Vj-96/1998/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Réczicza István ügyvéd (1065 Budapest, Nagymező út 44.) által képviselt Benckiser Termelő és Kereskedelmi Kft. (1036 Budapest, Lajos út 48-66.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az Unilever Magyarország Kft. 1992. óta hoz forgalomba Domestos nevű termékeket, a márkanevet 1997-ben védjegyeztette.

A Domestos folyékony tisztítószert 500 és 750 ml-es kiszerelésben értékesíti, utóbbit sárga, kék és zöld színűk flakonban, míg az 500 ml-eset zöld flakonban. Csomagolásuk eltérő a többi terméktől.
Az 500 ml-es változatot számos - köztük országos hálózattal is rendelkező kereskedőnek értékesíti (METRO, PROFI, SPAR, TESCO) illetőleg speciális háztartási szereket forgalmazó AZUR, DM és Rossman cégnek. Az 500 ml-es Domestos jellemzői:
1. Csomagolóanyaga: a.) csőrös flakonforma,
b.) zöld szín piros kupak színkombináció,
c.) a flakon felső részén a címke felett bemélyedések (díszítő jelleggel).

2. Címke:
a.) színe: piros keretben kék mezőben középen fehér felirat,
b.) a felirat felett sárga színű mezőben CLEANS & DISINFECTS felirat, c.) felső részén négy képből álló ikonsor (mosogató, szűrő, WC, mosdó),
cl.) alul piros csíkban fehér belűvel KILLS ALL KNOWN BAKTERIA, e.) márkanév alatt FRESH felirat,
f.) ikonsor alatt jobboldalt kör alakú gyártmányjelzés,
g.) hátoldalán: "FERTŐTLENÍT, TISZTÍT, FEHÉRÍT, MINDEN BAKTÉRIUMOT ELPUSZTÍT", valamint a termék ismertetője.

Eljárás alá vont vállalkozás tevékenységi köréhe többek közt tisztító- és testápoló szerek gyártása, vegyes cikk nagykereskedés, vegyes- és vegyiáru kiskereskedés tartozik.
Magyarországon évek óta hoz forgalomba tisztítószereket, köztük a DOSIA márkanevű termékeket, melyet 1996-ban védjegyeztetett Magyarországon.

Termékeire ezideig a narancsszínből citromsárgába átmenő színkép volt jellemző, piros felirattal, valamint kék csíkon szerepelt a termék megjelölése.
Azokat dobozokban, hagyományos formájú flakonokban hozta forgalomba

1998. márciusban került bevezetésre az 500 ml-es DOSIA folyékony tisztítószer, melyet már ugyanolyan csomagolásban 1995. és 1997. között forgalomba hozott több Közép-Kelet-Európai országban.
Jellemzői:

 • 1.

  1. Csomagolóanyaga:

  • a.)

   csőrös flakonforma,

  • b.)

   zöld szín piros kupak színkombináció,

  • c.)

   flakon felső részén címke felett bemélyedések.

 • 2.

  Címke:

  • a.)

   színe narancssárgából sárgába átmenet, felül a márkanév nagybetűvel, piros színnel feltüntetve az első és hátsó oldalon,

  • b.)

   felirat alatt zöld mezőben fehér betűkkel: TISZTÍT ÉS FERTŐTLENÍT,

  • c.)

   alsó részén négy elemű ikonsor (WC , mosdó, mosogató, szűrő sorrendben),

  • d.)

   alatta kék csíkon fehér betűvel "MINDEN BAKTÉRIUMOT ELPUSZTÍT",

  • e.)

   a címke közepén rózsaszínű malacpersely, körülötte kék színű karikában "MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁRON" felirattal,

  • f.)

   hátoldalán a márkanév és malacpersely, alatta TISZTÍT ÉS FERTŐTLENÍT, kék mezőben, majd megismételve a "TISZTÍT, FERTŐTLENÍT, FEHÉRÍT MINDEN BAKTÉRIUMOT ELPUSZTÍT" felirat.

A termék kb. 20-30 %-al olcsóbb, mint az Unilever Kft. Domestos nevű folyékony tisztítószere.

A piacon eddig hasonló formájú, szín-összeállítású flakonban nem került más tisztítószer forgalomban. Az Unilever megrendelésére készült szakvélemények (Kossuth Lajos Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke, Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszéke, Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ) az aktív klórtartalmat vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a Domestos a tisztítandó felületen jobban tapad, mint a DOSIA, így a fertőtlenítő hatását a WC csészén hosszabb ideig képes kifejteni.

Több szakcég végzett piackutatást mind az Unilever, mind az eljárás alá vont megrendelésére.
A Hoffmann Research International az ún. "öltöztetéses" tesztben azt rögzítette (2. rész), hogy a márkanév megjelenéséig a palack és kupak valamint a tájékoztató felirattal ellátott (de márkanév és malacpersely nélküli) címke alapján csak 10 % vélte, hogy DOSIA van a palackban és 56 % gondolt Domestosra, amelyből levonta, hogy a címke és írott információk nem segítenek abban, hogy a fogyasztók megkülönböztették a terméket.
Nem közli az eredményt, hogy reagáltak a tesztelők a DOSIA név és ismertetőjel megjelenésére.
Az összefoglalás (5. rész) tartalmazza, hogy a DOSIA palackja kipróbálásra csábítja a háziasszonyokat, hátha az olcsóbb termék ugyanazt a minőséget adja. A 3/II. részben a vásárlók 4/5-e tartotta elképzelhetőnek, hogy összekeverje a termékeket és véletlenül más márkát vásároljon, mint amit venni szándékozott.

Eljárás alá vont megrendelésére készült (ANR Amer Nielsen Research Hungary) teszt 6 %-os tévesztési arányt mutatott ki.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított vizsgálatot, mert felmerült annak gyanúja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azzal a magatartásával, hogy a DOSIA elnevezésű termékét a Domestos tisztítószerhez igen hasonló csomagolásban és külső megjelenéssel hozta forgalomba, megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. § (l) és (2) bekezdés a) pontját.

A vizsgálati jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a két termék lényeges tulajdonsága és ára tekintetében nem alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, ezért az eljárás megszüntetését indítványozta.

Eljárás alá vont vállalkozás védekezése is az eljárás megszüntetésére irányult azzal, hogy nem sértette meg a Tpvt. 8. § (2) bekezdését, mert a termék külső megjelenése, a címke színe, a közölt információ alapján nem téveszthető össze a Domestossal.
A csomagolóeszközt illetően:

 • -

  mérete és alakja eltérő, (kör alakú, szemben a Domestos ovális formájával),

 • -

  tetején a bemélyedések, metszések eltérő formájúak,

 • -

  a kupak mérete, formája eltérő.

Címke:

 • -

  eltérő háttér, más színkombináció

 • -

  a védjegyezett márkanév nagybetűvel van feltüntetve és eltérő a kisbetűvel írt Domestos névtől,

 • -

  rajta a rózsaszínű, védjegyezett malacpersely és "minőség kedvező áron" szlogen, amely kizárólag e termékekre jellemző.

Hivatkozott arra is, hogy a termék jó minőségű, a két termék által kifejtett hatás között lényeges eltérés nincsen. Az Unilever által végeztetett vizsgálatok csupán a két termék hipoclorit tartalom mérésére irányultak és nem a fertőtlenítő hatásra, holott a hivatkozott szakirodalom szerint nem egyértelmű a hipoclorit tartalom és a fertőtlenítő hatás közötti egyenes arány. A függőleges felületen (WC csésze) nagyobb viszkozitást jelent a sűrűb Domestos, ez az előnye a felmosásnál, - ahol vízben oldódik a termék - a hátrányára változik a DOSIA-val szemben.
Szakvéleményt csatolt, amely a vásárlói tesztek eredményét úgy értékelte, hogy csupán azt bizonyítják, hogy a Domestos igen jó pozíciót vívott ki magának, az olcsóbb árfekvés még nem képes "elcsábítani" a fogyasztókat, akik a márkához ragaszkodnak.

III.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése tiltja a gazdasági versenyhen a fogyasztók megtévesztését, melynek egyes nevesített eseteit a (2) bekezdés a)-d) pontjában fel is sorol: ezek közé a versenytárs terméke folytán ismertté vált jellegzetes külső alkalmazása külön nem szerepel. Az a magatartást ugyanis, ha egy vállalkozás a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel, vagy elnevezéssel állít elő vagy forgalmaz egy terméket, illetőleg olyan nevet, megjelölést, vagy árujelzőt használ, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni, a Tpvt. 6. §-ában ütközik és egy ilyen sérelem elbírálása a 86. § (1) bekezdése szerint híróság hatásköréhe tartozik.
A törvény indokolása utal arra, hogy a versenytárs reputációjának csorbításával, illetve a good-will mögött álló ráfordítások jogtalan elsajátításával szembeni védelem bizonyos mértékig a fogyasztók érdekeit is oltalmazza.
Ebből következően és figyelemmel a Versenytanács állandó gyakorlatára (Vj- 284/1996., Vj-14/1994., Vj-125/1997.) önmagában a szolgai utánzás a fogyasztók megtévesztését nem alapozza meg, kivéve, ha a tényállás a versenytársi sérelemről elkülönítetten értékelhető, azaz megtévesztő elemek is kísérik. Az a tény, hogy hasonló, vagy azonos csomagolást alkalmaz a versenytárs, még nem befolyásolja a fogyasztó választási szabadságát, és egyetért a Versenytanács az eljárás alá vont védekezésében foglaltakkal, miszerint számos azonos rendeltetésű termék hasonló, vagy azonos nagyságú üvegben, flakonban, dobozban jelenik meg, de eltérő felirattal.

Ezért a Versenytanács azt vizsgálta, hogy - a nem vitásan színében, formájában közel azonos flakon ellenére - flakonon a ráragasztott címkén fellelhető-e olyan hasonlóság, amely miatt a fogyasztó választási szabadsága sérül, és fennáll a lehetősége annak, hogy a versenytárs árujával téveszti össze a DOSIA tisztítószert.

A Versenytanácsa külső megjelenést illetően a két terméket nem találta összetéveszthetőnek az alábbiak szerint:

 • -

  a címke színhatásában a DOSIA egyértelműen a márkára jellemző világos, narancsszínű háttért alkalmazza (szemben a sötétkékkel),

 • -

  a márkanév a flakon első és hátsó oldalán is nagy, élénkpiros színű betűvel van feltüntetve, szemben a Domestos kisbetűs, első oldalon lévő feliratával,

 • -

  a két márkanév lényegesen különböző és mindkettő ismert; az első két betű azonosságának azért nincs jelentősége, mert a DOSIA szó kevesebb betűből áll és hangzása is más, mint a Domestosnak,

 • -

  a DOSIÁN a termékre jellemző és alacsonyabb árfekvését illusztráló malacpersely feltűnő helyen van elhelyezve,

 • -

  a hivatkozott szlogen magyar fordításban szerepel, így nem bizonyos, hogy az átlag vásárló azonnal asszociál a versenytárs terméken feltüntetett angol szlogenre.

Ezen jellemző mellett nincs jelentősége az ikonsornak, hiszen ez más termékeken, például mosószereken is mutatja a szokásos felhasználási területeket.
A fentiekre figyelemmel a Versenytanács álláspontja, hogy egy átlag vásárló számára, aki ismeri a Domestos terméket - esetlegesen ismeretlen számára a DOSIA márkanév - világosan megkülönböztethető, hogy a közel azonos flakon mellett a két termék nem ugyanaz, sőt nem ugyanazon gyártótól származik. Ebben az sem tévesztheti meg, ha rendeltetését illetően némi sorrendi eltéréssel a Domestos hátoldalán szereplő felirathoz hasonló felirat szerepel. Az Unilever által csatolt tesztből levonható következtetések sem állnak ellentétben ezzel: az "öltöztetés" folyamatában még a márkanév megjelenése előtt folyamatosan csökkent azoknak a száma akik Domestosnak vélték a DOSIA-t, és abból, hogy a vélemény csak azt rögzítette, hogy a flakon, címke színe, a tájékoztató feliratok még nem elegendők a megkülönböztetésre, egyértelműen következik, hogy a márkanév a figyelmes vásárlót már eligazítja.

Erre utal a 3/II. rész, ahol alacsony volt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik elképzelhetőnek tartották, hogy véletlenül (vagyis nem odafigyelve) vesznek más márkát, mint amit szándékoztak.
Nem vitás az, hogy a Domestoshoz kapcsolódó imázst is jelentős mértékben magán hordozza a DOSIA, mely e teszt szerint is "kipróbálásra csábítja" a vevőt, ez azonban legfeljebb a versenytárs érdekeit sértheti. A 8. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából a hasonló külsőnek csak annyiban van jelentősége, ha abban a feltételezésben vásárolja meg a fogyasztó az eljárás alá vont termékét, hogy Domestost vesz, melyet a tesztek nem igazoltak.
A vásárlói szokásokról az Unilever által csatolt táblázat, mely szerint a vevők rendkívül kevés időt fordítanak egy-egy termék kiválasztására, nem alkalmas a fentiek megkérdőjelezésére, mert ez esetben logikusan az ismert márkák mellett döntenének; egy új termék vásárlására akkor kerül sor, ha tanulmányozására kellő időt fordítanak.

Ilyen körülmények mellett a minőség kérdését a Versenytanács nem vizsgálta, hiszen irreleváns az eljárásban, milyen minőségű áruhoz jut a fogyasztó, ha a csomagolásból kitűnően különböző termékről van szó.

A fentiekre tekintettel az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának II. fordulata értelmében megszüntette. A Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja és a 74. § (1) bekezdése értelmében tárgyaláson határozott.
A határozat jogorvoslatra vonatkozó rendelkezése a 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. október 21.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné