Vj-29/1998/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Pongrácz Tibor ügyvéd (1052 Budapest, Szervita tér 4. II.em.3.) által képviselt Baracco Gold Kft (2045 Törökbálint, Meredek utca 13.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy eljárás alá vont vállalkozás a Budapest Televízióban 1997. évben a "gyémántköves gyűrű"-ről és 1998-ban a "zafírköves gyűrű"-ről sugárzott reklámjaiban valós tényeket megtévesztésre alkalmas módon állított.

A zafírköves gyűrű reklámjára nézve e magatartás folytatását a határozat kézhezvételét követően megtiltja.

Vele szemben 1.000.000.-Ft (Egymillió forint) bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú versenyfelügyeleti bírságbevételi számlájára megfizetni .
Egyben kötelezi, hogy ugyanezen idő alatt fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú számlájára 6.600.-Ft (Hatezerhatszáz forint) eljárási költséget.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás. A keresetnek a határozat végrehajtására - a meghatározott cselekmény végrehajtásáról rendelkező rész kivételével - halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

Eljárás alá vont vállalkozás tevékenységi körébe tartozik többek közt kultúrcikk kiskereskedelem, ékszerjavítás, ékszergyártás. Kiskereskedelmi üzlete a Duna Plaza Áruházban működik. Az itt kínált termékeit televízióban reklámozza.

A) 1997. szeptemberben és októberben a Budapest TV-ben néhány alkalommal vetítették a "gyémántköves gyűrű" reklámot. A hirdetésben a kft egyik tulajdonosának testvére, Sergio Baracco ajánlja a terméket egy magyar tolmács segítségével. A képen megjelenik egy úgynevezett méhkaptár foglalatos, sok apró kőből álló gyűrű, "gyémánt 1,00 karát 99.000.-Ft" felirattal, alatta az alábbi szöveg hangzik el: "nagyon jó befektetés, a gyémánt az arannyal a legjobb értékhordozó a mai napig. Minden feleség álma az egykarátos gyűrű. Akár még 1 millió forintba is kerülhet. Most 99.000.-Ft-os reklámáron tudjuk nektek adni ezt az 1 karátos brilliáns gyűrűt." Állítja, hogy a világ legjobb kézműveseinek garanciáját viseli, majd megismétli, hogy a "reklámárról" van szó, "ami soha nem tér vissza többet", most kell kihasználni. A reklámárat azért tudja megengedni, mert a gyűrű Sergio (Baracco) gyárában készül. Ígéri, hogy a telefonos megrendelés esetén minden vásárló ki lesz elégítve, majd még ecseteli az 1 karátos gyémánt szépségét.

Hasonló reklámban a következőkkel indít: "Minden nő álma Magyarországon egy 1 karátos gyémántkő, egy gyémántkő ami 1 karát. Tudjátok-e, hogy 1 karát gyémánt több mint 1,5 millió forintot ér ...... egy halom pénz, van amikor többet is". Mutatja a gyűrűt azzal, hogy abban 1 karát látható, a gyémántkövek méhkaptár foglalatban vannak, majd megismétli, hogy akár 1,5 millióba is kerülhetne itt Magyarországon. "Figyeljetek 1 karát gyémánt 1,5 millió forint", ajándék. Ezután megjelenik a telefonszám, majd felhívja a figyelmet, hogy az első telefonáló az 1 karátos gyémántgyűrűt 100 ezer forintért kapja, most 100 ezer forintos reklámáron, alatta megjelenik a 99.000.-Ft-os ár.

B) A Budapest TV-vel kötött szerződés alapján 1998. elejétől folyamatosan napi 15 percben reklámozza termékeit. Ennek keretében ment a "zafírköves gyűrű" reklám, melyben az előbbiekhez hasonlóan, tolmácson keresztül ecseteli eljárás alá vont a vásárlás előnyeit. Bemutat egy masnis zafírköves gyűrűt az alábbi szöveggel: "Figyeljetek, most jön egy ajándék, ez egy félkarátos zafírkő tömör aranygyűrűben, körben kis gyémántokkal", 29.900.-Ft-ért - az ár is megjelenik. Ezután mellé tesz egy másik gyűrűt "azért, hogy lássátok, hogy ugyanaz a minőség még akkor is, ha ez a gyűrű sokkal többe kerül"; míg a kicsi kevesebbe kerül, "a másik többszörösét is éri". Ezután megjelenik ismét a 29.900.-Ft-os ár azzal a szöveggel, hogy ezt a gyűrűt most csak tőlünk, aki most, ebben a pillanatban felhív minket ezen a telefonszámon - ami megjelenik - a kicsi helyett, amit mutattunk nektek, a nagy gyűrűt most ugyanazért az árért tudjuk adni". A képernyőn ezután kicserélik a két gyűrűt. Megismétli, hogy csak az vásárolhat így, aki most hívja fel az adott számot, valamint többször elhangzik, hogy a kicsi helyett a nagyot tudja adni. A nagy gyűrű kapcsán állítja, hogy "tízszer nagyobb az értéke is, minősége is, súlya is. Egy teljes karát zafír van benne, 12 kis gyémánt körülötte aranyban ugyanazért az árért." Többször elhangzik az a lehetőség, hogy csak az kapja, aki most hívja fel a számot. A nagyobb gyűrű értékével kapcsolatosan azt is mondja, hogy a nagyobb zafír súlya miatt sokszorosan több az értéke is a gyűrűnek, de nem mond árat, mert nem akar a számokkal dobálózni, de nagyon nehéz értékelni ezt; "ha holnap telefonáltok, a kicsit kapjátok".

Ténylegesen a brillköves gyűrű belső kidolgozása csak részben érte el a szakmailag elfogadható minőséget.
Benne 0,02-0,03 karátos, összesen l karát súlyú, nem modern csiszolású, vegyes tisztaságú, fehér-sárgás színű, gyenge minőségű kövek vannak, melyeknek többségénél felületi repedések, törések láthatók. A kövek beültetése nem egyenletes. A hozzáadott garancialevél nem említi sem az arany, sem a kövek minőségét. Értéke körülbelül szakértő szerint 84 ezer forint.

A kis zafírköves gyűrűből egy példány volt, azt 18 ezer forintért adták el. A nagy zafírköves gyűrűben összesen 0,12 karát összsúlyú brillkövek vannak, gyenge minőségűek, valamint 1 karát zafír. A gyűrű nem kézi készítésű, felületi kidolgozása jó, belső kidolgozása nem tökéletes. Értékét a szakértő 29.095.-Ft-ra tette.

A gyémántköves gyűrűből 1997. október 7 - november 5. között 4 db került eladásra, a zafírkövesből 1995. február 9. és május 4. között 47 darab.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert felmerült annak valószínűsége, hogy az adott reklámok a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. §-ába ütköznek.

A vizsgálati jelentés megállapítja, hogy az ékszerkereskedelem speciális terület, a gyémánt értékét számos tényező befolyásolja: annak megbecsülése szakértelmet kíván. A laikus vevő bizalmi viszonyban áll az eladóval, ezért utóbbi részéről a tájékoztatás fokozott korrektséget kíván meg. A reklám az 1 karátos gyémánt értékének kiemelésével, illetőleg a kis zafírköves gyűrű összehasonlításával olyan látszatot kelthet, mintha kizárólag a műsor idejére szóló előnyös vásárlást biztosítana, holott a gyűrűk ára nem haladta meg a tényleges értéküket.
Ezért javasolta a jogsértés megállapítását és bírság kiszabását.

Eljárás alá vont vállalkozás ellenkérelme megszüntetésre irányult. Azzal védekezett, hogy a gyémántköves gyűrű reklámjában nem állított valótlant, amikor az 1 karát értékét egymillió ft körül jelölte meg, továbbá az is valós, hogy a gyűrűben 1 karát gyémánt van. Olyan nem hangzott el, hogy az adott gyűrű értéke lenne egymillió ft körüli. A zafírköves gyűrű esetében is valóságot közölt, mert az 1 karátos és valóban annyit ér, amennyit feltüntetett. Kiemelte, hogy munkatársai a műsor alatt telefonáló fogyasztókkal közölték, hogy a gyűrűkben 1 karátos kő van, áruk 99.000.-, illetőleg 29.900.-Ft. A megrendelő a Duna Plaza-ban lévő üzletben vehette meg azt, ott módja volt megnézni, és amennyiben 8 napon belül valamilyen minőségi kifogást emelt, úgy lehetősége volt az egyoldalú elállásra; míg 8 napon túli reklamáció esetén a gyűrű árán más ékszert vásárolhatott.

Így a reklámban elhangzott ajánlat után nem volt megfosztva a racionális döntés lehetőségétől, az csupán a figyelemfelkeltést szolgálta. A reklámárat úgy értette, hogy egy adott időszakban lehetett csak kapni a boltban a gyémántköves gyűrűt.
Eljárás alá vont álláspontja szerint egyébként a gyűrűk értéke magasabb volt, mint az eladási ár. Minthogy kb. 700 vállalkozás foglalkozik ékszerkereskedelemmel, így különösen a gyémántköves gyűrű esetében a reklám elvileg sem zavarhatta a verseny tisztaságát.

III.

A Versenytanácsnak azt kellett vizsgálnia, hogy a reklámban elhangzottak a képi megjelenéssel együtt tartalmaznak-e olyan információt, amely alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, amelyet a gazdasági versenyben a Tpvt. 8. § (1) bekezdése tilt. Ennek nevesített formáit a (2) bekezdés határozza meg, így az a) pont ilyennek minősíti az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tény, vagy valós tény megtévesztésre alkalmas állítását, míg a c) pont a különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltését.
A Versenytanács álláspontja szerint a megtévesztő elem mindkét reklámban fellelhető az ár- érték viszonyában, mert fiktív, eltúlzott értéket sugall.

A) "gyémántköves gyűrű" reklám

Az itt elhangzott állítások - az eljárás alá vont vállalkozás védekezésében foglaltakkal egyezően - valós tények: nem kizárt, hogy egy 1 karátos gyémántkő, illetőleg 1 karátos briliánsgyűrű kerülhet akár 1 millió forintba, vagy ér(het) 1,5 millió forintot is.
Az is tény, hogy a gyűrűben összesen 1 karátnyi gyémánt van, csak nem egy darab, hanem sok kicsi.
E valós tényeket azonban megtévesztésre alkalmas módon állítja, mert azt a benyomást kelti, hogy a kínált gyűrű - minthogy az is 1 karátnyi gyémántot tartalmaz - a nagy értékű gyémántkő, vagy gyémántköveket tartalmazó gyűrűvel azonos vagy azt megközelítő értékű, holott az egy gyenge minőségű kövek összessége, értéke pedig töredéke az említett 1 karátos gyűrű értékének.
A magasabb értéket támasztja alá a reklámban elhangzott egyéb állítás is:
- jó befektetés,
- ajándék, reklámáron adja-, vagyis tényleges értékéhez képest most előnyös az ajánlat,
- egyszeri alkalommal, a reklám idején van csak ez a lehetőség, egy másik verzióban csak az első vevőt illeti meg ez.

Mindig az átlagos, ésszerűen eljáró fogyasztó a mérce annak eldöntésénél, hogy a reklám milyen hatást érhet el. Az az információ azonban, hogy csak az első, vagy az adás alatt telefonáló juthat a gyűrűhöz, alkalmas arra, hogy az ilyen fogyasztó gyanúját elaltassa és ne tűnjön fel, hogy nincs összefüggés az 1 millió forintos érték illetve a vételár között. Ellenkezőleg, egy túlzott mértékű árengedményt valósnak fogadhat el az ajánlat eseti jellege miatt. Így a reklám vásárlásra inspirálja a fogyasztót a valós tény megtévesztésre alkalmas állításával, egyben különösen előnyös vásárlás hamis látszatát kelti, ezért e reklám sérti a 8 § (2) bekezdés a) és d) pontját.

B) "Zafírköves gyűrű" reklám

Az eljárás alá vont vállalkozás ez esetben is valósan tünteti fel a zafír súlyát, továbbá a gyűrű árát, azonban az összehasonlítás során állítja, hogy többet ér, mint a masnis fél karátos gyűrű, bár ugyanazért az árért adja. A szakértői vizsgálatra a kis gyűrű tekintetében nem kerülhetett sor, mert az már nem volt meg, az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy 18 ezer forintért adta el. Az 1 karátos zafírköves gyűrű értéke megegyezik az árával, ugyanakkor a reklám azt sugallja, hogy annál nagyobb értékű és csak az adott adás alatt telefonálók számára adja meg a lehetőséget ezen az áron történő vásárlásra. Ezért ebben a reklámban is a különösen előnyös vásárlás hamis látszatát kelti az ár és érték csúsztatásával, amiért az előzőhöz hasonlóan jogsértő.

Utal arra a Versenytanács, hogy nincs jelentősége annak, hogy a fogyasztó a vásárlás során ellenőrizheti a minőséget, mert a figyelemfelkeltés már megtörtént a reklám során, az pedig inspirálta - tisztességtelen eszközökkel - a vásárlásra. Egy ékszer értékének becslése a nem szakember vásárlótól reálisan nem várható el, az pedig, hogy ezt követően a hibás teljesítésből fakadó elállási igényét az eljárás alá vont felé esetleg érvényesítheti, már nem érinti a reklám jogsértő voltát.
Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy saját véleménye szerint volt magasabb az érték, hiszen a termék szabad áras, minthogy azonban azt nem igazolta, hogy magasabb áron adta volna korábban ezeket a termékeket, a reklámár itt nem jöhet szóba.

Mindezekre tekintettel a Versenytanács a jogsértést a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja értelmében megállapította, a még folyó reklám esetében az e) pont szerint megtiltotta a magatartás további folytatását, valamint a 78. § (1) bekezdése szerint bírságot szabott ki. Az összeg meghatározásánál figyelemmel volt arra, hogy az eljárás alá vont reklámjait folyamatosan teszi közzé, különösen hosszú reklámidőt használ fel, amely hathatósan segít a fogyasztó figyelmének felkeltésére és lekötésére. Értékelte azonban azt is, hogy nem számottevő a jogsértésen elért előny.

A Tpvt. 62. § (4) bekezdése szerint az eljárás során felmerült szakértői díjat eljárás alá vont köteles megfizetni.

A határozat egyéb rendelkezései a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapulnak.

Budapest, 1998. június 3.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
Kis Lászlóné