Vj-32/2000/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Veres Imre ügyvéd (1077 Budapest, Király u. 69. fsz. 2.) által képviselt

 • -

  EXTERMETAL Ltd I. rendű, valamint

 • -

  METALKER Kereskedelmi Kft II. rendű

kérelmezőnek összefonódás engedélyezési kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az EXTERMETAL Ltd az üzletrészek többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a METALKER Kereskedelmi Kft felett.

A határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

 • 1.)

  Az I. rendű kérelmező Extermetal Ltd. 1986-ban alapított londoni székhelyű vállalkozás. Tevékenységi körébe tartozik a különféle acél- és színesfémipari termékek, alapanyagok forgalmazása. 1999. évben a Magyar Köztársaság területén 4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, túlnyomó részben horgany és nikkel, továbbá hengerelt rúd-idom és huzal értékesítéséből.

 • 2.)

  Az Extermetal Ltd 1995. május 7-e óta 75,5 százalékos tulajdonosa a Dunaferr Lőrinci Hengermű Kft (a továbbiakban: DLH Kft) üzletrészeinek. A DLH Kft meghatározó tevékenysége a melegen hengerelt durvalemez előállítása, 1999. évi nettó árbevétele 9,7 milliárd forint volt.

 • 3.)

  A II. rendű kérelmező Metalker Kereskedelmi Kft-t (a továbbiakban: Metalker Kft) 1991-ben alapították. Üzletrészeinek 44,7 százaléka az alapítás óta az Extermetal Ltd tulajdonában van, a további 55,3 százalékot több magánszemély tulajdonolja. A Metalker Kft 1999. évi nettó árbevétele 435 millió forint volt, amely nagyobb részben ólom és horgany, kisebb részben akkumulátor hulladék értékesítéséből származott.

 • 4.)

  Az Extermetal Ltd és az irányítása alatt álló DLH Kft, valamint a Metalker Kft közös tevékenysége a színesfém alapanyag értékesítés. E termékek forgalmazása szabad, azzal főbb vállalkozás is foglalkozik a magyarországi piacon. A kérelmezők részesedését az általuk is forgalmazott színesfémek országos forgalmából a Táblázat mutatja be.

Táblázat

Az Extermetal Ltd és a Metalker Kft részesedése az 1999. évi országos színesfém alapanyag forgalomból (%)

Megnevezés

Extermetal

Metalker

Együtt

Horgany

-

18,0

18,0

Ólom

3,2

11,0

14,2

Nikkel

10,0

-

10,0

II.

A kérelem

 • 5.)

  Az Extermetal Ltd 2000. február 22-én két magánszeméllyel "Üzletrész adásvételi szerződés"-t kötött a Metalker Kft együttes 5,47 százalékot kitevő üzletrészeinek megvásárlására.

 • 6.)

  Az előzőek szerinti üzletrész vásárlást követően az Extermetal Ltd részesedése a Metalker Kft üzletrészeiben a korábbi 44,7 százalékról 50,17 százalékra emelkedett, melyhez az Extermetal Ltd és Metalker Kft 2000. február 24-én a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7.)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b.) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy másik vállalkozás felett. A Tpvt. 23. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az irányítás megszerzésének minősül, ha a vállalkozás megszerzi a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit. Mindezek alapján az Extermetal Ltd - azzal, hogy részesedése a Metalker Kft üzlerészeiből 50 százalék fölé emelkedett - irányítást szerzett a Metalker Kft felett.

 • 8.)

  Ezen irányításszerzéssel megvalósított összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1)-(2) bekezdései értelmében engedélyt kell kérni, mert

  • -

   az összefonódás közvetlen (Extermetal Ltd és Metalker Kft) és közvetett (DLH Kft) résztvevőinek 1999. évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot; és

  • -

   az Extermetal Ltd a Metalker Kft feletti irányításszerzéssel együtt az azt megelőző két évben 500 millió forintot meghaladó összefonódást valósított meg.

IV.

Az engedélyezés

 • 9.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 10.)

  .) A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás létrehozhat vagy megerősíthet gazdasági erőfölényt, illetve érintheti a gazdasági versenyt, ha vannak olyan - előzőleg egymástól független (Tpvt. 15. §) - résztvevői (Tpvt. 26. §), amelyek

  • -

   azonos piacon tevékenykednek és így az összefonódás növeli a koncentrációt, vagy,

  • -

   szomszédos piacok szereplői (egymással vertikális, vevő-eladó kapcsolatban állnak vagy állhatnak)

 • 11.)

  .) Az Extermetal Ltd és a Metalker Kft azonos magyarországi tevékenysége a színesfém alapanyagok forgalmazása, részesedésük azonban e termékek magyarországi forgalmából olyan mértékű (20 százalék alatti), ami nem rejti magában a gazdasági erőfölény kialakulásának veszélyét.

 • 12.)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti döntésében az összefonódást a Tpvt. 20. § (2) bekezdésére tekintettel - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - engedélyezte.

V.

Eljárási kérdések

 • 13.)

  A kérelmezők képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 14.)

  A kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat előzetesen lerótták, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 15.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. június 9.

Dr. Bodócsi András sk
Fógel Jánosné dr. sk
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes