Vj-125/1998/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Spielmann Éva ügyvéd (1052 Budapest, Városház u. 14.) által képviselt
- OMV Aktiengesellschaft I. rendu;
- International Petróleum Investment Company II. rendu;
- Borealis A/S III. rendu, valamint
- PCD Polymere AG IV. rendu
kérelmezonek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy
- a Borealis A/S irányítást szerezzen a PCD Polymere AG; továbbá
- az OMV Aktiengesellschaft és az International Petróleum Investment Company közösen irányítást szerezzen a Borealis A/S
felett.

E határozat felülvizsgálatát a kérelmezok a kézbesítéstol számított 30 napon belül a Fovárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

 • 1.

  Az OMV Aktiengesellschaft (a továbbiakban: OMV) osztrák jog szerint alapított multinacionális vállalkozás. Tevékenységi köre nyersolajl és gázkitermelés, nemzetközi gázszállítás, koolajtermékek és petrokemikáliák eloállítása, benzinkút hálózat és kereskedelmi láncolat muködtetése, muanyagok és vegyszerek gyártása. Az OMV öt, termékei forgalmazását végzo magyarországi vállalkozás felett rendelkezik irányítási joggal, amelyek 1997. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 63,8 milliárd forint volt.

 • 2.

  Az International Petróleum Investment Company (a továbbiakban: IPIC) az Abu Dhabi Emirátus joga szerint muködo állami tulajdonú befektetési társaság, melynek feladata az Arab Emirátusokon kívüli energial illetve energia vonatkozású projektekben és társaságokban történo részvétel. Az IPIC Európában nem gyárt és nem értékesít terméket.

 • 3.

  A Borealis A/S (a továbbiakban: Borealis) dán jog szerint alapított társaság. A Borealisnak Európában, Ázsiában és az USAlban is vannak leányvállalatai. A Borealis a petrolkémiai üzletágban tevékenykedik egyebek mellett, az etilénl és propiléngyártás, fenoll és aceton gyártás, polietilénl és polipropilén gyártás területén. A Borealis magyarországi vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik, a magyar piacon közvetlenül nem értékesít, az általa irányított illetve megbízott (külföldön) honos vállalkozások azonban 1997. évben 1,9 milliárd forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén.

 • 4.

  A Polimere AG (a továbbiakban: PCD) osztrák jog szerint alapított társaság, amely egyebek mellett polipropilént és polietilént gyárt és értékesít. A PCDlnek Európában vannak leányvállalatai, Magyarországon az üzletrészek száz százalékának tulajdonlásán alapuló irányítási joggal rendelkezik a termékei magyarországi értékesítését végzo PCD Polymere Kft felett, amelyen keresztül 1997. évben 1,3 milliárd forint nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén.

 • 5.

  Az érintett vállalkozások közös tevékenysége a polipropilén (PP)l, valamint a nagy (HDPE)l és kissuruségu (lPDE) polietilén gyártás és forgalmazás. Mindhárom termékcsoportban több jelentos hazai gyártó (a legnagyobb a Tiszai Vegyikombinát Rt.) és külföldi szállító van jelen a magyar piacon. Az érintett vállalkozások részesedését a magyarországi polietilén és polipropilén forgalomból a Táblázat mutatja be.

Táblázat

Az érintett vállalkozások részesedése a polipropilén
és a polietilén 1997. évi országos forgalmából

Vállalkozás

PP

HDPE

lDPE

PCD

3,7

8,0

0,4

Borealis

6,8

3,1

2,8

Együtt

10,5

11,1

3,2

II.

 • 6.

  A kérelmezok a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi lVII. törvény 23. § (1) bekezdés b.) pontja, illetve 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték ahhoz a tranzakcióhoz, amelyben

  • -

   a Borealis a részvények 100 százalékának megszerzésével irányítást szerez a PCD, továbbá ezzel egyidejuleg

  • -

   az OMV és az IPIC közösen irányítást szerez a Borealis

felett.

 • 7.

  A Tpvt. 71. §la szerint elkészített jelentésben a vizsgáló az engedély megadását indítványozta.

III.

 • 8.

  A kérelmezok (mint az összefonódás Tpvt. 26. § (2) bekezdése szerinti közvetlen résztvevoi) közül mindegyik külföldön honos vállalkozás. Az általuk engedélyezni kért tranzakció piaci hatását tekintve a PCD és a Borealis polietilén és polipropilén gyártásának és forgalmazásának közös irányítás alá kerülését (összefonódását) jelenti. Mind a Borealis vállalkozáscsoportnak, mind pedig a PCD vállalkozáscsoportnak (a Borealis illetve a PCD, továbbá az általuk különlkülön irányított vállalkozások, mint az összefonódás Tpvt. 26. § (3) bekezdés szerinti közvetett résztvevoi) vannak olyan tagjai, amelyek az összefonódást megelozoen értékesítettek polietilént és/vagy polipropilént Magyarországra. Ebbol következoleg a kérelem szerinti összefonódás a magyarországi polietilén és polipropilén piacon is növeli a koncentrációt, vagyis az összefonódás hatása érvényesül a Magyar Köztársaság területén, ezért arra a Tpvt. hatálya az l. § alapján kiterjed.

 • 9.

  Az összefonódás közvetlen és közvetett résztvevoinek (Borealis vállalkozáscsoport, PCD vállalkozáscsoport, OMV és az általa irányított vállalkozások, IPIC) 1997. évi együttes nettó árbevétele - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdését is figyelembevéve - meghaladta a 10 milliárd forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minosül.

 • 10.

  Az összefonódással érintett vállalkozások együttes piaci részesedésébol kiindulva a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az összefonódás nem hoz létre gazdasági erofölényt, illetve nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, vagy fejlodését. Ez esetben pedig a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti összefonódást a rendelkezo részben foglaltak szerint engedélyezte.

 • 11.

  A kérelmezok - képviselojük útján - kérték a tárgyalás mellozését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §la alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 12.

  A kérelmezok az eljárási díjat elozetesen megfizették, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 13.

  A jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) l (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. szeptember 23.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné