Vj-118/1998/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Rutner György (1066 Budapest, Dessewffy út 37.) ügyvéd által képviselt NOVARTIS Hungária Kft. (1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/A.) eljárás alá vont vállalkozás ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására irányuló magatartás miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által 1998. január 19-től 1998. február 8. napjáig sugárzott, Neo Citránt népszerűsítő két reklám, a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütközik a "náthások gyógyuló versenyének döntőjét" bemutató részében.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatala 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 3.000.000.- (hárommillió) forint versenyfelügyeleti bírságot.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel lehet kérni.

A keresetnek a határozat bírság megfizetésére vonatkozó részére halasztó hatálya van.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás Neo Citrán elnevezésű termékével kapcsolatban 1998. január 29-én adásba került reklám az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. §-ába ütközően a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon sértette-e a törvény rendelkezéseit különös tekintettel a hagyományos gyógyszerek lekicsinylésére, illetve az egyedülállóság hangoztatására.

A Versenytanács a beszerzett iratok, valamint a vizsgálati jelentés ténymegállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az eljárás alá vont vállalkozás, ki a megfelelő szakhatósági engedély birtokában forgalmazza a Neo Citrán elnevezésű, a gyógyszertárakból vény nélkül is vásárolható gyógyszert, termékének széleskörű megismertetése érdekében 41 millió forintos reklámköltséggel szervezett televíziós reklámkampányt 1998. január 19. és február 8. között.
A kampány időszakában megrendelése alapján reklámjait két változatban sugározta a televízió.

Az 1998. január 19-től 1998. február 29-ig az MTV1, MTV2, és TV2 csatornán 24 alkalommal sugárzott 35 másodperces reklám képi megjelenítése szerint a két részre osztott képernyőn két beteg férfi küzdött - versenyt imitálva - a gyógyulásért.
A narrátor szövege egy sporteseményről történő tudósítás képzetét keltve közölte a fogyasztókkal:

"És most következzék a náthások gyógyuló versenyének döntője!
Rajt!
A hagyományos versenyző (kinek képi megjelenítésben a képernyő bal oldalán egy bordó pizsamás férfi felelt meg) hozzálát a gyógyuláshoz. Igen. Láz és fájdalomcsillapítók.
A másik oldalon (a képernyő jobb oldalán, ahol egy az eljárás alá vonti terméket használó kék pizsamás férfi volt látható) egy pohár víz és egy tasak Neo Citrán tűnik fel.
A bal oldalon orrcseppel, C-vitaminnal, mézes teával és papírzsebkendővel próbál erősíteni, de hiába, mert a másik versenyzőtől már nem lehet elvenni a győzelmet! Győz a jobb oldali versenyző!
A képen látható Neo Citránt fogyasztó férfi nyugodt és a gyógyszer bevétele után ágyba fekszik, míg a másik férfi ideges, kapkod, láthatóan lázas, a gyomrát fogja, majd a verseny végén a fején vizes ruha van.

A versenyt imitáló rész után közölte a reklám - miközben a bal oldali férfi átnyúlt a Neo Citránért - :
"Az egyedülálló összetételű Neo Citrán gyógyital, antihisztamint is tartalmaz, így egyszerűbben megszabadítja a megfázás tüneteitől."

Az 1998. január 29-től 1998. február 8-ig az MTV1 és TV2 csatornán 22 alkalommal adásba került 3 másodperces reklám ugyanazon képi megjelenítés mellett tájékoztatta a fogyasztókat azzal a különbséggel, hogy a reklámszöveg első részéből elmaradt a "Gőz a jobb oldali versenyző!" közlés, majd a reklám nyugodtabb hangvételű szövegezése - amikoris a Neo Citránért átnyúló férfi képe helyett ezen reklámban a felnőtteknek és gyermekeknek ajánlott termék képe jelent meg a képernyőn - megváltozott az alábbiak szerint:
Az egyedülálló Neo Citrán gyógyital gyorsan és kíméletesen enyhíti a megfázás tüneteit, már a gyerekeknek is.

II.

A meleg italként elkészítve fogyasztandó Neo Citrán megfázási tünetek, influenza tünetek, így a láz, a fejfájás, a végtag fájdalmak, a nátha, az orrnyálkahártya duzzanat leküzdésére szolgáló gyógyszer. C-vitamin tartalma biztosítja a szervezet lázas, influenzás állapotban megnövekedett C-vitamin szükségletét.

A reklámban versenytársi termékeként megszólított láz és fájdalomcsillapítók, valamint orrcseppek és C-vitamin előállításával több vállalkozás van jelen a piacon.

A felső légúti vírusfertőzések, így a meghűlés, nátha, napjaink leggyakrabban előforduló betegségei közé tartoznak.
A betegségért számos vírus tehető felelőssé, melyek izolálása nehezen oldható meg, figyelemmel arra is, hogy az esetek több mint 30 %-ában a korokozó vírus ismeretlen. Az 1-3 nap lappangási idejű, az esetek többségében 7-10 nap után spontán módon tünetmentes betegség, specifikus gyógyszerrel nem gyógyítható, az orvostudomány a tünetek enyhítésére törekszik. A tünetek mibenlétét befolyásolja a beteg egyébkénti egészségi állapota és kora is.
A nátha tipikusan olyan betegségcsoport, mellyel igen gyakran elsőként a gyógyszerész találkozik, és számos esetben a betegnek határozott elképzelései vannak a terápiát illetően, éppen a tünetek és a kezelhetőség vélt, vagy valós ismerete miatt. Terápiás lehetőségként a különböző láz és fájdalomcsillapítókat a C vitamint az orrfolyás miatt a orrcseppeket alkalmazzák, illetve elterjedt a nátha kezelésnél a mézes tea fogyasztása is. A nátha jellege az adott szervezet egyéni reakciója, illetve a gyógyulás objektíve mérhetetlen volta miatt a különböző gyógymódok között nem állítható hatásossági rangsor a nátha kezelésére szolgáló különböző gyógyszerek és egyéb gyógymódok között.

A nátha tüneteinek enyhítésére nagy számú gyógyszer áll rendelkezésre.
A vizsgált reklám megjelenésének időszakában a magyar piacon 16 különböző márkanevű láz és fájdalomcsillapító, 4 féle C vitamin, illetve 3 féle orrcsepp volt forgalomban, melyet vagy külön-külön, vagy többféle hatóanyaggal együtt álltak a fogyasztók rendelkezésére különböző hazai és külföldi gyártók által gyártottan.

A meleg italként elkészítve fogyasztható, a nátha több támadáspontú leküzdését szolgáló Neo Citrán megfázási tünetek, influenza tünetek, így a láz a fejfájás a végtag fájdalmak és az orrnyálkahártya duzzanat leküzdésére szolgáló gyógyszer. C vitamin tartalma biztosítja a szervezet lázas állapotban megnövekedett C vitamin szükségletét.
A Neo Citránhoz hasonlóan összetett hatású vény nélkül kapható gyógyszerként a Coldrex van jelen a piacon.
Az eljárással érintett termék antihisztamint is tartalmaz. Némely összetevő hatása elsősorban akkor érvényesül, ha a beteg tünetei allergiás eredetűek. Egyes álláspontok szerint felsőlégúti infekcióban, influenzában az antihisztamin mérsékelt hatású, míg más vélemények szerint a nátha kezelésére igen kedvező eredménnyel hat az allergin orrfolyást csökkentő gyógyszer.

III.

Az 1998. januárjában sugárzásra került reklám miatt a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megállapítva, hogy a reklám a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (Gr. tv.) 10. § (1) bekezdés e) pontjába és 10. § (2) bekezdés g) pontjába ütközően jogsértő, megtiltottam annak további sugárzását. Az általa vizsgált reklámról megállapította, hogy a mellékhatások nélküli vagy biztos gyógyulás eredményező alkalmazhatóság képzetét keltő reklám a hatáskörébe tartozóan alkalmazott jogszabály szerint jogsértő.

1998. február 8-át követően az eljárás alá vont vállalkozás egyik reklámot sem alkalmazza, illetve azt a továbbiakban sem áll szándékában reklámként sugároztatni.

IV.

A vizsgálati jelentés a vizsgált reklámok gyógyulási versenyt idéző részére nézve indítványozta jogsértés megállapítását azzal, hogy a határozat meghozatalakor kérte értékelni a reklámtevékenység önkéntes beszüntetését, illetve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség reklámot elmarasztaló határozatát.

Az eljárás alá vont vállalkozás kérte az eljárás megszüntetését azzal, hogy a vizsgált reklámok nem kicsinylik le a nátha kezelésére szolgáló hagyományos gyógyszereket és a reklámban - melyben konkrét termék, vagy vele kapcsolatos konkrét gyártó nincs megnevezve - nem termékeket, hanem módszereket hasonlít össze úgy, hogy a Neo Citránt alternatívaként ajánlja a többi gyógyszerhez képest. Álláspontja szerint a reklámok a fogyasztók döntését segítik abban, hogy együtt, ideális összetételben, vagy külön-külön különböző gyógyszerekkel kezeljék betegségüket, vagyis a fogyasztói döntést segíti a választásban.
Előadta, hogy a reklám a nátha egyszerűbben történő kezelésére kívánta felhívni a figyelmet, illetve a második reklám egyedülálló jelzőinek használata is indokolt, tekintettel a termék összetételére.
Hivatkozott arra, hogy a antihisztaminnál kiváló eredményeket lehet elérni, és ez az összetevő is azt támasztja alá, hogy egyszerűbben és hatékonyabban lehet kezelni a náthát az általa ajánlott kombinált szerrel, melyről nem állította, hogy annak alkalmazása biztos gyógyulással jár.

V.

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A 8. § (2) bekezdése alkalmazásában a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha valamely termék egészségre gyakorolt hatása vonatkozásában azt reklámozó vállalkozás megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.
A Gr. tv. reklámfelügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség látja el a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését (15. § (1) bekezdés) azzal azonban, hogy a Tpvt. rendelkezéseibe is ütköző reklám esetén a Tpvt-ben meghatározottak szerint a bíróság, vagy a Gazdasági Versenyhivatal jár el. (Gr. 15. § (2) bekezdés).
Jelen ügyben vizsgálat tárgyává tett reklámok közül 1997. januárjában sugárzott reklámot a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség saját szempont rendszere szerint elbírálva találta jogsértőnek, míg a vonatkozásban, hogy a jelen vizsgálat tárgyát képező két reklám a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütközően a piaci verseny szempontjából jogellenesnek minősülnek-e a Gazdasági Versenyhivatalnak kell eldönteni. A Tpvt. III. fejezetében nevesített elkövetési magatartások alkalmazásának alapvető célja nem a közvetlen fogyasztóvédelem, hanem a fogyasztói döntések szabadságának védelme és az ezt sértő verseny torzítások megakadályozása. Azon magatartásokra, ahol a megtévesztésre alkalmas magatartás a verseny szempontjából releváns.

Fentieknek megfelelően a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás reklámtevékenységét a 8. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában vizsgálta.
Fentiek keretén belül megállapította, hogy mindkét reklám jogsértő versenyjogilag a "náthások gyógyóversenyének döntőit" bemutató részében.
A Versenytanács álláspontja szerint úgy a reklámok szövegéből, mint képi megjelenítéséből azt az üzenetet kapja a fogyasztó, hogy a versenyben, ahol az eljárás alá vonti termék egyedül indul, szemben a másik mezőnyben induló termékcsoportokkal, a Neo Citrán győz, ami a fogyasztók szempontjából azt jelenti - amit 1990-es januári reklám még képileg is megfogalmaz -, hogy a fogyasztónak, mint jobbat az eljárás alá vonti terméket indokolt választania.
Ezt a hatást erőteljesen aláhúzza a képi megjelenítés, mely a győzelmet oly módon illusztrálja, hogy a több termékcsoportot és mézes teát fogyasztó férfi a képsor végén is betegnek látszik, míg a Neo Citránt alkalmazó versenyző az eljárás alá vonti termék hatására nyugodt és tünetmentes.
A szöveg és a képsor együttesen a Versenytanács szerint ezáltal a versenyviszonyok torzításával befolyásolja a fogyasztót döntéseiben, ugyanis mintegy a többi gyógyszer helyettesítésére hívja fel a fogyasztót a győzelem és a tünetmentes gyógyulás hangsúlyozásával.

A Versenytanács álláspontja szerint a vizsgált szöveg és képi megjelenítés az eljárás alá vont vállalkozó védekezésével szemben nemcsak alternatívát kínál a fogyasztónak, illetve nemcsak az a sugallata, hogy az eljárás alá vont gyógyszer, annak összetétele folytán a náthát egyszerűbben kezeli, figyelemmel arra, hogy a reklámok, a fogyasztó figyelmét jobban felkeltő felfokozott hangulatú része a kezelés hatékonyabb voltának üzenetét hordozza, olyan körülmények között, amikor a nátha tüneti kezelésében a különböző gyógyszerek között akár együtt alkalmazásuk, akár külön-külön történő alkalmazás esetén nem állítható hatásossági rangsor.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy az eljárás alá vont vállalkozás, ki vitatta a reklám ilyen irányú üzenetét maga is úgy nyilatkozik 16. sorszámú iratának 4. pontjában, hogy az általa reklámozott gyógyszer egyszerűbben és hatékonyabban kezeli a betegséget.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jogsértést megállapította.
A jogsértő magatartás további eltiltása nem volt indokolt, mivel a reklámot az eljárás alá vont vállalkozás nem sugároztatja.
A Tpvt. 78. § (1) bekezdése alapján az eljárás alá vont vállalkozással szemben bírságot szabott ki.
A bírság összegének meghatározásánál figyelembe vette, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a Televizióban folytatott nagy költséggel aktív reklámkampányt ..... olyan piaci helyzetben, amikor sok gyártó és forgalmazó ajánlja a reklámmal érintett különböző termékcsoportokba tartozó termékét.
A Versenytanács álláspontja szerint nem lehetett az eljárás alá vont vállalkozás javára értékelni a reklámkampány befejezését, mivel arra más hatság intézkedése miatt került sor.

Budapest, 1998. december 10.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Kis Lászlóné