Vj-86/1998/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Garai Géza ügyvéd (1013 Budapest, Döbrentei u. 8.) által képviselt PHARMAVIT Gyógyszer- és Élelmiszeripari Rt. (2112 Veresegyháza, Lévai u. 5.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont 1998. április 6. és 1998. május 8. közötti reklámkampányában elhangzott hirdetése, mely szerint "a Plussz pezsgőtabletta fedezi egy egészséges ember napi vitamin- és ásványianyag szükségletét" alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. A Versenytanács a bírság kiszabását mellőzi.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadásai, az általa becsatolt iratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. A Danubius rádióban és helyi rádiókban 1998. április 6. és 1998. május 8. között az eljárás alá vont megrendelésére reklámkampány indult. Ebben elhangzott: "Az év 365 napján egy átlagos ember 12.000-szer hajol le. Plusz 25.000 ajtót nyit. És ez nem is egy szuperhős élete, hanem az Öné. A Plussz pezsgőtabletta fedezi egy egészséges napi vitamin és ásványianyag szükségletét. A Plussz még finom is. Keresse Plussz akciónkat a boltokban."

A Gazdasági Versenyhivatal Élelmiszergazdasági Irodája határozatában úgy döntött, hogy versenyfelügyeleti indít mivel a "Plussz pezsgőtabletta" reklámja sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit. A III. fejezet tartalmazza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmával kapcsolatos szabályokat. A 8. § (1) bekezdése mondja ki, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. E § (2) bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen az áru lényeges tulajdonsága, így különösen összetétele tekintetében valótlan tényt állítanak. A Tpvt. 9. §-a kimondja, hogy a használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A Versenytanácsnak ezen rendelkezések keretében kellett döntenie arról, hogy a reklámban használt szöveg megvalósítja-e a fogyasztók megtévesztésének jogsértését. A reklámkampány célja új fogyasztók megnyerése a Plussz pezsgőtabletták fogyasztására. Az ő számukra készült a reklámkampány, a forgalmazás növelésére. A nekik szóló üzenet az, hogy amennyiben egy pezsgőtablettát naponta elfogyaszt az fedezi számára a napi vitamin- és ásványianyag szükségletét.

A komplex (vitaminokat és ásványi anyagokat kombináló) összetételű Plussz pezsgőtabletták élelmiszer-kiegészítő kategóriában szerepelnek, és ezeket az Országos Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) szakvélemény alapján engedélyezi. Az OÉTI csak táplálék-kiegészítő termékeket enged forgalmazni, ily módon egyetlen ilyen készítmény sem tartalmazhatja az adott tápanyagokból a teljes napi szükségletet. Emellett az élelmiszer-kiegészítő készítmények nem tartalmazhatnak néhány fontos vitamint (pl.: egyes zsírban oldódó vitaminok). A pezsgőtablettáknak tíz különböző megnevezésű fajtája van forgalomban, például C-vitaminos, Kalciumos, Junior, Prémium, Plussz Multivitamin. E szerint fajtája szerint két csoportra oszthatók egyrészt adott vitamint tartalmazóan, másrészt felhasználás célzata szerint például Junior, vagy Sport, stb. A csomagolódobozokon részletes tájékoztatás található a termék összetételéről, használatáról és céljáról. Tájékoztató közli az egyes tabletták tartalmának és az emberi szervezet vitaminszükségletének arányát. Így például C-vitamin esetében teljesen fedezi a szükségletet, kalcium esetében a harmadát, vagy közli a tabletta fogyasztása ajánlott például erősen igénybevett szervezet esetén. Ez a tájékoztatás megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az eljárás alá vont védekezésében arra utalt, hogy nem kívánta a fogyasztókat megtéveszteni. A reklám az egészséges emberhez szól, olyan emberhez, aki a napi táplálkozása során is fogyaszt valamennyi vitamint. A reklám nem állítja azt, hogy a Plussz pezsgőtablettáktól válnak e tabletták fogyasztói egészségessé. Egyébként is olyan, hogy Plussz pezsgőtabletta nem létezik, hanem csak a speciálisan elnevezett pezsgőtablettákat forgalmazzák. Ezek a termékek nem gyógyszerek, hiszen azokat elsősorban nem gyógyszertárakban, hanem élelmiszerüzletekben forgalmazzák. Az egészségesen táplálkozó embernek is szüksége van táplálék-kiegészítőkre további vitamin és ásványianyag bevitelre. Ezeket a kiegészítőket a Plussz termékcsalád fedezi. A tablettákat tartalmazó Plussz termékcsövön rajta van az adott termék OÉTI engedélynek megfelelő összetétele. Arról viszont, hogy mi nincs a termékben (például: zsírban oldódó vitaminok, néhány ásványi anyag) nem szükséges informálni a fogyasztót. A fogyasztó az egyes termékek csomagolásán feltűnően jelzett vitamin megnevezése tekintetében el tudja dönteni, hogy mit kíván vásárolni és ezért a fogyasztói döntéseket tisztességtelen módon a reklámkampány nem befolyásolta. Az áprilisi-májusi reklámkampány során a fő eszköz a televízió volt, amelyben a kifogásolt reklámszöveg nem szerepelt. A rádió a kampány során csupán kiegészítő reklámeszközként jelent meg. Csak egy országos adóban, a Danubius rádión keresztül és 13 helyi csatornán szétszórtan sugározták. Az eljárás alá vontnak ez a magatartása nem járt értékelhető káros kihatással a gazdasági versenyre, nem fosztotta meg a fogyasztót a racionális döntés lehetőségétől sem. A kampány befejeződött 1998. május 8. óta ezt nem sugároztatja az eljárás alá vont és a jövőben kívánja sem sugároztatni. Mindezek alapján kérte az eljárás megszüntetését, másodlagosan az eljárás szüneteltetését.

Fenti tényállás alapján a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette a Tpvt. 8. §-ában megfogalmazott tilalmat. A fogyasztó a reklámban megkapott üzenet - a Plussz pezsgőtabletta fedezi napi vitamin és ásványianyag szükségletét - alapján vásárolja meg a terméket nem pedig átböngészve az igen apró betűs feliratot a műanyag termékcsövön. Jelentősége lehet számára a kiemelt méretű betűkkel jelzett pezsgőtabletta megnevezésnek a termékcsövön, azonban a reklám üzenete szerint e mellett a többi vitaminokból is megfelelő mennyiséghez hozzá kellene jutnia. A vizsgálat megállapítása szerint azonban, sőt az eljárás alá vont előadása szerint is kiegészítő termékekről van szó, amelyek nem fedezik egy ember napi vitamin és ásványianyag szükségletét. A reklám üzenetének minden esetben igaznak kell lennie. A fogyasztónak döntést kell hoznia, hogy vitamintablettát, esetleg a piacon kapható másik forgalmazótól származó pezsgőtablettát, illetve az eljárás alá vont Plussz pezsgőtablettáját választja ki. A reklám hatására hozza meg döntését, ilyen formában tehát a reklám a választási szabadságát befolyásolja.

A Versenytanács a jogsértés megállapítása mellett úgy döntött, hogy a bírság kiszabását mellőzi. Az érintett piacon a Plussz pezsgőtabletták közkedveltek, a termék csomagolása megfelelő. A reklámkampány rövid ideig tartott, nagyobb részt a televízión keresztül sugározták, nem kifogásolható szövegezéssel. A Versenytanács arra a megállapításra jutott, hogy a jelen esetben a jogsértés megállapítása elegendő súlyú, így alkalmas arra, hogy a jövőben kellő visszatartó erővel rendelkezzen és pontosabb megfogalmazást adjon azt eljárás alá vont terméke népszerűsítésére.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 1998. augusztus 26.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika