Vj-106/1998/3

A Novotron Informatikai Kft kérelmezőnek a MATÁV Rt ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indított eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A kérelmező a kérelmét visszavonta, ezért a Versenytanács az 1957. évi IV. tv. 14. § (1) bekezdése alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1998. június 2.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Szabó Györgyi