Vj-79/1998/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Mosó Imre ügyvezető igazgató (1037 Budapest, Seregély köz 1-3.) által képviselt SH Impex Külkereskedelmi Kft. és Rohosy Ádám (1033 Budapest, Szöllöskert u. 9.) által képviselt NIKE International Ltd. Bermuda Filial (One Bowerman Drive, Bearevan OR 97005 US) svédországi vállalata (Sweden AB 17136 Solna, Dalvagen 14.) kérelmezőknek gazdasági versenykorlátozó megállapodás mentesítése iránt benyújtott kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapítja, hogy a NIKE International Ltd. Bermuda Filial svédországi vállalata és az SH Impex Külkereskedelmi Kft. között az 1998. január 1-től érvényes kizárólagos forgalmazási szerződés mentesül a versenykorlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól.


E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A NIKE védjegy jogosultja a NIKE International Ltd. amerikai székhelyű anyavállalat, amely sportcipők, ruházati termékek, táskák és egyéb kapcsolódó sportcikkek tervezője, gyártója és forgalmazója. A világ számos országában védjegyeztetett márkás termékeit leányvállalatai révén és kizárólagos szerződéses partnerei közbejöttével termelteti és hozza forgalomba. Ennek elsődleges üzletpolitikai célja a márka védelme, az ellenőrzött, megfelelően kézben tartott piac biztosítása, az adott országban a márka imázsát fenntartó színvonalas értékesítés megszervezése. A márkás cikkek kereskedelmére általánosan jellemző a gyártók és forgalmazók által kezdeményezett kizárólagos szerződések alapján történő értékesítés, emiatt az ismertebb márkán belüli termékek között a verseny korlátozott.

Az SH Impex Külkereskedelmi Kft. kizárólag a NIKE-tól vásárolt NIKE márkájú sportruházati cikkeket, alapvetően lábbeliket, valamint sportos jellegű textilruházati termékeket és kiegészítőket értékesít. A Kft. főként nagykereskedelmi tevékenységet végez, emellett három márka boltot és két raktáráruházat üzemeltet. Nagykereskedelmi tevékenysége keretében 27 önálló vállalkozásként működő márka boltot és 12 úgynevezett "A" kategóriájú kiskereskedelmi egységet - amelyek zömében NIKE márkájú termékeket árusítanak - lát el az általa forgalmazott áruféleségekkel, ezek mellett 112 egyéb kiskereskedelmi üzletbe szállít rendszeresen.

II.

Magyarországon a világszerte ismert sport- és sportos jellegű ruházati márkás termékek jelentős számban vannak jelen a piacon.
A forgalom meghatározó hányadát kitevő, egymás helyettesítésére alkalmas áruk piaci részesedése 1997. évben a sportcipők és egyéb textilruházati termékek és kiegészítők vonatkozásában szakmai becslés alapján a következő volt:

Márka megnevezés

Sportcipők
%

ADIDAS

33

NIKE

29

British Knights

9

FILA

8

LOTTO

4

Márka megnevezés

Textilruházat és kiegészítők
%

ADIDAS

33

BUDMIL

20

NIKE

9

ARENA

9

FILA

8

A legismertebb márkákon kívül mintegy 20-25 féle márkázott termék is szerepel jelentős arányban a kínálatban, melyek a sportcipők forgalmából mintegy 17 %-ot képviselnek, a textilruházati cikkekben és a kiegészítő árukban pedig 21 %-os a piaci részesedésük. E termékek felhasználási célját, árát és minőségét tekintve a márkás cikkek körében szintén egymást ésszerűen helyettesítő áruknak minősülnek.

A márkás cikkek kereskedelmére világszerte jellemző kizárólagos forgalmazási, illetve franchise szerződések alapján történő értékesítési forma terjedése a hazai piacon is folyamatban van.

III.

A kérelmezők az 1998. január 1-jétől hatályos szerződésben az alábbi versenykorlátozó megállapodásokat rögzítették.

Az SH Impex Külkereskedelmi Kft. a NIKE cipők, ruházati cikkek és táskák kizárólagos forgalmazója Magyarországon. (Szerződés 2. pontja)

A kizárólagos forgalmazó viszonteladói tevékenységét kizárólag a NIKE által elfogadott, a kizárólagos területen elhelyezkedő kiskereskedelmi egységeken keresztül végzi. Marketing és forgalmazási programját a NIKE előzetes írásbeli beleegyezésével kell folytatnia. A NIKE érdekei szerint megszervezett üzleti és értékesítési hálózat részére tartott kereskedelmi bemutatókról a NIKE-t előzetesen értesítenie kell, s biztosítani, hogy azokon a NIKE által alkalmazott értékesítési személyzet - szabad választása szerint - részt vehessen. (Szerződés 4. pont)

A kizárólagos forgalmazó az adott évre kitűzött teljesítmény és értékesítés ésszerű közös céljai elérése érdekében minimális évi beszerzési mennyiség átvételét vállalja. (Szerződés 6.1. pontja)

A NIKE a szerződésben vállalta, hogy a kizárólagos területen belül - Magyarország - a meghatározásban szereplő - NIKE termékeket a kizárólagos forgalmazón kívül más természetes vagy jogi személynek nem szállít. (Szerződés 7.1. pontja)

A forgalmazó a szerződésben (7.2. pont) vállalta, hogy a NIKE termékeket kizárólag a NIKE-tól szerzi be.

A szerződés 7.3. pontjában foglaltak szerint a forgalmazó nem gyárthat, értékesíthet más márkájú sportcipőket, ruházati cikkeket és táskákat, amelyek a szerződés tárgyát képező áruk versenytársai.

A forgalmazó a szerződés 7.4. pontjában kötelezettséget vállal arra, hogy a kizárólagos területen kívül nem reklámozza a NIKE termékeket, valamint nem tart fenn telephelyet, illetve elosztó raktárat.

A forgalmazó a szerződés 11.10. pontja szerint a NIKE termékeket csak védjeggyel és a NIKE által előírt csomagolásban árusíthatja.

A 11.11. pont szerint a forgalmazó számára előírt kötelezettség az is, hogy csak NIKE termékeket reklámozhat.

Előzőeken túl a szerződésben a felek belső jogviszonyait rendezik.

IV.

A kérelmezők mentesítés iránti kérelmüket a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 18. § (1) bekezdésének c) pontja alapján azzal nyújtották be, hogy a Gazdasági Versenyhivatal állapítsa meg, hogy a köztük létrejött kizárólagos forgalmazási megállapodás mentesül a Tpvt. 16. §-a és az 53/1997. (III. 26.) Kormány rendelet előírásait figyelembevéve a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalma alól.
Kérelmükben hangsúlyozták, hogy az általuk kötött kizárólagos forgalmazási szerződés jelentősen hozzájárul a szóban forgó áruk forgalmazásának ésszerűbb megszervezéséhez. A teljes áruválaszték biztosításával, a garantált minőséggel, valamint a termékekre vállalt garanciával a megállapodásból származó előnyök jelentős része a fogyasztókhoz jut. A NIKE sportruházati cikkek az ország területét és a fogyasztói igényeket figyelembevéve a megállapodás révén biztosíthatóak a legjobb feltételekkel, így a megállapodás versenykorlátozó hatása a gazdaságilag indokolt közös célok elérését szolgáló mértéket nem haladja meg.

V.

A Tpvt. 71. §-a alapján elkészített vizsgálati jelentés a kérelmezők által benyújtott kizárólagos forgalmazási szerződés, valamint az érintett piac vizsgálata alapján annak megállapítását indítványozta, hogy a versenykorlátozó elemeket is tartalmazó kizárólagos forgalmazási megállapodás az 53/1997. (III. 26.) Kormány rendelet alapján mentesül a tilalom alól.

VI.

A Tpvt. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivataltól kérni lehet annak megállapítását, hogy a vállalkozások között létrejött megállapodás a 16. § alapján mentesül a tilalom alól.
A 16. § arra vonatkozóan rendelkezik, hogy Kormány rendelet a megállapodások meghatározott csoportjait mentesítheti a gazdasági versenykorlátozás tilalma alól.
1997. március 26-án került kihirdetésre az 53/1997. (III. 26.) Kormány rendelet, mely a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes csoportjainak versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szól, s melynek rendelkezéseit a kihirdetését követő 15 napon túl kötött megállapodásokra kell alkalmazni.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a kérelem, valamint a szerződés hatályba lépésének időpontja alapján eljárása során az 53/1997. (III. 26.) Kormány rendelet előírásait vette figyelembe.

Megállapította, hogy a szerződés versenykorlátozó megállapodásai:

 • -

  a szerződés 2. pontja tekintetében a rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel,

 • -

  a szerződés 4. pontja, mely a kizárólagos forgalmazó, mint viszonteladó részére a márka imázsát, színvonalas értékesítését biztosító üzleti hálózat kiépítését, s ehhez a szállító NIKE hozzájárulását írja elő, olyan követelmény, amely a közös ésszerű teljesítmény elérését szolgálja. A szerződés ezen kikötését a Kormány rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja lehetővé teszi azzal, hogy a mentesülést nem zárja ki az esetben, ha a viszonteladó kötelezettséget vállal a megállapodás tárgyát képező áru értékesítésének előmozdítása érdekében - meghatározott követelményeknek megfelelő - forgalmazási hálózat fenntartására, valamint személyzet alkalmazására.

 • -

  a szerződés 6.1. pontjában a viszonteladó részéről vállalt árumennyiség átvétele a rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontjában szereplő előírás,

 • -

  a rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel a szállító azon vállalása - szerződés 7.1. pontja -, hogy a szerződésben meghatározott árukat a kizárólagossági területen csak a forgalmazó részére szállítja,

 • -

  a szerződés 7.2. pontja alapján a forgalmazó részéről elvállalt kötelezettség, mely szerint a tárgybani termékeket csak a szállítótól szerzi be, a rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja teszi lehetővé,

 • -

  a Kormány rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja teszi lehetővé a szerződés 7.3. pontjában a forgalmazó részéről elvállalt azon kötelezettséget, hogy a szerződés tárgyát képező árukkal versenyben álló termékeket nem gyárt és nem értékesít,

 • -

  a szerződés 7.4. pontjában vállalt kötelezettség a rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt olyan vállalásnak minősül, mely nem zárja ki a mentesülést, ide értve értelemszerűen a kizárólagos területen kívüli reklámozási tevékenységtől való tartózkodást is, amely megfelel a rendelet azon előírásának, hogy nem kezdeményezi az áru területen kívüli forgalmazását,

 • -

  a rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontja lehetővé teszi azt a szerződéses kikötést - 11.10. pont -, hogy a forgalmazó a szállító által előírt védjeggyel és csomagolásban árusíthatja a terméket,

 • -

  a szerződés 11.11. pontjában a forgalmazó részéről elvállalt azon kötelezettség, hogy csak a NIKE-tól vásárolt termékeket reklámozza a rendelet 1. § (3) bekezdése g) pontjában foglalt, a forgalmazást előmozdító, kiemelten a reklámtevékenységre vonatkozó a mentesítést nem kizáró előírás.

Megállapította a Versenytanács, hogy a kérelmezők által elbírálásra benyújtott szerződés nem ütközik a Kormány rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontjába sem, amely szerint a kizárólagos forgalmazási megállapodás nem mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma alól, ha a felhasználók és a fogyasztók a megállapodásban meghatározott árut mástól nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel szerezhetik be.
A Kormány rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja értelmében ugyanis a megállapodásban meghatározott árun túlmenően a Tpvt. 14. §-ának (2) bekezdése szerinti, az azt ésszerűen helyettesítő árukat is figyelembe kell venni.
Tekintettel arra, hogy a hazai piacon a NIKE márkájú sportcipők, sportos jellegű textilruházati termékek mellett számos ismert - a felhasználási célokat, a minőséget és az árat együttesen tekintve - márkás termék van jelentős piaci részaránnyal forgalomban, ezek helyettesíteni képesek a fogyasztók és felhasználók számára a kizárólagossági szerződésben foglalt NIKE termékeket.

Az eljárás tárgyává tett szerződés nem tartalmaz olyan további, a felek által vállalt kötelezettséget, amely a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmába ütközne, s emiatt a Kormány rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében kizárná a csoportmentesség alkalmazhatóságát.

A Versenytanács a kérelemre folytatott eljárás alapján a szerződéses kikötéseket értékelve megállapította, hogy a benyújtott kizárólagos forgalmazási megállapodás az 53/1997. (III. 26.) Kormány rendelet alapján mentesül a tilalom alól.

VII.

Az ügyfelek a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazását kérték, így a Versenytanács határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat a kérelmezők előzetesen megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.
A határozat felülvizsgálatáról a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 1998. december 8.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika