Vj-116/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Gőz Anett vezérigazgató által képviselt Naturland Rt. (9200 Mosonmagyaróvár, Engels u. 10.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

Az eljárás alá vont megbízásából a Magyar Televízió 1-es csatornáján 1997. december 18-án két alkalommal reklám jelent meg a következő szöveggel: "Magyarország legnépszerűbb svédcseppje a Naturland Dupla Svédcseppje".

A Gazdasági Versenyhivatal Ipari Irodája hivatalból versenyfelügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy a "legnépszerűbb" jelző alaptalan alkalmazásával megtéveszthette-e a fogyasztókat az eljárás alá vont, így sértette a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. §-ában meghatározott jogsértést.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású Naturland Nagy Svédcsepp elnevezésű készítmény nyilvántartását 1998. február 26-án hosszabbította meg 2001. március 1-ig. A készítmény a 0919/51/95. számú forgalombahozatali engedély, valamint a 1211/51/97. számú, a 10297/51/97. számú módosító határozatok birtokában forgalmazható. A Naturland Nagy Svédcsepp 24-féle gyógynövény hatóanyagát tartalmazza. Hatását népgyógyászati és irodalmi adatok támasztják alá.

A vizsgálati jelentés szerint a magyarországi piacon az eljárás alá vont termékéhez hasonló termékkel van jelen a Dr. Theiss Svédkeserű, a Bittner Svédcsepp, a Maurers és a Bánó Svédcsepp. A vizsgálat megállapítása szerint ezen a piacon az eljárás alá vont terméke 74 %-os, a Bittner Svédcsepp 20-24 %-os, a Maurers Svédcsepp 4-5 %-os, a Dr. Theiss Svédcsepp 1-2 %-os és egyéb svédcseppek 1 %-os részesedéssel rendelkeznek.

A Tpvt. 8. §-a szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Jelen esetben megfelel a valóságnak, hogy az eljárás alá vont termékéből adtak el a magyar piacon a legtöbbet, így a reklám állítása nem tekinthető a fogyasztók tisztességtelen befolyásolásának.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megszüntette.

A jogorvoslati rendelkezés a Tpvt. 83. §-ának rendelkezésén alapul.

Budapest, 1998. szeptember 30.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika