Vj-98/1998/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Szilvási Ferenc ügyvezető igazgató által képviselt Szilvási és Társa Bt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 2.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal azért indított eljárás a Szilvási és Társa Bt. ellen, mert felmerült, hogy az általa gyártott és forgalmazott SERINO rostos vegyes gyümölcsital csomagolóanyagán szereplő felirattal és az alapanyag mennyiségére és arányára vonatkozó hiányos tájékoztatással megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. § (1) bekezdését és a (2) bekezdés a) pontját.

Az 1998. augusztus 26-i tárgyaláson eljárás alá vont vállalkozás igazolta, hogy a kifogásolt feliratot megváltoztatva új címkét terveztetett, annak gyártását megrendelte és vállalta, hogy szeptember közepétől már nem forgalmaz a korábbi csomagolásban. Erre figyelemmel a Versenytanács két hónapi időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését.
Az utóvizsgálathoz csatolt dokumentumok szerint eljárás alá vont ennek eleget tett, a termék új, a fogyasztókat megfelelően tájékoztató gyártmánylapját a Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi- és Élelmiszerellenőrző Állomás jóváhagyta, a csomagolóanyag legyártatása megtörtént, és eljárás alá vont ezzel a címkével hozza forgalomba a terméket. Erre tekintettel a Versenytanácsa Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1998. november 17.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné