Vj-40/2000/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Obrenovity Olga ügyvéd (1123 Budapest, Kékgolyó utca 21.) által képviselt Studio Moderna TV Shop Kft (1132 Budapest, Victor Hugo u. 2-4.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

Eljárás alá vont ellen hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárás, miután a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az eljárás alá vont által 2000. január 1-e óta forgalmazott `a Biblia ősi titkai" videókazetta sorozat borítóján nem tüntette fel, hogy egy-egy kazetta műsorideje hány perc. A kazetták szokásos 60 perc érdemi (reklámok nélküli) vetítési ideje helyett az eljárás alá vont által forgalmazott kazetták műsorideje általában 30 perc, és minden kazettán általában 8-8 perc azonos reklámfilm szerepel.
A Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlata szerint a műsoros videókazetták vetítési ideje a termék lényeges tulajdonsága, amelyről a vevőt megfelelően tájékoztatnia kell a döntése meghozatala előtt, különösen azért, mert a 17/1999. Korm. rendelet 5. § d) pontja úgy rendelkezik, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja a 8 napos elállási jogot hang-, illetve képfelvétel esetén, ha a csomagolást kibontotta.

Az eljárás alá vont 1997-ben alakult meg a szlovéniai Studio Moderna d.o. anyacég egyik leányvállalataként. Az anyavállalatnak a magyarországi kft. mellett még kilenc más országban van leányvállalata. A cég fő tevékenységi köre televíziós reklámmal egybekötött csomagküldő szolgáltatás.
A csomagküldő piacon 1998-ban a Magyar Áruküldők Egyesületénél az önkéntes alapon történő bevallás szerint a mintegy tizenegy tag forgalma 20 milliárd forintra tehető évente. A teljes piacon kb. 100 vállalkozás vesz részt. A teljes tevékenység mintegy 60 %-a a tizenegy cég forgalma, így az évi forgalom 33 milliárd forint. A becsült adatok alapján a vizsgáló az eljárás alá vont piaci részesedését 0,1 %-ra becsülte.

Az eljárás alá vont az anyavállalattól veszi át a reklámok tévéközvetítési jogát és a már kész technológiát a termékek értékesítésére.

Az eljárás tárgyát képező videokazetta sorozatot az eljárás alá vont 2000. január 1. óta reklámozta a TV3 és az RTL Klub TV csatornán. Az RTL Klubnál eddig 14, a TV3-on 7 alkalommal került vetítésre a reklámfilm, a délelőtti és a kora délutáni órákban. Két hónap alatt a termék reklámjára 555 percet használtak fel.

A vizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont az általa forgalmazott videokazetta sorozat külső borítóján nem tüntette fel sem a tényleges műsoridőt, sem az azon szereplő reklámanyag meglétét és hosszát.

Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy egy már létező, külföldön jól működő technológiát vett át, tudván azt, hogy lényeges kérdésnek tekintendő a kazettákon történő műsoridő közlése. Amint erről tudomást szerzett a versenyfelügyeleti eljárás megindulásakor, haladéktalanul intézkedett, hogy megjelenjen a kazetta külső borítóján az időtartam. Tekintettel arra, hogy a kazettákon milyen témákat dolgoz fel, és ezek piaci értéke nem mérhető, nem hasonlítható más kazettákhoz, kérte ennek figyelembevételét, valamint a bírság kiszabásának mellőzését.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2000. május 3-án nyilvános tárgyalást tartott. A tárgyaláson az eljárás alá vont vállalta, hogy valamennyi általa forgalomba hozott kazettán haladéktalanul feltünteti a műsoridőt.
A Versenytanács határozatot hozott az eljárás 1 hónapos szünetelésére.

A Kereskedelmi Iroda vizsgálója utóvizsgálat keretében a helyszínen megállapította, hogy az eljárás alá vont telephelyén lévő boltban megtalálható valamennyi kazettán fel volt tüntetve a műsoridő a külső csomagoláson.
Egyetlen, két darabból álló kazetta csomagolást talált Wild America címmel, ahol a műsoridőt nem a külső csomagoláson, hanem belül tüntették fel. Ez a termék még forgalomban van ugyan, de csak néhány példány található belőle a boltban, a raktárban pedig már nincs új áru, csak visszaküldött kazetta.
A raktárhelyiségben a vizsgáló által találomra kiválasztott kazettákon valamennyin feltüntették megfelelő módon a műsoridőt.

A Versenytanács az utóvizsgálati jelentés alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont eleget tett vállalt kötelezettségének és a szünetelés 1 hónapja alatt az időtartamra vonatkozó feliratokat a kazetták külső borítóján elhelyezte.
Miután az eljárás alá vont által elkövetett jogsértés csekély súlyú volt és az eljárás alá vont az eljárás megkezdésekor már lépéseket tett a jogsértés abbahagyására, a Versenytanács az eljárást erre tekintettel a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 76. § c) pontja alapján megszüntette.

Budapest, 2000. július 6.

Dr. Lénárd Réka sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné