Vj-39/2000/40

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kuruczné Pap Andrea vállalkozó 4400 Nyíregyháza, Kéz utca 20. eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti. E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az eljárás alá vont az általa megjelent hirdetésekben termékei áráról olyan tényt - huzamosabb ideig viszonyítási alapjában nem meghatározott árengedményt - állít amely a fogyasztók megtévesztésére alkalmas lehet, sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátzás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit. A vizsgálati jelentés megállapította, hogy az eljárás alá vont Nyíregyházán és környékén az általa szállított árnyékolástechnikai és egyéb termékek értékesítését és helyszíni beszerelését végzi, kiélezett piaci versenyben. A vizsgálat azt a megállapította, hogy az eljárás alá vont az értékesítésre, illetve beszerelésre került termékekhez a vásárolt anyagokat, léceket lapokat 1999. nyara óta saját műhelyében a férjével együtt dolgozzák fel késztermékké, míg a szalagfüggönyt bérmunkában készíttetik el. Árkialakításuk alapja a vásárolt alapanyag költség, amit árréssel növelnek. Az árrés a fedezete az anyagon kívül minden egyéb költségnek a felszerelési, a kiszállási, a rendelésfelvétel és a rendelés költségeinek is és az eredménynek. Az eljárás alá vont által rendszeresen árengedmény nyújtását ajánló hirdetései mellett az érvényesített árak megegyeztek az árjegyzékben szereplő árakkal, azokon az árakon amelyekből az árkedvezményt adták, a termékei, a szolgáltatásai nem voltak kaphatók, így a megajánlott árkedvezmény a fogyasztók megtévesztésére alkalmas lehet. A vizsgálat indítványozta, tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont csekély részesedéssel rendelkezik a piacon és megvalósított cselekménnyel a verseny szabadságát és tisztaságát csak csekély mértékben veszélyeztette és felhagyott az árengedmény hirdetésekkel az eljárás szüneteltetését.

A Versenytanács 2000. június 7-én tárgyalást tartott melyen határozatot hozott és elrendelte az eljárás szüneteltetését egy hónapra.

Határozatában felhívta a vizsgálót utóvizsgálat tartására arra vonatkozóan, hogy az eljárás alá vont vállalt kötelességének eleget tett-e.

A vizsgáló vizsgálati jelentésében melyet az utóvizsgálat alapján készített megállapította, hogy az eljárás alá vont 2000. június és július hónapban is rendszeresen jelentetett meghirdetést a Futár című és a Szuper Infó cimű heti hirdetési lapokban, valamint összesen két alkalommal a Nyíregyházi Napló cimű helyi lapban. ezekben azonban már a sérelmezett korábbi árengedmény nyújtását ajánló hirdetési gyakorlatával felhagyott és vállalt kötelezettségét teljesítette.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 76. §-a (3). bekezdése a.) pontja alapján az utóvizsgálatot megszüntette, mivel annak törvényes feltételei fennállnak.

A határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83.§-a nem teszi lehetővé.

Budapest, 2000. szeptember 14.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi