Vj-123/1998/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Steve Reynolds marketing igazgató által képviselt TESCO GLOBAL Áruházak Rt. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.) fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartás miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által a METRO Áruházzal kapcsolatban megjelentetett reklám, mint összehasonlító reklám, sérti-e törvény III. fejezetében foglalt rendelkezéseket.

Az eljárásban beszerzett iratok, az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozata, valamint a vizsgálati jelentés ténymegállapításai alapján a Versenytanács az alábbi tényállást állapította meg:
A magyar piacon az utóbbi években jelentősen átalakult a lakosság ellátását célzó kiskereskedelem szerkezete.
Nagy bevásárlóközpontok, így például a Pólus Center, Duna Plaza, Europark, illetve jelentős hipermarketek állnak nagy áruválasztékkal és viszonylag alacsony árakkal a fogyasztók rendelkezésére.
Az eljárás alá vont vállalkozás Észak-Nyugat Magyarországon üzemelteti egységes megjelenésű üzletekből álló S-Market üzletláncát és szupermarketjeit, míg Budapesten a Pólus Centerben, illetve a Fogarasi úton nyitotta meg jelentős eladó térrel két hipermarketjét. Az üzletlánc kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

A METRO Holding Hungary Kereskedelmi Kft. 1994. augusztusában nyitotta meg Budapesten bevásárlóközpontját, majd az ország minden régiójára kiterjedő 8 áruházból álló hálózatot épített ki. Az üzletlánc nagykereskedelmi értékesítést folytat, a METRO Áruházakban csak a vállalkozóknak biztosított vásárlói igazolvány birtokában lehet vásárolni, mely vásárlásra minimális vásárlói limitet határoztak meg.
A vállalkozóknak széles körben kiosztott kártyákkal a gyakorlatban ma már nemcsak nagykereskedelmi értékesítés folyik, az üzletlánc elsődleges célja azonban jelenleg is a nagykereskedelmi forgalmazás.

Az eljárás alá vont vállalkozás az általa szervezett árcsökkentő akcióval összefüggésben 1998. május 11-től 1998. augusztus 4-ig reklámkampányt folytatott.
A reklámban különböző reklámhordozókon szólította meg a fogyasztókat.
Budapesten több lépcsőben helyeztetett el óriásplakátokat , melyeken egy egyre közeledő metrószerelvény volt látható. Az óriásplakátok "Álom áruház álom árakkal. Árak a mélyben. Nemcsak a metróval lehet jól járni!" szövegezéssel hívták fel a vásárlók figyelmét az akcióra.
Fenti céllal az eljárás alá vont vállalkozás hetente jelentetett meg szórólapokat a reklámkampány teljes időszakában, mely szórólapok hátoldalán a feltüntetett termékek és árak folyamatosan cserélődtek, a mintegy 300 árucikket érintő akció idején. Az "M" betűjelen túl két szórólapon (11/II.; 11/III.) szerepelt az óriásplakátokon is alkalmazott "Álom áruház álom árakkal. Árak a mélyben." szlogen, melyek közül az egyik szórólap további információt is szolgáltatott azzal, hogy "Keresse fel áruházainkat, hogy földalatti árakkal utazhasson haza!" (11/III.). További két szórólap a szlogenen túl azt a közlést is tartalmazta, hogy "Nincs minimum vásárlási összeg, nincs vásárlói kártya. Nemcsak a metróval lehet jól járni."
Az akció népszerűsítésére fentieken túl a Juventus rádióban sugárzott reklámokban került még sor.
A rádióban sugárzott reklám első változata az alábbiakat közölte:
"Jobban jártam volna, ha metróra ülök! Na igen, aki csúcsforgalomban a metró mellett dönt az jól jár. De jól járni sokféleképpen lehet. Aki például a TESCO-ban vásárol biztosan nem bánja meg." A reklám ezután utalt a csökkentett árakra, majd felhívta a vásárlók figyelmét arra, hogy "Tehát ne feledje, nemcsak a metróval jár jól! Kérem vigyázzanak az árak csökkennek."
A rádióreklám további változatai az egyes áruk felsorolásán túl azonos szövegezésűek voltak:
"Jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre! A metró használatához megfelelő papírra van szükség! Nem ez a helyzet a TESCO áruházzal, ahol Ön kártya és egyéb megkötés nélkül vásárolhat, ráadásul hihetetlenül olcsón!, majd a reklám ismételte az előző változat szövegét.

A vizsgálati jelentés megállapítva, hogy konkrét árcsökkentő akcióra sor került a reklámakció időszakában, indítványozta az eljárás megszüntetését azzal, hogy a metróra utaló összehasonlító reklámkitételek valósak voltak, illetve a reklám nem sugallta azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnál jobban lehet vásárolni, mint a METRO Áruháznál.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni, azaz tilos, vagyis jogellenes, ha valamely vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas információ révén jut gazdasági előnyhöz a versenyben.
A Versenytanács - a vizsgálati jelentéssel azonosan - fenti két szempontból vizsgálta az eljárás tárgyává tett reklámokat.
Előrebocsátja, hogy önmagában az a körülmény, hogy valamely reklám összehasonlítást alkalmaz, versenyjogi jogellenesség megállapítására nem ad okot. Ugyancsak nem értékelhető feltétlenül versenyjogilag jogellenesnek az utaló, vagy burkolt reklám sem.
Versenyjogi relevanciával fenti magatartás akkor bír, ha valamely reklám egyben a fogyasztók megtévesztésére alkalmas üzenetet is hordoz és ezáltal hozza versenyelőnybe a reklámozó vállalkozást.
A Versenytanács álláspontja szerint a vizsgált reklámok nem sugallják, hogy a másik üzletlánc tagjánál vásárló fogyasztó rosszabbul járna, mint a TESCO vásárlója, éppen ellenkezőleg azoknak a vásárlóknak, akik a reklám ismeretében a METRO üzletekre asszociálnak, arra hívják fel a figyelmet, hogy nem csak a METRO-nál lehet jól járni.
A vizsgált reklámok közül azon reklámok sem tartalmaznak megtévesztésre alkalmas információt, melyek a METRO Áruházban való vásárlást jellemző kártyára és egyéb megkötésre, vagy minimum vásárlási összegre utalnak, ugyanis tény, hogy az a vásárló, aki ezekből az információkból a METRO Áruházra ráismer, valós információt kap avonatkozásban, hogy a METRO Áruházakkal szemben az eljárás alá vont vállalkozásnál nincs ilyenféle megkötés (2. változatú rádióreklám és 11/IV. és 11/V. szórólap).
Az alacsonyabb árfekvésre történt figyelemfelhívás is valós a vizsgálat során feltárt adatok szerint, így a megtévesztésre alkalmasság megállapítására a Versenytanács e vonatkozásban sem látott okot.
Megjegyzi a Versenytanács, hogy még az esetben is, ha a megtévesztésre alkalmasság fennforgott volna, jelentősséggel bírna az a körülmény, hogy bár a METRO Áruházaknak vannak olyan vásárlói, kik kiskereskedelmi céllal vásárolnak, a jellemzően nagykereskedelmi tevékenységet folytató METRO üzletláncnál ennek a gazdasági verseny oldaláról nézve nincs jelentős piaci hatása, ugyanis a két vállalkozás nem azonos piaci vertikumban tevékenykedik.

Egyéb, a reklámtörvény által tilalmazott magatartás, vagy a METRO üzletláncot érintő, a tisztességtelen verseny tilalmába ütköző cselekmény (Tpvt. II. fejezet) elbírálására a Gazdasági Versenyhivatalnak nincs hatásköre.

Budapest, 1998. október 27.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Györffy István sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika