Vj-84/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kovács Erika (1055 Budapest, Szalay u. 4.) által képviselt EP-SZERVIZ Kft. (1223 Budapest, Névtelen u. 10.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Ipari Irodája versenyfelügyeleti eljárást indított az eljárás alá vont ellen annak megállapítására, hogy a javítások során alkalmazott matricájukon található szöveg alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt iratok, a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Az eljárás alá vont Kft. bejegyzésének időpontja 1998. február 19. A Kft. egy diszpécser-központtal rendelkezik, innen irányítják dolgozóikat telefonon, akik a javítást vagy saját otthonaikban, vagy a megrendelő helyszínén végzik el. A cég tevékenységi körében irodagép és berendezések kereskedelme, kölcsönzése, javítása szerepel. Az eljárás alá vont dolgozói a munka elvégzése után az általuk javított gépre egy matricát ragasztanak, amelyen az eljárás alá vont logoja, telefonszáma található, valamint a készülék azonosítószáma és felsorolva azok a szolgáltatások, amellyel a fogyasztó rendelkezésére állnak, így fénymásolók teljes típusválasztéka, felújított fénymásolók forgalmazása, teljeskörű szervízszolgáltatás, festékkazetták töltése (helyszínen is), faxok, írógépek, pénztárgépek, mikrohullámú sütők javítása, kellékellátása, végül másolópapírok házhozszállítása. Felmerült annak gyanúja, hogy egy másik cégnél korábban együtt dolgozó szakemberek, akik az eljárás alá vontnál folytatták tevékenységüket olyan tájékoztatást adtak a megrendelőknek, amellyel korlátozhatták azok választási lehetőségét.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte, állította, hogy iratokkal tudja igazolni valamennyi vállalt szolgáltatásának teljesítését, továbbá, hogy dolgozói a fogyasztók felé korrekt tájékoztatást adtak. A vizsgálati eljárás során az eljárás alá vont megrendelőitől beérkezett nyilatkozatok alapján, valamint az eljárás alá vont által becsatolt (titkosan kezelendő) szerződések nem szolgáltattak arra bizonyítékot, hogy az eljárás alá vont a fogyasztók megtévesztésének jogsértését elkövette. A vizsgálat megállapítása szerint az új cég megalakulásáról 1998. év elején maguk a javító szakemberek tájékoztatták a másológépek tulajdonosait és felajánlották a választási lehetőséget a két cég közül. Az eljárás alá vont az EMMI Kkt-val, az ANTRA Kft-vel, a COPY LINE Kellékház Kft-vel, a Selector Bt-vel és a Jumper Bt-vel kötött szerződések alapján biztosítani tudja a matricára írt tevékenységek teljesítését. Az eljárás alá vont 5 dolgozója, akik korábban hasonló munkát végeztek egy másik munkáltatónál nyilatkozatot írtak alá, amely szerint azon megrendelőket, akik a korábbi munkahelyüknél is megrendelők voltak, így informálták: "Másik cégnél helyezkedtem el, amely cég fő tevékenységi köre a következő: számítástechnikai berendezések forgalmazása, javítása. Egyéb irodai berendezések forgalmazása, kellékellátása, szervizelése. Ezzel egyidőben névjegykártyát és az esetlegesen készülékükön elhelyezhető matricát adtam át nekik."

Mindezek alapján a Versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 8. §-ában megfogalmazott jogsértés fennálltát nem látta megvalósítottnak. Ezért az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. augusztus 26.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika