Vj-122/1998/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. B. Nagy Katalin ügyvéd (1051 Budapest, Szabadság tér 7-9. VIII. e.) által képviselt Fejértej Parmalat Tejipari Rt. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Fejértej Parmalat Tejipari Rt. a többségi részvények megvásárlásával irányítást szerezzen a Ceglédi Tejipari Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Fejértej Parmalat Tejipari Rt. (a továbbiakban: Parmalat Rt.) a Fejér-Komárom megyei Tejipari Vállalat jogutódja, 1992-től működik részvénytársasági formában. 1993. januárjától többségi tulajdonosa Európa egyik vezető tejipari vállalkozása a Parmalat S.p.A. (Olaszország). A részvénytársaság fő tevékenységként tehéntej felvásárlással, feldolgozással és a kész tej- és tejtermékek értékesítésével foglalkozik. Az utóbbi években megvalósított termék- és technológiafejlesztés eredményeként a hosszabb eltarthatósági idejű termékek gyártásával foglalkozik meghatározó hányadban. Több mint 70 féle terméke közül a legfontosabb a dobozos tartós - un. UHT - tej, a pasztőrözött tej, joghurt, tejföl, vaj, túró, sajt és tejszín. Termékeit PARMALAT márkanéven hozza forgalomba.
Az értékesítést az ország különböző pontjain elhelyezett raktárházaiból irányítja, termékeit nagykereskedelmi üzletláncokon és ügynökein keresztül Magyarország teljes területén terjeszti.
1997-ben 10,2 milliárd Ft nettó árbevételt realizált.

A Ceglédi Tejipari Rt. jogelődje a Ceglédi Tejipari Közös Vállalat, amely 1993-ban alakult részvénytársasággá.
Többségi tulajdonosa a Horizontimpex Kft. belföldi társaság.
Az Rt. tevékenységi körében tejfelvásárlást és feldolgozást, valamint a késztermékek értékesítését végzi.
Fő profilja a friss tejtermékek, így a friss tej, az un. "rögös" túró, tejföl és tejszín előállítása. Értékesítése zömében Budapest, Pest-, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád megye területére terjed ki. 1997. évben közel 3 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

II.

A kérelmező Parmalat Rt. 1998. július 29-én részvény adásvételi szerződést kötött a Horizontimpex Kft-vel a Ceglédi Tejipari Rt. alaptőkéjének 70,79 %-át, a szavazati joggal rendelkező részvények 99,6 %-át megtestesítő hányadának megvásárlására.
A kérelmező e részvényvásárláshoz nyújtott be engedély iránti kérelmet, hivatkozva az 1996. évi LVII. törvény 24. §-ára.

III.

A tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartásról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján elkészített vizsgálati jelentés az összefonódással érintett piac helyzetét részletesen megvizsgálva, az érintett érdekvédelmi és szakmai szervezetek véleményét megkérve indítványozta az engedély megadását. Összegezésül azt hangsúlyozta, hogy a kérelmezett irányítás megszerzésével a résztvevők piaci részaránya számottevően nem változik, illetve piaci méreteik nem valószínűsítik, hogy a kialakult versenyt bármilyen módon is korlátoznák.

IV.

A Tpvt. 24. §-a alapján a vállalkozások összefonódásához a törvény 23. §-ában felsorolt esetekben engedélyt kell kérni. A 23. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerint, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás egésze vagy része felett összefonódás jön létre. Az irányítás szerzés pedig akkor valósul meg - 23. § (2) bekezdés a) pont -, ha a vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító részvényeit megszerzi.

A kérelmező Parmalat Rt. jelen eljárásban megvásárolta a Ceglédi Tejipari Rt. többségi szavazati jogot biztosító részvényeit, így ez a részvényvásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a (2) bekezdés a) pontjának megfelelően engedélyköteles.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz az engedély iránti kérelmet akkor kell benyújtani - 24. § (1) bekezdés -, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot, illetve az irányítás alá kerülő vállalkozás nettó árbevétele 500 millió Ft felett van.

Az érintett vállalkozások között a Tpvt. 26. §-a alapján számba kell venni az összefonódás közvetlen és közvetett résztvevőit.
Jelen eljárásban az összefonódás közvetlen résztvevői a Parmalat Rt. és a Ceglédi Tejipari Rt.
Közvetett résztvevők az összefonódásban nem szerepelnek, mert a Parmalat Rt-t irányító olasz cég a Parmalat S.p.A. Magyarországra nem exportál (27. § (2) bekezdés), a közvetlen résztvevők pedig nem irányítanak más vállalkozásokat (26. § (3) bekezdés a) pont).

A két közvetlen vállalkozás Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint számított 1997. évi nettó árbevétele meghaladja a 10 milliárd Ft-ot, és az irányítás alá kerülő vállalkozásé 500 millió Ft felett van, így a kérelmezett többségi részvényvásárlás engedélykérési kötelezettség alá tartozik.

V.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az összefonódáshoz kért engedélyt az esetben, ha az nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

Az összefonódással érintett piac, amelyen az eljárás közvetlen résztvevői jelen vannak - a Tpvt. 14. §-a szerint - az egyes tej és tejtermékek magyarországi piaca, mert a Parmalat Rt. raktárházaiból, valamint a nagykereskedelmi láncokon keresztül történő terítéssel termékeik az ország bármely pontján megvásárolhatók.

A kérelmezők 1997. évi belföldi piaci részesedését az egyes tej- és tejtermékek vonatkozásában a következő táblázat mutatja be.

Termék

Parmalat Rt. (%)

Ceglédi
Tejipari Rt. (%)

Együtt (%)

Friss tej

8,4

4,9

13,3

UHT tej

33,1

-

33,1

Féltartós tej

-

2,4

2,4

Ízesített tej

4,3

2,7

7,0

Savanyított tejkész.

5,3

0,8

6,1

Tejföl

5,7

2,3

8,0

Tejszín

14,8

2,2

17,0

Vaj, vajkrém

12,2

1,8

14,0

Sajt (natúr)

2,4

0,8

3,2

Sajt (ömlesztett)

-

1,1

1,1

Túró

10,1

5,7

15,8

Az összefonódás következtében némileg növekszik a koncentráció, aminek értékelésekor azonban figyelembe kell venni, hogy a tej- és tejtermékek hazai piacán nagy számú vállalkozó foglalkozik e termékek előállításával. Ezek közül 1997-ben mintegy 10 jelentős vállalkozás között folyik a fizetőképes kereslet csökkenése miatt éles piacszerzési verseny. E vállalkozások adják a belföldi értékesítés kb. 70 %-át.

A kérelmezett összefonódással létrejövő új vállalkozás a középmezőnybe tartozó méretű cégek közé kerül, mely piaci részesedés - a tartós dobozos UHT tej tekintetében eddig is meglévő piacvezető szerepe ellenére - a hasonló és nagyobb piaci erejű versenytársak jelenléte mellett a tej- és tejtermékek egésze, valamint azon belül az egyes termékek esetében, sem az alapanyag felvásárlásban nem veti fel az erőfölényes pozíció kialakulását, nem akadályozza meg a hatékony verseny fennmaradását.

A kérelmezett összefonódás esetében értékelni szükséges azt is, hogy a két vállalkozás között növekszik a szakosodás, a kapacitás kihasználás, a kereskedelmi tevékenység közös irányítás alá kerül, a Ceglédtejipari Rt. számára technikai-pénzügyi lehetőségek nyílnak meg a jelentős know-how-val rendelkező nemzetközi vállalatcsoportba való bekerüléssel. A termékválaszték bővülése, valamint a költségcsökkenést eredményező intézkedések lehetőséget adnak arra, hogy az összefonódás hatékonysági előnyeiből a fogyasztók is részesedjenek.

Előzőeket együttesen értékelve a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy az engedélyt a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg, ezért a kérelem szerinti irányítás megszerzését engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazását kérték, ezért a Versenytanács határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A törvény 62. § (1) bekezdésében előírt eljárási díjat a kérelmező előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza.

Budapest, 1998. szeptember 25.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika