Vj-53/2000/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Izsák Péter ügyvéd (6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 9-13. I. emelet 6.) által képviselt Délmagyarország Könyv- Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Szeged eljárás alá vonttal szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogsértést követett el, amikor internetes honlapján az általa kiadott Délvilág és Délmagyarország című lapok olvasottságáról eltúlzott adatot közölt.

E magatartás folytatását megtiltja.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára 30 napon belül 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozást a Csongrád megyei Bíróság mint cégbíróság 1990. augusztus 10-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. Az eljárás alá vont adja ki az 1910-ben alapított Délmagyarország és 1944-ben alapított Délvilág című újságot. A Délvilág című lap a Tiszántúlon, Szeged város kivételével kerül terjesztésre mint a Délmagyarország Csongrádon, Váráshelyen, Makón, Mindszenten, Szentesen és azok térségében megjelenő mutációs kiadása.


Az eljárás alá vont 1998. augusztus 1-én kötött szolgáltatói szerződést egy számítástechnikai vállalkozással a Délmagyarország című lap internetes megjelenítésére. 1999. január 4-től pedig a Délmagyarország és a Délvilág honlapjai megjelenítésére kötött megállapodást. A versenyfelügyeleti eljárás tárgyát képező honlapok többek között tartalmazzák a két lap kiadvány számát és olvasottságát, illetve az erre vonatkozó adatokat. A www.delvilag.hu honlapon a Délvilág című lapról 64.223/darab/nap, az olvasottságról 211.234 fő/nap adat, a www.delmagyar.szeged.hu honlapon 63.431 darab/nap, míg az olvasottságról a korábbival azonos szám jelent meg.


A Délmagyarország honlapját 2000. március 22-én már levette az internetről, azonban a Délvilág című újság internetes honlapja még 2000. április 20-án is megjelent azonos és változatlan tartalommal. A vizsgálat megállapította, hogy mindkét újság tekintetében a hirdetett példányszám külön-külön is meghaladja a két újság tényleges együttes példányszámát. A Média ÁSZ című évente két alkalommal megjelent kiadvány olyan gyűjtemény, amely tartalmazza a Magyar Lapterjesztők Szövetségéhez tartozó szerkesztőség auditált példányszámait. A kiadvány kimutatta, hogy a Délmagyarország, valamint mutációs kiadása, a Délvilág példányszáma összevonva 60.500.


A Magyarország Médiakönyve 1999-es című kiadvány 812. oldalán szerepel a MATESZ által ellenőrzött kiadványok terjesztési adatai címszó alatt a Délmagyarország 37.766, a Délvilág pedig 25.665 auditált példányban.


Az eljárás alá vont nem vitatta, hogy a honlapon közölt adatok eltérnek a valóságos terjesztési adatoktól. Hivatkozott azonban arra, hogy a jogsértés csekély súlyú és a magatartásnak nem volt célja a fogyasztók félrevezetése. Hivatkozott arra is, hogy a megtévesztés szempontjából számbajöhető fogyasztói kör, a hirdetők számára az internetes közlés nem jelenthet komoly forrást. Végül, ha egy lapnak tekintjük a Délmagyarországot és a Délvilágot, mint ahogy lényegében ez a valóság, akkor nem külön-külön kell számítani a honlapokon megjelent példányszámot, hanem együtt mindkettőt jelenti, ebben az esetben pedig az eltérés már nem is jelentős.

A Versenytanács több határozatában kimondta, hogy valamely hirdetéssel szemben verseny szempontból alapvető követelmény, hogy lényegét tekintve igaz, a részleteket tekintve pedig pontos legyen. A fogyasztó megtévesztése a gazdasági versenyben bekövetkezik, ha a fenti követelmények valamelyikének a hirdetés nem felel meg és egyben alkalmas arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás versenytársainak kárt okozzon vagy valamilyen hátrányt jelentsen.


Az eljárás alá vont vállalkozás a Délmagyarország és a Délvilág című lapról külön-külön internetes honlapot jelentetett meg. Ez a megoldás alkalmas azt a látszatot kelteni, hogy két külön lapról van szó, az ésszerűen eljáró átlagos fogyasztó számára, aki az adott lapokban hirdetést kíván közzétenni és nem Szeged vagy környéke, illetve térségének lakója nem lehet nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag azonos kiadványokról van szó, tekintve, hogy ezt a tényt a honlap kifejezetten nem tette közzé.


A vizsgált magatartás ezért alkalmas arra, hogy a fogyasztóban azt a látszatot keltse, hogy mindkét lap igen magas példányszámban kerül kiadásra és terjesztésre az adott térségben, ezáltal döntését tisztességtelenül befolyásolva az adott hirdetési piacon szereplő vállalkozásoknak bevételkiesést jelentsen.


A Versenytanács ezért a Tpvt. 8. §-a alapján a jogsértést megállapította és figyelemmel arra, hogy az egyik honlapot az eljárás alá vont időközben megszüntette, a cselekmény tárgyi súlyára, minimális összegű bírságot szabott ki.

Budapest, 2000. június 1.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika