Vj-2/1999/18

A Gazdasági Versenyhivatal Verenytanácsa a dr. Lakatos Péter ügyvéd (1075 Budapest, Madácg I. u. 14.) által képviselt KÁBELTEL Kanizsa Kft. (8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnnyel történő visszaélés miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy eljárás alá vont vállalkozás jogsértés követett el azzal, hogy magyar kereskedelmi adót csak a bővített programcsomagban kínált.
A bírság kiszabását mellőzi.
Egyebekben az eljárást megszünteti.
A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1993-ban alakult, tulajdonosa az amszterdami székhelyű Telekábel Hungary N. V. Nagykanizsán és Móron nyújt kábeltelevíziós szolgáltatást, a két antennarendszer üzemeltetése egységesen történik és számvitelileg is egységes. 1999. január 1-től a díjakat is azonosította.
A nagykanizsai antennarendszer csillagpontos átépítését a Budapest Kábeltel Kft. végzi folyamatosan, a rendszer a tulajdonában van, eljárás alá vont vállalkozás azt bérleti díj fejében használja és üzemelteti.
A móri rendszer eljárás alá vont tulajdonában áll, az teljes egészében csillagpontos.
A szolgáltatott programcsomagok és azok bruttó előfizetési díjainak változását az alábbi táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat

Programcsomag

1998. év
Ft/hó

1999. év
Ft/hó

Emelés mértéke
(%)

Nagykanizsa

Mór

Nagykanizsa-Mór

Nagykanizsa

Mór

Soros

699

699

810

115,8

-

Szociális

230

190

270

117,4

142,1

Alap

670

650

890

132,8

136,9

Bővített

1.090

1.050

1.599

146,7

152,3

A programcsomagok összetétele közel azonos mindkét településen:
1998-ban mindkét településen a szociális csomaghoz a 3 közszolgálati adó (MTV1, MTV2, DUNA TV) és 2 helyi adó, illetve képújság tartozott - összesen 5 program;
az alapcsomagban a fentieken kívül elsősorban német, illetve angol adók, a Z+, továbbá 1 francia és horvát adó, Nagykanizsán összesen 15, Móron pedig 16 program (közülük néhány több csatornán is fogható);
a bővített csomagban pedig a ezen felül a magyar kereskedelmi adók (TV2, RTL Klub, TV3, Szív TV, MSAT, Spektrum), Nagykanizsán összesen 32, és további 2 műsor osztott csatornán, Móron összesen 38 műsor, 1 csatorna osztott, és több műsor több csatornán is fogható.

1999-ben közel egységes volt a fogható műsorok száma mindkét településen.
Nagykanizsán a szociális csomagban 6 műsor fogható (további 1 kábeltelevíziós információs műsor is), Móron 5,
az alapcsomagban összesen 17 műsor,
bővítettben öszesen 35 műsor, köztük 1 osztott műsoridőben, soros rendszerben mindkét évben 19 műsor volt fogható

2. sz. táblázat

Program-
csomag

1998. január

1999. január

Változás

Nagykanizsa

Mór

Összesen

Nagykanizsa

Mór

Összesen

Nagykanizsa

Mór

Összesen

Soros

5.988

2.336

8.324

2.356

-

2.356

-3.632

-2.336

-5.968

Szociális

709

271

980

1.193

489

1.682

+484

+218

+702

Alap

1.153

243

1.396

766

233

999

-387

-10

-397

Bővített

5.534

1.899

7.433

9.926

4.099

14.025

+4.392

+2.200

+6.592

Összesen

13.384

4.749

18.133

14.241

4.821

19.062

+857

+72

+929

Budapest, 1999. január 20.