Vj-6/1997/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Faragó Ágnes ügyvéd (8000 Székesfehérvár, Ányos P. út 1.) által képviselt Golgota Temetkezési Vállalkozással szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított ügyében - tárgyalás mellőzésével - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

A Versenyhivatal által lefolytatott vizsgálat alapján a Versenytanács megállapította, hogy a sérelem tárgya olyan magatartás, amelyet az eljárás alá vont 1996-ban tanúsított és nincs bizonyíték arra, hogy a magatartást 1997. év folyamán folytatta, vagy megismételte volna.

Az 1996. évi LVII, törvény (Tpvt.) 95. § (1) bekezdése értelmében a törvény 1997. január 1-én lépett hatályba, és a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben kellett alkalmazni az 1990. évi LXXXVI. törvény rendelkezéseit.

Arra tekintettel, hogy az ügy tárgyát képező magatartást az eljárás alá vont 1996-ban befejezte és az eljárás 1997. év folyamán indult, az ügy eldöntése sem a korábbi, sem pedig a jelenleg hatályban lévő versenytörvény értelmében nem lehetséges.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. június 16.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika