Vj-133/1998/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Balázs Zoltán beltag által képviselt CAROLINVEST Mérnöki és Kereskedelmi Bt. (1161 Budapest, Batthyányi u. 52.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1997-ben vásárolta meg az "American Royal Club Card" vásárlói klubrendszert, amelynek klubkártyával rendelkező tagjai a kereskedelmi elfogadóhelyeken különböző mértékű, 5-20 %-os, vagy limithatár feletti kedvezményt kapnak. Jelenleg körülbelül 5.000 tagja van, míg az elfogadóhelyek száma körülbelül 2.500.

Az értékesítést az üzletkötők telefonon végzik, magánszemélyeknél azonban ezt megelőzi egy, a vásárló szokásaira vonatkozó kérdőív kitöltése, melynek során az üzletkötő vázolja előtte az eljárás alá vont cég tevékenységét. A kérdőívből szerzett információk alapján kerül sor a telefonos kapcsolat létesítésére, amikor az üzletkötő már a lakóhelyhez és a vásárló igényéhez igazodó tájékoztatást ad eljárás alá vont szolgáltatásáról, valamint a vásárlói klub lényegéről. Felajánlja, hogy egy három évig érvényes kártyát egy éves klubtagsági áron - 3.800.- Ft-ért - küldi meg számára. Amennyiben a megkeresett személy ezt igényli, úgy katalógussal együtt azt eljuttatja néhány napon belül.
Az esetek többségében azt követően, hogy tisztázódik, hogy a szolgáltatásért ellenértéket számít eljárás alá vont vállalkozás, a hívás alapján nem jön létre megállapodás.
Amennyiben a megkeresett személy kéri, úgy a kártyát és a katalógust megküldik számára, azonban még ilyenkor is körülbelül 40 - 50 % nem veszi át; egy részük azért, mert előbb a katalógusban foglalt elfogadóhelyekre kíváncsiak. Ilyen esetekben mód van az eljárás alá vont irodájában ennek megtekintésére.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert felmerült, hogy eljárás alá vont vállalkozás a potenciális vásárlókkal nem közli, hogy a kártyának mi az ellenértéke és azt sem, hogy az árengedmény mely elfogadóhelyeken érvényes; ezzel megsértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) és (2) bekezdés c) pontját.
A kiegészített vizsgálati jelentés megállapította, hogy eljárás alá vont a megfelelő tájékoztatást megadja, ennek elmaradása véletlenszerűen fordulhatott elő, így jogsértés hiányában indítványozta az eljárás megszüntetését.

Eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte. Előadta, hogy telefonmarketing útján történő értékesítés során mindig tájékoztatják a kártya áráról a vásárlókat, ez azért is érdeke, mert a visszaküldött csomag postaköltsége őt terheli. Munkatársait arra oktatta ki, hogy az összeg többször is elhangozzék a beszélgetés során.

III.

A Versenytanács nem látott az eljárás alá vont terhére jogsértést megállapíthatónak.
A kiegészített vizsgálat a véletlenszerűen kiválasztott klubtagoktól beszerzett információi nem erősítették meg azt a feltételezést, hogy a fogyasztók hiányos tájékoztatást kaptak, és alappal feltételezhették a szolgáltatás ingyenességét, amely egyébként a Tpvt. 8. § (1) bekezdésébe, illetve (2) bekezdés a) pontjába ütközhetett volna, hiszen az áru ára annak lényeges tulajdonsága. Az pedig, hogy valamennyi elfogadóhelyről tájékoztatást adjon, nem várható el; a jelentősebbeket pedig az üzletkötők ismertetik.

Ezért a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja értelmében - eljárás alá vont törvénybe ütköző magatartása hiányában -megszüntette.

Határozatát az ügyfél kérelme alapján a Tpvt. 74. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint, tárgyaláson kívül hozta meg.
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. január 6.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika