Vj-25/2000/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Rahóty Pál ügyvéd (Köves és Társai Ügyvédi Iroda 1075 Budapest, Madách I. út 14.) által képviselt KBC Bank N. V. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1)

  A kérelmező KBC Bank N.V. belga jog szerint bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság, Belgium második legnagyobb bankja.

 • 2)

  A KBC Bank N.V. tulajdonában van az Argosz Biztosító Rt., melynek 1999. évi összes biztosítási díjbevétele 4,9 milliárd forint volt, mely szinte teljes egészében a non-life (nem élet) biztosítási üzletágakból származott. Részesedése az országos életbiztosítási bevételekből mindössze 0,03 százalék. Más magyarországi vállalkozás felett a KBC Bank N.V. nem rendelkezik irányítási joggal, a Magyar Köztársaság területén 1999. évben nettó árbevételt nem ért el.

 • 3)

  A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1999. évi mérlegfőösszege 545 milliárd forint volt, mely alapján a harmadik legnagyobb kereskedelmi bank Magyarországon.

 • 4)

  A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. nagyszámú vállalkozás felett rendelkezik a részvények vagy az üzletrészek többségének tulajdonlásán alapuló irányítási joggal. Ezek egyike a Kereskedelmi és Hitelbank Életbiztosító Rt., amely 0,13 százalékkal részesedik az országos életbiztosítási bevételekből, egyéb biztosítási tevékenységet nem folytat.

 • 5)

  A KBC Bank N.V. - amely jelenleg a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. részvényeinek 32,62 százalékos tulajdonosa - 2000. február 4-én nyilvános vételi ajánlatot tett a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. részvényesei részére részvényeik megvásárlására, melyhez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 6)

  A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

II.

 • 7)

  A nyilvános vételi ajánlat sikeressége esetén a KBC Bank N.V. részesedése a Kereskedelmi és Hitel Bank Rt. részvényeiből ötven százalék fölé emelkedhet, ami a Tpvt. 23 . § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontjaiban foglalt rendelkezések értelmében vállalkozások összefonódásának minősül, melyhez az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a KBC Bank N.V. és a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., továbbá az általuk irányított vállalkozások) adataira tekintettel a Tpvt. 24. § alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kell kérni.

 • 8)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az összefonódással érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 9)

  Az összefonódásnak - általános esetben - akkor lehet hatása a gazdasági versenyre, ha az azzal érintett vállalkozások között vannak olyan, az összefonódást megelőzően egymástól független vállalkozások (Tpvt. 15. §}, amelyek azonos érintett piacon vannak vagy lehetnek jelen, és így az összefonódás következtében csökken az egymással (lehetséges} versenyben álló vállalkozások száma.

 • 10)

  A kérelem szerinti összefonódás által érintett piacok közül kizárólag az életbiztosítások magyarországi piacán van jelen - irányított vállalkozás révén - a KBC Bank N. V. és a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. is. Együttes piaci részesedésük 0,16 százalék) azonban nem rejt magában veszélyeket a gazdasági versenyre nézve.

 • 11)

  A vizsgálat alapján az összefonódásnak más (pl. az esetleges vertikális kapcsolatokból fakadó) hátrányos hatásai sem mutatkoznak, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti összefonódást a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

III.

 • 12)

  A kérelmező, továbbá azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (Kereskedelmi és Hitelbank Rt.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1} bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 13)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 14)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83 . § (1) (2) bekezdésen alapul.

Budapest, 2000. április 5.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné