Vj-183/1999/30

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Germus Gábor ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt American Express Magyarország Utazási Szolgáltatások Kft. (1052 Budapest, Deák F. u. 10.) ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2000. február 21-én tárgyalást tartott és 20. sorszámú határozatával elrendelte az eljárás szüneteltetését három hónapra.
Felhívta az eljárás alá vontat, hogy ezen időtartam alatt teljesítse a következő kötelezettségeket.

  • -

    készítsen magyar nyelvű tájékoztatót, mely tartalmazza a legfontosabb információkat, így a csekkek pótlására vonatkozó teendőket is;

  • -

    az igénylőlapot és a rajta lévő szerződést magyar nyelven szövegezzék meg.

A Pénzügyi Szolgáltatások Irodája 2000. május 22-én 23. sorszámú határozatával utóvizsgálatot rendelt el. Az utóvizsgálatról jelentést készített, amelyet benyújtott a Versenytanács részére.
Az utóvizsgálat megállapította, hogy a magyar nyelvű tájékoztató és a vételi megállapodás magyar nyelvű változata megfelelő szövegezésű a magyar fogyasztók részére.
Emellett készítettek egy ún. "csekktasak"-ot, amely kiegészítő információ- hordozó és egyben a csekkek őrzésére szolgál. Ebben feltüntetik a csekkekkel kapcsolatos főbb óvatosságra utaló szabályokat, valamint a vételi megállapodás jelentősebb elemeit. A fogyasztóknak segítséget nyújtanak az elveszett, vagy ellopott csekkek visszatérítési igénylőlapján szereplő borítón lévő kitöltési utasítással, amely magyar nyelven pontról pontra taglalja a teendőket. Ez megkönnyíti a kárt szenvedettek panaszbejelentését.

Mindezek alapján mivel az eljárás alá vont eleget tett a Versenytanács előírásainak az utóvizsgálat indítványozta az eljárás megszüntetését.
A Versenytanács az utóvizsgálati jelentés, valamint az eljárás alá vont nyilatkozata és az általa becsatolt okiratok alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont eleget tett a Versenytanács előírásainak, magyarországi értékesítése során magyar nyelven szövegezte meg a fogyasztó tájékoztatására szolgáló iratokat, igénylő lapokat, tájékoztatókat. Az eljárás alá vont szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztó, aki megfelelő gondossággal jár el, a megfelelő tájékoztatást megkapja.

Mindezek figyelembevételével a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 76. § c) pontja alapján megszüntette.

Budapest, 2000. június 28.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné