Vj-185/1999/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Madari Tibor ügyvéd (1067 Budapest, Podmaniczky u. 27.) által képviselt Delta-Truck Kft. Budapest eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel történő visszaélés miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

A hivatali eljárásra az adott okot, hogy valószínűsíthető volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás szerződésből eredő garanciális kötelezettsége teljesítése során a megrendelővel szemben fennálló gazdasági erőfölényével visszaélt, amennyiben kötelezettségét csak többszöri felszólítás után teljesítette.
A vizsgálat feltárta, hogy a tehergépkocsi eladási piacon versengő eljárás alá vont vállalkozás igény szerint bizonyos átalakításokat végeztet a gépkocsin, s az ezzel kapcsolatosan felmerülő garanciális igény során egy esetben a megrendelővel való kapcsolattartási zavar miatt a szükséges javítás elhúzódott. Az eseti zavar elhárítása után az igényt a kártérítésre kiterjedően is rendezte.

A Versenytanács több döntésében, legutóbb a Vj-80/1999. (Vf.Ért. 1999/10.) mutatott rá, hogy a gazdasági erőfölény olyan objektív piaci kategória, amelyet szabad piaci viszonyok között egy szerződéses kapcsolat önmagában nem alapoz meg. A szerződésben a felek jogokat szereznek és kötelezettségeket vállalnak szabad akaratukból. (Ptk. 198. § (1) bekezdés, 200. § (1) bekezdés).
Versenyjogi relevanciával csak az a szerződés rendelkezik, amelyben valamelyik fél gazdasági erőfölényt birtokol az érintett piacon.

A vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont gazdasági erőfölénye nem áll fenn, a Versenytanács ezért a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárás folytatását indokolatlannak látta és azt a 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint megszüntette.

Budapest, 2000. február 10.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné