Vj-27/1998/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Incze András Péter ügyvéd (1051 Budapest Arany János u. 9.) által képviselt MT-Liz Kft kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az MT-Liz Kft a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen az IKARUS Járműgyártó Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

1.) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt - a kormány 2002/1998. (I.18.) sz. határozatának megfelelően - privatizációs eljárást folytatott le az IKARUS Járműgyártó (a továbbiakban: IKARUS) Rt részvényei 53,9 százalékának értékesítésére. A privatizációs eljárás nyertese az MT-Liz Kft lett, amely a részvényvásárlással megvalósuló irányításszerzéshez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

2.) Az IKARUS Rt fő tevékenységi területe autóbuszok és trolibuszok tervezése, gyártása és értékesítése. Az IKARUS Rt 16 vállalkozás felett rendelkezik az üzletrészek, illetve a részvények többségének tulajdonlásán alapuló irányítási joggal. E vállalkozások mindegyikének tevékenysége szorosan kapcsolódik az IKARUS Rt-hez (alkatrész- és részegység gyártás, szerviz tevékenység, értékesítés, stb.). Az IKARUS Rt és az általa irányított 16 vállalkozás (a továbbiakban: IKARUS-csoport) 1997. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - 52 milliárd forint volt.

3.) Az MT-Liz Kft az IKARUS Rt részvényeinek megvásárlására alakult gazdasági társaság, amelynek irányítója az MT-Holding Rt, amely további 21 vállalkozás felett rendelkezik az üzletrészek, illetve a részvények többségének tulajdonlásán alapuló irányítási joggal. E vállalkozások (a továbbiakban: MT-csoport) számítástechnikai-, irodatechnikai- és elektrotechnikai termékek forgalmazásával foglalkoznak. Az MT-csoport 1997. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom kiszűrésével - 9,9 milliárd forint volt.

4.) A Tpvt. 71. § alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

5.) Az összefonódással érintett vállalkozások (az IKARUS-csoport és az MT-csoport tagjai) 1997. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

6.) Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenységi köre alapvetően eltér egymástól, vagyis nem egymás versenytársaiként vannak jelen a piacon, és olyan jellegű vertikális kapcsolat sincs közöttük, amelynek révén az összefonódás erőfölényes helyzetet hozna létre vagy erősítene meg, illetve akadályozná a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését. Ez esetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti részvényvásárlást engedélyezte.

7.) Az ügyfelek (a kérelmező MT-Liz Kft, valamint az irányítás alá kerülő IKARUS Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-ában foglaltak alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

8.) A kérelmező az eljárási díjat előzetesen lerótta, így arról rendelkezni nem kellett.

9.) A jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1998. április 17.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes