Vj-77/1998/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tóth Gábor ügyvezető által képviselt PRESS AIR Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 183.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

Az eljárás alá vont Kft. 1997. márciusában kétszemélyes társaságként alakult meg. Megalakulásától kezdődően intenzív és aktív kapcsolatot tart fenn a németországi Boge Kompressoren nevű kompresszor gyártóval. Jelenleg is kizárólag Boge márkájú kompresszorok, ezek tartozékai és alkarészei értékesítésével és szervízelésével foglalkozik. Magyarországon ma körülbelül 280 darab Boge kompresszor üzemel, melyek szervízelését az eljárás alá vonton kívül mintegy 5 szerviz látja el.

Az eljárás alá vont a "Boge Kompressoren kizárólagos magyarországi forgalmazója" megfogalmazást használta hivatalos levélpapírján és képviselői névjegyein 1997. tavasza és 1998. év eleje között. Ezen túlmenően a Yellow Pages 1997/1998. évi számában megjelent egy igen kisméretű ( 2 x 5 cm-es hirdetése, amely tartalmaz utalást a kizárólagos képviseletre. Az eljárás alá vont 1997. nyarán szerzett arról tudomást, hogy a német Boge cég más magyarországi piaci szereplőket is közvetlenül kiszolgál. Az egyik forgalmazó írásbeli megkeresésére az eljárás alá vont felhagyott a kizárólagos képviselet megjelölésével.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. §-a kimondja, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. E § (2) bekezdésében pedig szabályozza a fogyasztók tisztességtelen befolyásolásának tipikus formáit. A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás által érintett termékpiacok általános elemzése, valamint az eljáráshoz kapcsolódó konkrét megkeresések eredménye alapján megállapítható, hogy a kompresszort vásárolni, illetve a szervizt igénybevenni szándékozók az eladót nem a kizárólagosságra vonatkozó meghatározások, hanem az áru üzembiztonsága és a szervízszolgáltatás minősége alapján választják ki, mindig meghatározott technológiai feladatra. A piac kínálati oldalán tevékenykedő vállalkozások általában üzletkötők útján veszik fel a kapcsolatot a potenciális vevőkkel, telefonon, illetve személyesen. A levélpapíron és a névjegyeken szerepeltetett kizárólagosságra való utalás a fogyasztót választási szabadságában nem befolyásolja, a piaci verseny szabadságára nincs befolyással. A vizsgálat szerint a nagyméretű és sokszereplős piacon - különös tekintettel a fogyasztók zömének az általános szinthez képest nagyobb szakmai felkészültségére - az alkalmazott kitétel nem alkalmas a verseny torzítására, melyet a fogyasztóktól beszerzett nyilatkozatok is alátámasztanak.

A Versenytanács a rendelkezésre álló adatok alapján nem látja indokoltnak az eljárás folytatását, ezért azt a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. július 28.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika