Vj-26/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a NOKIA Telecommunications Kft. (1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont jogsértést követett el, amikor 1998. februárjában országos napilapokban közzétett, az általa forgalombahozott NOKIA 6110-es mobil rádiótelefont ismertető hirdetéseiben elmulasztotta közölni, hogy a készülék újszerű működéséhez tartozék is szükséges, továbbá azzal, hogy a tartozék a hirdetés időpontjában kiskereskedelmi forgalomban nem volt hozzáférhető.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 500.000.- (azaz Ötszázezer) forint bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont NOKIA Telecommunications Kft. tevékenységi körében foglalkozik mobil rádiótelefon-készülékek nagykereskedelmi forgalmazásával, amelyek a GSM-fajta szabványrendszer keretein belül működnek.


A hasonló rendszerben használható készülékek nagykereskedelmi piacán - amelynek területe az ország egésze - jelenleg kiegyensúlyozott verseny zajlik a meghatározó forgalmazók, az eljárás alá vont vállalkozás, továbbá az ALCATEL, az ERICSSON, a MOTOROLA és a SIEMENS cégek között. A végső fogyasztók a rendszerbe a WESTEL 900 GSM Rt., vagy a PANNON GSM Rt-vel szerződést kötve kapcsolódhatnak be; az eljárás alá vont kiskereskedelmi értékesítést nem végez.


Az eljárás alá vont vállalkozás 1998. februárjában a Magyar Nemzet, és a Népszabadság országos napilapok szakirányú mellékleteiben két-két alkalommal hirdetést jelentetett meg, amelyben új terméke, a NOKIA 6110 fantázianevű zsebtelefon piaci bevezetése volt a célja. A hirdetés - amely alapjában és irányában azonos volt a szórólapként megjelentetett termékismertetővel, amely ismertető a kiskereskedőknél volt hozzáférhető - a szokásos műszaki paraméterek és kényelmi szolgáltatások felsorolásán túl egy új szolgáltatásra is utalt: a telefon segítségével vezeték nélküli kapcsolat létesíthető a hordozható személyi számítógéppel, nyomtatóval, vagy egy másik, azonos sorozatú rádiótelefonnal. A megoldás módja, hogy a készüléket a számítógép, a nyomtató, vagy egy másik NOKIA 6110-es mobiltelefon mellé kell helyezni.


A fogyasztók megtévesztésének tilalma megsértése feltárása miatt indított hivatali vizsgálat kimutatta, hogy az ígért közvetlen kapcsolat létrehozásának feltétele az, hogy a hivatkozott számítógép rendelkezzen infravörös csatlakozási ponttal és a művelet végrehajtásához nélkülözhetetlen telepített szoftverrel, valamint a csatlakozás biztosításához nélkülözhetetlen volt a NOKIA Cellular Data Suite nevű, kizárólag az eljárás alá vonttól beszerezhető kiegészítő berendezés. Ez a kiegészítő a hirdetés megjelenésekor a kiskereskedelmi forgalomban a zsebtelefonnal együtt nem volt kapható.


A vizsgálati jelentés mindezen hiányosságok ellenére a jogsértés megállapítására nem tett indítványt arra hivatkozva, hogy a hasonló magas színvonalú készülékeket vásárló fogyasztók hozzáértése a hirdetés helyes értelmének feltárásához feltételezhető, illetve a piacra került készülék hiányossága csak kevés számú fogyasztót érint, így a gazdasági versenyre gyakorolt hatása csekély.


Az eljárás alá vont vállalkozás képviselője természetesnek tartotta, hogy a piaci bevezetés során egy új termék kiegészítői csak a fő terméket követően jelennek meg a forgalomban. Az infravörös csatlakoztatás lehetőségét kifejezetten az értő közönségnek szánták, a készülék ennek használata nélkül is újdonság és a korábbiaknál magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt. A kiskereskedőket a forgalombahozatal előtt felkészítették, a fogyasztók közvetlenül tőlük az esetleg felmerülő kérdéseikre választ kaphattak. Kérte az eljárás megszüntetését.

II.

A Versenytanács több határozatában kifejtett következetes gyakorlata szerint bármely, a gazdasági versenyben a fogyasztó választását befolyásolni képes hirdetésnek a lényeget illetően igaznak, a részleteket illetően pontosnak kell lennie. Ezen túlmenően a hirdetésben ígért lényeges tulajdonságok tekintetében az áru a hirdetés megjelenése időpontjában az ott jelzett paraméterekkel hiánytalanul álljon a fogyasztók rendelkezésére. Végül, az elsődleges valótlan, vagy pontatlan közlés megtévesztő jellegét nem menti a valóságot esetleg feltárni képes helyszíni közlés, különösen, mint jelen esetben, ha a valóság megismerése kifejezett szakismeretet feltételez; jól kérdezni csak az képes, aki szakmailag az adott tárgyban felkészült. Az átlagos fogyasztót azonban nem a vájt-fülű szakértők között kell keresni.


Az azonos szabványú rendszeren működő mobil rádiótelefonok piacán versenyhelyzet van: amelyik vállalkozás a többit megelőzően képes a korábbi készülékek szolgáltatásait a fogyasztó által elismert módon új, magas színvonalú készülékkel kiváltani és ezeket a mást vagy jobb tulajdonságokat széleskörűen megismertetni, tisztességes úton jut versenyelőnyhöz.


A gazdasági verseny központi szereplője a fogyasztó. Piaci verseny esetén választásával befolyásolja a verseny kimenetelét. A fogyasztónak a piaci kínálatból való döntése befolyásolása a vállalkozó számára ezért létfontosságú lehet. Ez a tevékenység azonban csak az üzleti tisztesség keretei között, az átlagos fogyasztó ismereteire építve, a választási szabadság sérelme nélkül végezhető.


A valótlan, pontatlan, valamely az áru használhatósága szempontjából lényeges tulajdonságot elhallgató hirdetés nem tisztességes üzleti magatartás.


A Versenytanács álláspontja szerint - egyetértve azzal a nézettel, hogy a készülék a megszokott módon is magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt - az eljárás tárgyát képező magatartás alkalmas az átlagos mobiltelefon-használó fogyasztó megtévesztésére, mert a kínált áru valódi újdonságát képező, újszerű működése egy nélkülözhetetlen tartozék függvénye, amely a hirdetés megjelenésének időpontjában csak külön utánjárással volt beszerezhető.


A hirdetés és a termékismertetés súlyt fektetett az újszerű lehetőségekre, ezért az elhallgatott információ lényegesnek tekinthető akár az addigi habozó új fogyasztók, akár a korábbi zsebtelefont a jobb használati értékűre felcserélni vágyó fogyasztó számára, aki egy új kényelmi szolgáltatáshoz is juthat.

Az eljárás alá vont kifogásolt hirdetése pontatlannak bizonyult az áru olyan lényeges tulajdonsága tekintetében, amely a fogyasztó döntése befolyásolására alkalmas. A Versenytanács ezért a Tpvt. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jogsértést megállapította és a jogsértő magatartás piaci kihatására tekintettel a 78. § (2) bekezdése alapján bírságot szabott ki.

Budapest, 1998. május 19.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika