Vj-167/1999/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Benke Gábor ügyvéd (Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda: 1056 Budapest, Havas u. 6.) által képviselt International Business Machines Corporation kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az International Business Mashines Corporation irányítást szerezzen a Sequent Computer Systems Inc. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

1.) Az International Business Machines Corporation (IBM) egy tranzakció sorozat végeredményeként megszerzi a Sequent Computer Inc - új nevén: Sequent Computer Systems Inc. (a továbbiakban: Sequent) - részvényei száz százalékát.

2.) Az IBM és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban: együtt IBM csoport) a világ egész területére kiterjedően foglalkozik számítástechnikai rendszerek fejlesztésével, gyártásával és végez számítástechnikai szolgáltatást.

3.) Az IBM csoporthoz tartozó IBM Magyarország Kft 1998. évi nettó árbevétel 8,7 milliárd forint volt, míg az IBM csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások 10,4 milliárd forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén. Mindezek révén 1998. évben az IBM-csoport részesedése
- a magyarországi számítástechnikai rendszer értékesítésből 10,1;
- a számítástechnikai szolgáltatásokból 10,4
százalék volt.

4.) A Sequent szintén számítástechnikával foglalkozó vállalkozás. Az általa irányított Sequent Computer Systems Ltd (a továbbiakban: Sequent UK.) 1998. évben 0,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el a Magyar Köztársaság területén, minek révén részesedése a magyarországi számítástechnikai rendszer értékesítésből, illetve számítástechnikai szolgáltatásból egyaránt 0,3 - 0,4 százalék volt. 1999. első kilenc hónapjában a Sequent UK magyarországi forgalma 0,2 millárd forint volt.

II.

5.) A kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján benyújtott kérelmében:

 • a.)

  elsődlegesen kérte annak megállapítását, hogy az l.) pont szerinti irányításszerzéshez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye, egyrészt mert az irányítás alá kerülő Sequent 1998. évben nem ért el nettó árbevételt Magyarországon, vagyis nem teljesül a Tpvt. 24.§ (1) bekezdés szerinti 500 millió forintos küszöbérték, másrészt mert még ha figyelembe is kellene venni a Sequent UK nettó árbevételét, az is csak 1998. évben haladta meg az 500 millió forintot, azt megelőzően nem és várhatóan 1999. évben sem;

 • b.)

  másodlagosan kérte a tranzakció sorozattal megvalósuló összefonódás engedélyezését, mert az nem hoz létre, illetve nem erősít meg gazdasági erőfölényt.

6.) A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

III.

7.) A kérelem szerint tranzakció, melynek során az IBM megszerzi a Sequent részvényeinek száz százalékát a Tpvt. 24.§ (1) bekezdésének b.) pontja alapján összefonódásnak minősül.

8.) Az összefonódás külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban mindkét vállalkozáscsoportnak van magyarországi tagja és/vagy olyan tagja, amely exportál Magyarországra. Ebből következőleg az összefonódás hatálya a Magyar Köztársaság területén is érvényesülhet, így arra a Tpvt. hatálya az 1.§ alapján kiterjed.

9.) A Tpvt. 24.§ (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz akkor kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét éri, ha

 • -

  az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26.§) előző évi nettó árbevétele a tíz milliárd; és

 • -

  az irányítás alá kerülő vállalkozásoké az ötszáz millió forintot meghaladja.

10.) A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint (elvi állásfoglalások 28., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) a vállalkozás irányítási joggal rendelkezik az általa irányított vállalkozás által irányított vállalkozások felett is. Ebből következőleg az IBM a kérelem szerinti összefonódás során nemcsak a Sequent, hanem a Sequent UK felett is irányítást szerez, vagyis az irányítás alá kerülő vállalkozások előző (1998.) évi nettó árbevétele meghaladta az ötszáz millió forintot. Annak pedig, hogy a korábbi és a későbbi években a nettó árbevétel nem érte (éri) el az 500 millió forintot a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján az engedélykérési kötelezettség szempontjából - a Versenytanács álláspontja szerint - nincs jelentősége.

11.) Az előzőekből következőleg - tekintettel arra is, hogy az összefonódás résztvevőinek együttes nettó árbevétele nem vitathatóan meghaladta a tíz milliárd forintot - az összefonódás engedélykötelesnek minősül.

12.) Miután az engedélykérési kötelezettség az előzőek szerint fennáll, a Versenytanács érdemben vizsgálta a kérelem szerinti összefonódást.

13.) A Versenytanács kiindulva abból, hogy az IBM egyébként sem magas (10 százalék körüli) magyarországi piaci részesedése az összefonódás révén csak minimális (fél százalékot sem elérő) mértékben növekszik, úgy ítélte meg, hogy az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt. Ez esetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, mire tekintettel a Versenytanács a kérelem szerinti összefonódást - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - engedélyezte.

14.) Az ügyfelek képviselőjük utján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

15.) A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

16.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésen alapul.

Budapest, 2000. január 19.

dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi