Vj-88/1998/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Kriveczky György (6721 Szeged, Madách u. 5. szám alatti) ügyvéd által képviselt Patika Tükör Lapkiadó és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Jókai tér 7. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt hivatalból indított eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A hazai gyógyszertárakban ingyenesen hozzáférhető a havonta egyszer 130 ezer példányban megjelenő, eljárás alá vonti kiadású Patika Tükör, továbbá a Recept Nélkül című 80 ezer példányszámú havilap, valamint a Patika Magazin. E lapok mint egészségügyi folyóiratok a lakosság egészségügyi tájékoztatásával, nevelésével, gyógyszerek, gyógymódok, stb. ismertetésével foglalkoznak.
Az előfizető havi 39.- Ft díj ellenében a kiadótól megrendelheti a Patika Tükör című lapot, amelyet egyébként önállóan nem terjesztenek.
Az eljárás alá vont vállalkozás 1997-től jelenteti meg a fiataloknak szóló hasonló tematikájú lapját, amelyet az iskoláknak ingyenesen terjesztenek úgy, hogy az iskoláknak csak a postaköltséget kell megfizetniük. Példányszáma csökkenő, mert míg 1998. januárjában 30.277 volt, addig 1998. májusában csak 7.700. A kiadó e lap terjesztésével 1998. januárjától utcai árusokon keresztül is próbálkozik amellett, hogy 55.- Ft-os áron a kiadótól közvetlenül is megrendelhető.
Utcai árusításban a lap ára 88.- Ft, s mellé csomagolják a Patika Tükör című lapot is. Az utcai terjesztésbe bevont példányszám 3.200 havonta.

A Gazdasági Versenyhivatal valószínűsítette, hogy a Suli Klinika utcai értékesítésben emelt áron (88.- Ft) azért kapható, mert hozzácsomagolják a Patika Tükör című lapot is. Ezért gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt eljárást indított az eljárás alá vont vállalkozás ellen.

Mint gazdasági erőfölénnyel való visszaéléses magatartás, fogalmilag az árukapcsolás merülhet fel, azaz az áru szolgáltatásának, átvételének más áru szolgáltatásától, átvételétől függővé tétele, amennyiben természeténél fogva nem tartozik a szerződés tárgyához (Tpvt. 21. § f) pont).
Az adott esetben mindenekelőtt azt vizsgálta a Versenytanács, hogy vajon árukapcsolás-e az, ha egy vállalkozás az utcai árusításban nem kapható kiadványát másik kiadványához mellékeli, miközben e másik kiadvány a kiadótól történő beszerzési árhoz képest az utcai árusításban magasabb áron kapható.
Nem vitatható, hogy a kiadótól való közvetlen beszerzés alacsonyabb költségvonzatú, mint az utcai árusításé, amelyben a terjesztőt szokásosan akár 40 % jutalék is megilleti. Ehhez képest a fentebbekben jelzett árkülönbség nem jelentős, így nem lehet kétségbe vonni azt az eljárás alá vonti védekezést, amely szerint ingyenesen csatolta a Patika Tükör példányát a Suli Klinika példányaihoz. Már pedig, ha a melléklet ingyenes, akkor a mellékelt lap elveszti árujellegét és ajándék formáját ölti, amelyet a jogszabály nem tilt.
Visszaéléses magatartás hiányában további értékelésre nem volt szükség, ezért a Versenytanács egyetértve a vizsgálati jelentés érdemben helyes álláspontjával, a rendelkező rész szerint határozott figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján.

Határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint tárgyaláson kívül hozta meg.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdés biztosítja az eljárás alá vont vállalkozás számára.

Budapest, 1998. augusztus 18.

dr. Kállai Mária sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika