Vj-41/2000/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Tóth János ügyvéd (Köves & Társai Ügyvédi Iroda 1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. kérelmezőnek vállalkozások összefonódása tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Radiológia Gyártó és Szolgáltató Kft. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. (a továbbiakban: GE Hungary Rt.) 2000. február 17-én a Radiológia Gyártó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Radiológia Kft.) tulajdonosaival kötött üzletrész átruházási szerződéssel megvásárolta a Kft. üzletrészeinek 98,3 %-át, mellyel irányítást szerzett felette.
A kérelmező e szerződéssel megvalósuló összefonódáshoz a tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.
Kérelmében arra hivatkozott, hogy a tervezett összefonódás az érintett piacon fennálló versenyt nem befolyásolja hátrányosan, annak következtében a Radiológia Kft. szerviztevékenységének műszaki színvonala és minősége emelkedni fog.

II.

A GE Hungary Rt. - korábbi elnevezése: GE Lighting Tungsram Rt. - az amerikai székhelyű General Electric Company ipari és szolgáltatási konglomerátum irányítása alatt áll. Fő tevékenysége fényforrások előállítása és forgalmazása, emellett ellátja a tulajdonos egyéb üzleti tevékenységének magyarországi képviseletét. Az Rt. 1999. évi nettó árbevétele 122,8 milliárd Ft volt.
Az Rt. többségi tulajdonosa a hagyományos röntgen berendezéseket gyártó és értékesítő Medicor Röntgen Rt-nek, s közvetetten a Medmobil Egészségügyi Járművek és Berendezések Kft-nek. E két társaság együttesen 1999. évben 2,7 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.
A GE csoport Magyarországon működő leányvállalata az 1998. évben alapított GE Medical Systems Service Kft., amely főként a GE által gyártott röntgen berendezések javítását végzi, emellett szoftverkészítéssel és GE gépek és kiegészítő berendezések értékesítésével foglalkozik. 1999. évben 385,8 millió Ft nettó árbevételt realizált.

A Radiológia Kft. magánszemélyek tulajdonában álló vállalkozás, fő tevékenysége Medicor, illetve GE gyártású hagyományos röntgen berendezések javítása.
A Kft. a GE franciaországi leányvállalatával 1993-ban kötött Megállapodás alapján a GE magyarországi megbízott márkaszervize. A Kft. 1999. évi nettó árbevétele 222,0 millió Ft volt.

III.

A kérelem szerinti irányításszerzés a hagyományos röntgen berendezések szervizszolgáltatási piacát érinti.
A röntgen készülékek javítása jelentős szaktudás mellett megfelelő műszerezettséget és alkatrész utánpótlást igényel. A jelentősebb gyártók berendezéseinek szervizelését jellemzően saját vagy szerződött gazdasági társaságok végzik. A gyártó és a szervizelést-javítást végző társaságok között folyamatos szakmai és kereskedelmi kapcsolat áll fenn. A hazai piacon az összefonódásban résztvevők mellett hat jelentősebb társas vállalkozás és egyéni vállalkozók nyújtják e szolgáltatást, melynek összértéke 1999. évben 1,3 milliárd Ft-ot ért el. Ebből az irányítás alá kerülő Radiológia Kft. 15 %-os, a közvetett résztvevő GE Medical Systems Service Kft. 10 %-os piaci részesedéssel rendelkezik.

IV.

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti irányításszerzés feltétel nélküli engedélyezését indítványozta.

V.

A kérelmezett üzletrész vásárlás a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdésének a) pontja szerint vállalkozások összefonódásának minősül.

A Tpvt. 24. §-a alapján az összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, mert

  • -

    a Tpvt. 26. §-a szerint meghatározott közvetlenül és közvetve résztvevő vállalkozások - a GE csoport tagjai és a Radiológia Kft. - 1999. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, és

  • -

    a 24. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembevéve az irányítás alá kerülő Radiológia Kft. 1999. évi nettó árbevétele ugyan nem éri el az 500 millió Ft-ot, de miután a GE Hungary Rt. 1999. december 10-én irányítást szerzett a Medicor Rt. felett - melyet a Gazdasági Versenyhivatal Vj-204/1999/11. számú határozatával engedélyezett - a jelen eljárás tárgyát képező irányításszerzés megvalósítását megelőző két évben, azzal együttesen, a kérelmező 500 millió Ft-ot meghaladó összefonódást hajtott végre.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

A kérelmezett összefonódás a röntgen berendezések szervizszolgáltatási piacát érinti, melynek célja a GE berendezések szerviztevékenységének egységes technikai és marketing irányításának megvalósítása.
Az összefonódás következtében a résztvevők együttes piaci részesedése 25 %-ra emelkedik, mely koncentráció növekedés azonban - tekintetbevéve azt, hogy a hazai piac méreteihez igazodóan megfelelő számú versenytárs van jelen, akik a berendezések üzemeltetőivel a gyártó cég engedélye nélkül köthetnek eseti- vagy hosszabb távú megállapodásokat - gazdasági erőfölényes helyzet kialakulásához nem vezet és nem akadályozza a verseny fennmaradását vagy fejlődését sem.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hozott határozatával - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - a kérelem szerinti irányításszerzést engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. május 24.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika