Vj-92/1998/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Lukovszki János ügyvéd (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 19.) által képviselt Presse Print Kft. (Budapest) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárásban megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtól számított 30 napon belül Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő illetékköteles felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.

Indoklás

A hivatalból indított vizsgálat feltárta, hogy az 1993-ban alakult eljárás alá vont tevékenységi körébe tartozik többek között a lapkiadás. Az eljárás alá vont 1997. december 31-ig Új Kereskedő címmel adott ki újságot, amelyet reklámozott az Internet hálózatán, az Új Kereskedő szolgáltatásaira felhívja a figyelmet. 1998. január 1-jétől NEXT Új Kereskedő címen adta ki a lapot, de a szerkesztőségi, illetve kiadó vállalat épületéhez vezető utakon a régi néven korábban kitett hirdetőtáblát hagyta fent és a szerkesztőségi épületen is a Next feliratot az Új Kereskedő felirattól elkülönítve helyezte fel. A vizsgálati jelentés álláspontja szerint mindez alkalmas lehet a hirdetési piacon a hirdetéseket feladni kívánó fogyasztók megtévesztésére abban a tekintetben, hogy milyen újságban teszi közzé hirdetését.

Az eljárás alá vont vitatta, hogy magatartása alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére és előadta, hogy időközben a szerkesztőségi épülethez vezető utakon a táblákat az új címre utaló felirattal cserélte ki, továbbá az Internetről is levette a régi hirdetést. Kérte az eljárás megszüntetését.
A Versenytanács több döntésében rámutatott, hogy a Tpvt. 8. § (1) bekezdésének alkalmazása során a fogyasztónak a gazdasági versenyben való megtévesztését tiltja a törvény. A fogyasztónak a gazdasági versenyben történő megtévesztése annyit jelent, hogy az átlagos fogyasztó racionális döntési folyamatát tisztességtelen módon . megzavarja, s ezáltal a gazdasági verseny tisztaságát sérti.

A lap régi fogyasztóit a névváltoztatásról megfelelő módon az utolsó lapszámban tájékoztatták a székházon elhelyezett hirdetést látva a fogyasztó legfeljebb abban a kérdésben zavarodhat meg, hogy jó helyen jár-e. E vonatkozásban azonban nem a gazdasági verseny tisztasága sérül, hanem esetleg az eljárás alá vont gazdasági érdeke.

A Versenytanács ezért az eljárást jogsértés hiányában megszüntette.

Budapest, 1998. augusztus 25.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné