Vj-139/1998/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELSZÖV-MIKRO Kft. (1074 Budapest, Dob u. 3.) eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal piaci jelzésekből észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Whirlpool mosógépek országos szervízelését ellátva jelentősen magas díjtételeket alkalmaz a javítások esetén. A hivatalból indított eljárás során a vizsgálat feltárta, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 1991-ben kezdte meg működését, és rá egy évre kötött meg egy kizárólagos megállapodást a Whirlpool Magyarország Kft-vel a szerződő fél által forgalmazott mosógépek garanciális javítására. Ennek eredményeképpen az eljárás alá vont vállalkozás jelentős technikai fejlesztést tudott végrehajtani.

A megállapodás országos kizárólagosságot biztosít az eljárás alá vontnak a Bauknecht, a Whirlpool, és az Ignis márkák garanciális javítása tekintetében és feladatává teszi a jelzett márkák garancia időn túli javítását, illetve a vevőszolgálati feladatok ellátását Magyarország területén. Az eljárás alá vont vállalkozás tehát kizárólagos joggal rendelkezik a jelzett márkák garanciális javítása tekintetében, más vállalkozással együtt végzi a garancián túli javításokat és ugyancsak más vállalkozás társaságában lát el garancián túli vevőszolgálati, többek között alkatrészellátási feladatokat.

A vizsgálat a fizető, garancián túli szolgáltatás vonatkozásában tanúsított eljárás alá vonti magatartást vizsgálta fogyasztói bejelentés alapján. A vizsgálat annak feltárására irányult, hogy ezen a piacon az eljárás alá vont rendelkezik-e gazdasági erőfölénnyel, és ha igen, az általa alkalmazott magas piaci díjtételek megvalósítják-e a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést.

A vizsgálat megállapította, hogy a háztartási gépek javításának a piacán Magyarországon számtalan vállalkozás van jelen. A vállalkozások részben társas vállalkozásokként, részben egyéni vállalkozásokként működnek, mely utóbbiak csaknem valamennyi háztartási kisgép, illetve márka javítását vállalják.

A fentiek alapján a vizsgálat azt az álláspontot foglalta el, hogy a garancián túli javítószolgáltató piacán az eljárás alá vont sem a Whirlpool, sem más márkanevű mosógépek javítása terén gazdasági erőfölényt nem élvez. A javítási munkák elvégzése vonatkozásában a fogyasztó szabad döntési helyzetben van abban a tekintetben, hogy mérlegelheti: a megfelelő technikai felszereltséggel ellátott vállalkozás magasabb árát fizeti meg, vagy pedig az ilyen technikai ellátottsággal nem rendelkező vállalkozás alacsonyabb díjtételű szolgáltatását veszi igénybe.

A Versenytanács a vizsgálati jelentés megállapításaival egyetért, megállapítja, hogy a garancián túli mosógép-javítási piacon az eljárás alá vont gazdasági erőfölénye nem állapítható meg, így vizsgált magatartása sem értékelhető a versenytörvény rendelkezései alapján.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1998. december 1.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika