Vj-128/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tomori Péter ügyvéd (1054 Budapest, Szemere u. 17.) által képviselt Shopping Center Kft. (1053 Budapest, Veress Pálné u. 40.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Eljárás alá vont vállalkozás 1997. augusztus 25-én kelt alapító okirattal jött létre, tevékenységi körébe tartozik többek között csomagküldő kiskereskedelem. Működését ténylegesen 1998-ban kezdte meg.
Termékeit katalógus alapján kínálja, névre szóló ajánlattal keresi meg a fogyasztókat, köztük nyereményjátékokat, ajándéksorsolásokat szervez.
1998-ban az alábbi nyereményjátékokat szervezte megrendelőinek, melyről a 23. héttől kezdődően 539.997 darab mailinget küldött ki.
1. Nagy Nyereményjáték 10 millió forint fődíjjal.
2. hozzá kapcsolódóan 3x150 ezer forintos díjjal kis nyereményjáték.
3. Philips nyereményjáték.
4. Canon díjas nyereményjáték (megrendelői részt vesznek a Nagy nyereményjátékon).
5. Ajándékakciók (háztartási gép, pontgyűjtési akció).

1. A Nagy nyereményjáték, kapcsán kiküldött mailingek:
ML 9999 (5/2. alatt csatolva) 25. 26. héten kiküldve,
RL 6602 (5/3. alatt csatolva) 27. 28. héten kiküldve,
CG 6604 (5/5. szám alatt csatolva) 30. héten kiküldve,
CG 6605 (5/6. szám alatt csatolva) 32. héten kiküldve,
CG 6606 (5/7. szám alatt csatolva) 34. héten kiküldve,
CC 9742 (5/9. szám alatt csatolva) 23. héttől folyamatosan kiküldve,
ML 6601 (5/11. sorszám alatt csatolva) 24. héten.

A Szerencsejáték Felügyeletnél bejelentette, hogy a játékot 1998. január 19-től szervezi, a sorsolás 1999. január 31-én történik.
A mailingekben közölt szervezeti szabályzat szerint egy díjalapból zajlik, feltétele, hogy a vásárló a megrendelést megtegye és az árut átvegye.
A díjak:
1 db első díj 10 millió Ft,
1 db második díj 200 ezer Ft,
1 db harmadik díj 175 ezer Ft,
1 db negyedik díj 150 ezer Ft,
1 db ötödik díj 75 ezer Ft,
1 db hatodik díj 50 ezer Ft.
Akik nem nyerik meg az 1-6. díjat, 7. díjra automatikusan jogosultak, legalább 30 forint értékben, ezt a megrendelt áruval együtt megkapják.
A fenti nyereményalapon belül a társaság jogosult a vevőinek kiküldött részvételi jegyeken más-más nyereményt feltüntetni, a reklámanyagokban feltüntetett képek csak illusztrálják a díjakat.
Szerepel a nyerési esély díjankénti bontásban.
Valamennyi ügyfél, aki rendelést ad le, tudomásul veszi a szabályzat feltételeit és megrendelésével elismeri, hogy az abban foglaltakkal egyetért.

A kiküldött mailingek borítékjának hátsó belső oldalán részletesen le van írva a fenti szabályzat úgy, hogy a reklámanyag kiemelése után a boríték első oldalán lévő ablakon keresztül az szembetűnik.
Ezen felül az egyes levelek az alábbiakat tartalmazzák:
5/2. melléklet: "Értesítés fődíj sorsolásáról" arról tájékoztatja a címzettet, hogy egyedi nyertes számot utalt ki számára, felhívja, hogy érvényesíttesse jelöltségét a 10 millió forintos fődíjra. Tájékoztatja, hogy feltétele - a Részvételi Szabályzatra utalással - a díjigénylő és megrendelő lap kitöltése, amely a levél hátsó oldalán van.
Ezen szerepel, hogy megrendeli a termékeket, vállalja annak kifizetését. Felhívja, hogy ikszelje be azt a részt, ahol szerepel az alábbi szöveg: "ismerem és tudomásul veszem a borítékban található Részvételi Szabályzatot....".

Ezen kívül van a borítékban egy "nyertes szelvény", amely azt tartalmazza, hogy az első nyereményosztályban van a címzettnek nyertes száma, melyben a fődíj 10 millió forint, továbbá egy "díjkiválasztási dokumentum", amely tartalmazza, hogy megtörtént a nyertes jelölése a fődíj megnyerésére, ez pedig a címzett. Az első nyereményosztály együttes nyereményeinek értéke több, mint 12 millió forint.

Az 5/3 alatti mailingben más a bevezető szöveg:
"üzenet, miszerint 10 millió forint értékű díj vár átadásra" a hátoldalán pedig tájékoztatja, hogy mit kell tennie, hogy jogosultságot szerezhessen a fődíj megnyerésére. Egyebekben utal a szabályzatra és ugyanazokat a mellékleteket tartalmazza, mint a 5/2. számú levél.

5/5. sorszám alatt:
A borítékon az van feltüntetve, hogy a címzettet jelölték a 10 millió forintos fődíj megnyerésére. A levélben olyan üzenet van, hogy a címzett azok közé került, "akik teljes bizonyossággal megnyerhetik" a fődíjat, feltétele, válassza ki a megrendelt terméket.
Itt a megrendelő lapot "nyilatkozat díj igénylésére" címszó alatt mellékelik és a beikszelés mellett a szabályzat ismeretét aláírással kell a megrendelőnek igazolni.
Hátoldalán a részvételi feltételek rövid leírása szerepel, úgy, hogy tájékoztatja a megrendelés szükségességéről, mint a játékban való részvételi feltételről. Mellékel továbbá egy "hivatalos nyeremény kihirdetés" iratot, miszerint a címzett a borítékban meghatározott szabályzatnak megfelelően jogosultságot szerezhet a fődíjra, továbbá "számítógépes jelölés a fődíj megnyerésére", ahol a címzett neve fel van tüntetve.

Az 5/6. értesítés szerint nyertesnek nyilvánították a címzettet és mint nyertest jelölték a fődíjra. A kiválasztott játékosnak küldenek értesítést és a szabályzatnak megfelelően "senki sem esélyesebb" a fődíj megnyerésére. Az itt szereplő másik mellékletben szerepel, hogy "megtörtént a fődíjra való jelölése" a szabályzatra utalással . A harmadik levélben úgy fogalmaz, hogy a szabályzat értelmében jogosultságot szerezhet a fődíj megnyerésére, feltétele "az igénylési űrlap kitöltése", amely egy tollkészlet megrendelése 5.990.-Ft értékben. A szabályzat ismeretét itt is az ikszelésen kívül aláírással kell igazolni.
Az 5/7-es mailingen az 5/5. alattihoz hasonló a "díjigénylési nyilatkozaton" aláírással kell igazolni a szabályzat ismeretét és ugyanazon mellékletek szerepelnek.

Az 5/9. sorszám alatti értesítés külzetén az szerepel, hogy "díjértesítő hivatalos nyertesnek" a levél pedig a szabályzatra utalva közli, hogy módja nyílik a címzettnek, hogy igényelje a megnyert díjat (fődíj 10 millió Ft), majd alatta közli megnyerheti a fődíjat. Feltünteti a feltételeket, valamint a szabályzat ismeretét itt is aláírással kell igazolni. Hangsúlyozza, hogy teljesen biztos, hogy megkapja nyereményét.

Az 5/11. értesítésben közli, hogy a címzett nyertes, egyedüli fődíj értéke 10 millió forint, majd alatta világossá teszi, hogy annak a kategóriának a nyertese, melyben a fődíj összegét közölte. Feltételei a szabályzat szerint , a megrendelőn nem kívánja meg a szabályzat ismeretének külön igazolását.

2. A kis, 150 ezer forintos díjjal járó nyereményjáték a Nagy nyereményjátékhoz kapcsolódik. Szabályzata szerint 450 ezer forint összértékű díjalapból szervezi, feltétele megrendelés és az áru átvétele. 1999. január 31-én kerül sorsolásra 350 ezer forintos értékű nyeremény. Ugyancsak közli a nyerési esélyeket és a szabályzat tartalmazza, hogy a résztvevő ügyfél tudomásul veszi a szabályzat feltételeit. E feltételeket a 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 5/7. számú mailingekben közölte.

3. Philips nyereményjáték (5/4.)
Szabályzata szerint 1 millió forintos összértékű díjalapból folyik, feltétele megrendelés és az áru átvétele. Sorsolás 1999. január 31-én.
Első díj: 200 ezer forint értékben TV,
második díj: 150 ezer forint értékben Hi-fi berendezés,
harmadik díj: 20 ezer forint epiláló,
negyedik díj: 15 ezer forint értékű hajszárító.
Ha az 1-4. díjat nem nyeri meg, úgy az 5. díjat a megrendeléssel együtt küldi, amely 1.200 forint értékű fejhallgató.
A levél közli, hogy a jelölt a Philips díjra esélyes, egy díj máris az övé. Értesíti, hogy egy Philips márkájú szórakoztató terméket utalt ki, amelyet igényelhet, feltétele a rendelés.
A szabályzat megismerését ikszeléssel kell igazolni.

4. Canon játék (5/8.)
Szabályzata szerint a 1 millió forint összértékű díjjal folyó játékban való részvétel feltétele a rendelés és az áru átvétele. Sorsolás 1999. január 31. Első díj 150 ezer forint, második díj 120 ezer forint, harmadik díj 10 ezer forint. Aki nem nyeri meg ezeket, negyedik díjra tarthat igényt, egy 1.090.-Ft értékű zsebszámolóra, amelyet a megrendeléssel együtt megküld. Tájékoztat a nyerési esélyekről, továbbá itt is szerepel, hogy az akcióban résztvevők rendelésleadásával tudomásul veszik a szabályzatot.
E mailing címzettjei a Nagy Nyereményjátéknak is résztvevői.
Tartalmaz egy "hivatalos díjigazolást", amely szerint egy Canon terméket eljuttatnak a megrendelőnek és megrendelése esetén a szabályzat értelmében részt vehet a játékon. A megrendelő lapon aláírással kell elismerni, hogy a szabályzatot ismeri és tudomásul vette.

5. Ajándékakciók
a.) háztartási gép akció (5/1.szám)
Szabályzat szerint egy ajándékalapból zajlik, feltétele megrendelés és az áru átvétele. Mindenki kap háztartási készüléket, amely egy elemről üzemelő fóliahegesztő 320.-Ft értékben. A levél tartalmazza, hogy a háztartási készülék a címzetté, ha eleget tesz a megrendelésnek, az "igénylőlapon" aláírással kell igazolni a szabályzat ismeretét.

b.) Pontgyűjtési akció (5/10.)
A Szabályzat szerint 200 ezer forintos díjalapból folyik, közli a nyerési esélyeket és a lényege, hogy adott értékhatáron felüli rendelés esetén ajándéksorsoláson vesz részt a megrendelő. Sorsolás 1999. január 31.
A "kiváló" kategóriában egy 8.000.-Ft értékű Braun hajszárítót és 8.000.-Ft értékű Philips epiláló készüléket lehet nyerni. Aki ezt nem nyeri meg, úgy egy Beta fóliahegesztőre jogosultak, 320.-Ft értékben.
A "felső" kategóriában a díjak: egy Panasonic walkman 15 ezer forint értékben, illetőleg egy Sony walkman 15 ezer forint értékben, akiket nem sorsolnak ki, egy Alba walkmanre jogosultak 900.-Ft értékben. A szabályzat ismeretét ikszeléssel kell igazolni.

II.

A vizsgálat azért indult, mert felmerült, hogy eljárás alá vont vállalkozás az 1998. évben kiküldött (és a Vj-30/1998. számú ügyben még nem vizsgált) mailingjeivel megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) bekezdését. A beszerzett adatok szerint a vizsgálati jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a nyereményjátékokra és ajándékakciókra kiküldött levelek tartalma pozitív változást mutat, a fogyasztók tájékoztatása sokkal szélesebb körű a korábbiaknál, és az ésszerűen fogyasztó a részvételi szabályzat ismeretében eldöntheti, hogy kíván-e rendelni. Mindezek alapján az eljárás megszüntetését indítványozta.
Eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte.

III.

A Versenytanácsnak a mailingek kapcsán azt kellett vizsgálnia, hogy az abban foglaltak alkalmasak-e a gazdasági versenyben a fogyasztók megtévesztésére, amelyet általánosságban a Tpvt. 8. § (1) bekezdése tilt, illetőleg alkalmaz-e olyan üzleti módszert, amely a fogyasztó választási szabadságát indokolatlanul korlátozza olyképpen, hogy olyan körülményeket teremt, melyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, ezzel a Tpvt. 10. §-ba ütközik.

A korábbi években számos döntés született, melyek a csomagküldő vállalkozások tevékenységét kifogásolták, mert magatartásuk alkalmas volt arra, hogy a vásárlók ésszerű döntési szabadságát korlátozzák és irreális döntés hozatalára indítsák. E tényállások a korábbi versenytörvénynek a fogyasztók megtévesztését általánosságban tiltó 11. § (1) bekezdésébe ütköztek, míg az új Tpvt. új törvényi tényállást konstruált, - az előbb említett 10. §-t, amely kifejezetten az agresszív eladási módszereket kívánja gátolni úgy, hogy vevő figyelmét elvonják az áru lényeges tulajdonságairól (a törvény indokolása).

A jellemző magatartások a következők:
- hiányos információk:
annak elhallgatása, hogy ugyanazon nyereményalap szolgál valamennyi meghirdetett játék fedezetére (pl. Vj-57/1994, 30/1995),
- megtévesztő információt adnak a nyerési esélyre vonatkozóan, kiemelik, hogy a címzett nyert, vagy a listán szereplők egyike biztos nyertes, ezt erősítve a kiválasztottságra utaló szövegek, miszerint nagyobb eséllyel indul, mint a más vásárlók; ugyanakkor a fogyasztó szempontjából a játékra vonatkozó egyéb lényeges közlést a boríték belső oldalára alig észrevehetően közlik (pl. Vj-30/1995. Fővárosi Bíróság 2.K.31464/1996.),
- azt a látszatot keltik, mintha a fogyasztó az áru megrendelése esetén értékes nyereményhez jutna; - ezzel szemben a részvételi szabályzat elhelyezése, nyomása miatt nehezen olvasható, így az összevetést megnehezíti (Vj-5/1997., Vj-8/1996.) Ugyanúgy az "Ön nyert" szövegezés, bár más helyen árurendeléses kötöttségről informálja a fogyasztót, (Vj-57/1994.),
- "számítógépes kivonat" szerint felkerült egy listára Vj-30/1995.,
- az utolsó díjak nyereményként feltüntetése, holott az csak a kisorsoltaknak jár ténylegesen reklámajándék (Vj-30/1995.).

Külön kiemeli a Versenytanács, hogy ugyanezen vállalkozás 1998. 1-15. hetéig kiküldött mailingjeit már elbírálta (Vj-30/1998.), és megállapította a jogsértést azzal, hogy az eredeti kereskedelmi tevékenységét elfedve a fogyasztót gyakorlatilag megfosztja a döntés lehetőségétől, mert a küldemények azt szuggerálják, hogy a fogyasztó döntése arra szorítkozzon, részt kíván-e venni a 10 milliós nyereményjátékban: annak felmérése, hogy a kívánt árucikkre valóban szüksége van-e nincs lehetősége. Vizsgált levelekben azonban olyan fordulatok szerepeltek, melyek inspirálták a fogyasztót a mielőbbi rendelésre ("nem akarja elhitetni, hogy nem akarja megnyerni", a fődíjról való külön lemondó nyilatkozat visszaküldésére irányuló felhívás, annak elhallgatása, hogy csak akkor lesz a fődíj nyertese, ha a sorsoláson nyer), így ehhez képest kellett vizsgálni, változtatott-e a gyakorlatán, kiküszöbölve döntési folyamatot súlyosan zavaró megfogalmazásokat.

A most vizsgálat tárgyát képező levelek kapcsán a Versenytanács úgy találta, hogy a Nagy nyereményjáték és vele együtt futó Kis nyereményjáték esetében érzékelhető ugyan eljárás alá vont vállalkozónak az a kifejezett szándéka, hogy a vásárló figyelmét elterelje a ténylegesen kínált áruról, illetőleg befolyásolja a nyerési kedv fokozásával:
- pl. megszólításai, ("értesítés fődíj sorsolásáról"
"nyertes szelvény"
"első osztályban nyertes szám"
"nyertes jelölése"
"azok közé tartozik akik teljes bizonyossággal nyerhetik meg a fődíjat"
"számítógépes jelölés a fődíj megnyerésére"
"hivatalos nyertes")
- az utolsó, mindenki által megkapható díjakra utalás.
Egymagukban ezek valóban azt a látszatot kelthetik, hogy a címzett jó eséllyel indul a sorsoláson, a korábbiakhoz képest azonban pozitív változás, hogy
- a teljes részvételi szabályzatot láthatóan úgy közli, hogy az a reklámanyag kiemelése után szembetűnővé válik, (előzőleg több esetben csak kivonatot küldött)
- annak helyére és elolvasása fontosságára minden levélben felhívja a figyelmet egyrészt akkor, amikor utal rá, hogy a nyereményjáték e szerint zajlik, valamint a fődíjra utaló jogosultság megszerzése ennek alapján történik, (a szabályzatra utalás korábban nem történt meg)
- mellőzi a sürgetést,
- végül a címzett vagy ikszeléssel, vagy aláírással kell, hogy igazolja, hogy a részvételi szabályzat megismerése megtörtént,
- egy borítékban elhelyezett több reklámanyag egyikében általában szerepel, hogy feltételekhez kötött a nyerési jogosultság, (a korábbiakban esélye biztosabbnak tűnt)

Így tehát, ha a levél külsején, a levelet beharangozó megszólításon nyerési esélyt sugalló szöveg elolvasásán túljut a címzett, fel kell, hogy tűnjön, hogy az a lehetőség, amit előtte megcsillantanak, csupán minimális. Ezt akkor fel kell ismernie, amikor nyomatékosan felhívják a szabály megismerésére a figyelmét, az ugyanis a nyerési esélyt a várható megrendelések nagyságrendje függvényében határozza meg és közli a fogyasztókkal.
Tény, hogy a nyerési kedv fokozása érdekében előzőekben felsorolt megszólításai, a nyerésre utaló kifejezései olyan üzleti fogások, amelyek megközelítik a már tisztességtelennek minősíthető magatartást, azonban elvárható, hogy a körültekintő fogyasztó e túlzásokat ne fogadja kritika nélkül, arra is tekintettel, hogy az elmúlt években a csomagküldők ilyen tevékenysége és módszerei nyilvánosságot kaptak, így az újságot olvasó vagy rádiót hallgató emberek részéről megfelelő fenntartással szükséges az ilyen kijelentéseket értékelni, együttesen összegezve a teljes reklámanyag üzenetével.

Az utolsó "díjakkal" kapcsolatosan is megjegyzi a Versenytanács, hogy bár nem helyeselhető, hiszen nincs szó nyereményről, azonban a tájékoztatóból világossá válik, hogy a reklámajándékot valamennyi nyereményjáték résztvevője megkapja, és annak értékét most már eljárás alá vont pontosan közli.

Megállapítható tehát, hogy a vizsgált időszakban kiadott mailingekben eljárás alá vont megkísérli a fogyasztó befolyásolását azzal, hogy a játékban vegyen részt, de elkerüli azt, hogy a döntést csak hiányos információk alapján hozza meg, sőt a szabályzatra a korábbiaktól eltérően kiemelten felhívja figyelmet.

Erre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának II. fordulata értelmében az eljárást megszüntette. A határozatot a Tpvt. 74. § (1) bekezdésére figyelemmel tárgyaláson kívül hozta meg.
Az egyéb rendelkezések a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapulnak.

Budapest, 1998. november 11.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné