembe, hogy az eljárás alá vont az időközben a meghozott Versenytanácsi határozatok alapján módosított módszerén és az egyes döntések alapján változtatott a részvételi szabályzat szövegén. Rámutat a Versenytanács arra, hogy függetlenül a bírósági felülvizsgálattól a versenytanács határozata a pénz fizetésekre vonatkozó rendelkezések kivételével a határozat kézhezvételét követően végrehajtandóak. Abban az esetben tehát ha a Versenytanács egy bizonyos magatartást megtiltott, mindaddig hatályban van a tiltás, ameddig azt a bíróság esetleg a felülvizsgálat során meg nem változtatja. A jelenleg kimondott jogsértéseket megelőzően a Versenytanács ugyanezt a jogsértést a 8/1996. és a 176/1996. számú versenytanácsi határozatokban már megállapította és az eljárás alá vontat a magatartástól eltiltotta. Ennek az eljárás alá vont nem tett eleget és folyamatosan megvalósítja a jogsértést.

A Versenytanács a Tpvt. 83.§ (1) bekezdésben adott jogán - a közérdekre tekintettel - elrendelte a határozat azonnali végrehajtását. Az eljárás alá vont - mint csomagküldő tevékenységet végző a 4/1994. (I.14.) IKM rendelet alapján bejelentést tett az Ipari Kereskedelmi Minisztériumhoz, amely nyilvántartásba vette, egyéb engedélyre nincs szüksége. Fontos érdeke a Magyarországon működő mintegy 4-5 éve piacon lévő csomagküldő cégeknek, hogy a lakosság bizalmát ennek az új fajta áruforgalmazásnak megszerezzék és megtartsák. Ugyanakkor fontos érdeke minden fogyasztónak, hogy a csomagküldő cégek,- melyek külön ellenőrzés nélkül végzik tevékenységüket - megbízhatóan, megfelelően működjenek, választási lehetőséget nyújtva a vásárlásban. Az eljárás alá vont visszatérő jogsértései alkalmasak arra, hogy a csomagküldő tevékenység iránti bizalmat megingassák és így a piacon zavart okozzanak. A csomagküldő piacra történő be-, és kilépés könnyű, gyakorlatilag rövid időn belül megvalósítható a jogsértést elkövető vállalkozás új néven rövid időn belül folytathatja tevékenységét. Az eljárás alá vont a korábbi versenytanácsi határozatoknak nem tett eleget, melyekben a jogsértő magatartás folyatását megtiltotta a Versenytanács. Tekintettel arra, hogy a bírósági eljárások évekig elhúzódhatnak a Versenytanácsnak olyan eszközt kellett találnia, - az összes fogyasztó védelmében, a közösség érdekében - amely alkalmas arra, hogy az eljárás alá vontat az önkéntes jogkövető magatartásra rábírja. Ezért a Versenytanács a határozat azonnali végrehajtását rendelte el.


A jogorvoslati lehetőség a Tpvt. 83.§ -nak rendelkezésén alapul.

Budapest, 1997. május 20.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Szabó Györgyi