Vj-201/1999/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Képes György ügyvéd (1055 Budapest, Balaton u. 18.) által képviselt DREHER Sörgyárak Rt. Budapest eljárás alá vonttal szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás az Arany Ászok márkanevű sörtermékének a labdarúgást kedvelők táborában való fogyasztása ösztönzésére 1999. augusztus 1. napjával indította meg "Akcióban a válogatott" reklámkampányát. Az akciós termék, az üveges kiszerelésű Arany Ászok márkanevű sör, kupakján a magyar labdarúgó válogatott keret valamely játékosának neve, vagy joker felirat olvasható mégpedig a kupak belső oldalán. Az a fogyasztó, aki 5 különböző kupakot, köztük egy jokert küldött vissza a megadott postacímre, részt vehetett az 1 millió Ft értékű TESCO vásárlási utalvány 1999. október 29-én sorra került sorsolásán. Az a fogyasztó, aki 11 kupakot, köztük 2 joker rajzolatút gyűjtött össze, jogosult volt a készlet erejéig azt beváltani a válogatott játékosok aláírásával nyomott Adidas pólóra. A reklámkampány 1999. október 29-én a nyereménysorsolással fejeződött be. A pólóajándékozási akció vonatkozásában a közzétett szöveg kifejezetten tartalmazta, hogy az ajánlat 18 éven felülieknek és a készlet erejéig érvényes. Az ajándéksorsoláson korlátozás nélkül bárki részt vehetett.

A hivatali vizsgálat annak megállapítására indult, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, hogy egy fogyasztónak, aki 60 pólónak megfelelő kupakot gyűjtött össze és küldött be, de csak egy pólót kapott, alkalmas-e a fogyasztóknak a gazdasági versenyben történő megtévesztésére.

Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte elsősorban, mert álláspontja szerint a közzétett reklámszöveg nem volt megtévesztő, kifejezetten tartalmazta, hogy a készlet erejéig vállal ajándékpóló küldést, továbbá az eredetileg 10 ezer pólónyi mennyiséget további 20 ezerrel egészítette ki. Nem ígérte ellenben, hogy egy fogyasztónak számlálatlan mennyiségű pólót szolgáltat ki.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében a fogyasztókat a gazdasági versenyben tilos megtéveszteni. A jogszabályhely értelmezése alapján a Gazdasági Versenyhivatal akkor lép fel fogyasztói megtévesztés ügyben, ha az ajánlott áru valamely lényeges tulajdonsága vonatkozásában a forgalmazó valótlan tényt állít, vagy valós tényt megtévesztésre módon állít, illetve a fogyasztó döntését alapvetően befolyásoló jelentős körülményt elhallgat és mindez alkalmas, hogy a gazdasági versenyben versenytársaival szemben jogosulatlan előnyre tegyen szert.

A jelen esetben egy úgynevezett promóciós akcióról volt szó, amelynek célja kifejezetten az üveges kiszerelésű Arany Ászok sör fogyasztásának ösztönzése volt akár az eljárás alá vont vállalkozás által előállított más márkák, illetve a versenytársak hasonló márkáinak terhére is. Az akció célja tehát világosan a versenyben való jobb szereplés, elsősorban a márkaközi versenyben való jobb helyezés elérése volt. Ennek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vizsgált hirdetés szövegéből az ésszerűen eljáró fogyasztó számára egyértelműen megállapítható, hogy az akció célja nem a sörös kupakok gyűjtésének ösztönzése, hanem a célzott márka fogyasztásának növelése volt.

Az akció ideje alatt az érintett piac az Arany Ászok márkához hasonló élvezeti értékű és fogyasztói áru sörök piaca volt, vagyis az ezen végfogyasztók szokásos fogyasztásának növelése, illetve a hasonló élvezeti értékű és áru más márkát fogyasztóinak a hirdetett sörmárka fogyasztására való csábítása. Ez a célkitűzés legális, és a végrehajtás módjában sem talált a Versenytanács tisztességtelenségre utaló jeleket.

Arra tekintettel, hogy az ajándéksorsoláson való részvétel semmiképpen nem volt korlátozva, a pólóval kapcsolatban pedig kifejezett korlátot maga a hirdetés is tartalmazott a készlet erejéig, továbbá nyilvánvaló, hogy az érintett piac nem a sörös kupakok, hanem a sörfogyasztás piaca, nem tekinthető tisztességtelennek az a magatartás, amely a valós sörfogyasztókat részesítette előnyben a kizárólag vagy döntő részben sörös kupak gyűjtőkkel szemben. Az akció időtartamára is tekintettel valószínűtlen, hogy egy valós sörfogyasztó gyűjthetett össze több mint 600 beküldendő kupakot, amelyek között jelentős számú jokerrel jelzett kupaknak is lennie kellett, tehát a valós kupakszám a 600-nak akár többszöröse is lehetett.

Az ésszerűen eljáró fogyasztó megtévesztésére alkalmatlan a reklám, illetve a sérelmezett magatartás a gazdasági versenyben tisztességtelen előnyhöz az eljárás alá vont vállalkozást nem juttatta, ezért a Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást jogsértés hiányában megszüntette.

Budapest, 2000. február 17.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika