Vj-55/2000/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Gortvay István ügyvéd (1053 Budapest, Veres Pálné utca 10.) által képviselt BricoStore Hungária Barkácsáruház Kft. eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont reklámkiadványa, mely 2000. január 13-a és 23-a közötti időszakban lambériákat kínált nagy választékban, alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.
A Versenytanács az eljárás alá vontat 500.000.-Ft azaz Ötszázezer Ft bírsággal sújtja, melyet köteles a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01-037557 számú bírságbevételi számlájára megfizetni.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresetben kérheti az eljárás alá vont, amelynek a bírság befizetésére halasztó hatálya van.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája hivatalból indított versenyfelügyeleti eljárást, miután észlelte, hogy az eljárás alá vont a 2000. január 13-tól január 23-ig meghirdetett akciós lapján szereplő termékekből, nevezetesen lambériából vásárolni kívánó fogyasztóknak már az akció indulásakor csak minimális készlet állt rendelkezésére, így már az akció kezdetének napján a nyitásra betérő fogyasztók sem tudtak vásárolni a 600 ezer példányban megjelenő reklámlapon meghirdetett termékből. Bár a szórólapon szerepelt a "végkiárusítást" jelmondat, a cég a meghirdetés időpontjában tisztában volt azzal, hogy készlete minimális és nem is tett intézkedéseket további árubeszerzésre, annak érdekében, hogy a tennék megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon az akció időtartama alatt.

Az eljárás alá vont védekezésében arra hivatkozott, hogy ez végkiárusítás volt, ami olyan akció jelent, amelyhez jelentős raktárkészlet nem tartozik. A vizsgálat által feltárt tényeket elfogadta az eljárás alá vont. Arra hivatkozott, hogy nem megfelelően osztották el az áruházak között a meglévő készletet, így előfordulhatott, hogy az egyik áruházban már a nyitáskor nem volt lambéria.

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt okiratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. Eljárás alá vont a francia BricoStore barkácsáruház magyarországi leányvállalata. Franciaországban az első BricoStore áruház 1991-ben nyílt meg. Az eljárás alá vont Kft. alapító okirata 1997. április 11-én kelt. A Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 1997. október 1-én jegyezte be.

Az eljárás alá vont első áruházát Törökbálinton nyitotta meg 1998.június 2-án, majd Győrben 1999. március 3-án, Budakalászon 1999. szeptember 1-én és a negyediket pedig Fóton 2000. február 29-én nyitotta meg.
Az eljárás alá vonthoz tartozik még a BricoStore Hungária Fejlesztési Kft., amely a további terjeszkedéssel foglalkozik és a BricoStore Hungária Beszerzési Kft., amely a központi beszerzést irányítja és szervezi, valamint a BricoStore Hungária Ingatlan Kft., amely az áruház felépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásával foglalkozik.

Az eljárás alá vont üzleti gyakorlatának megfelelően színes nagyméretű lcét lapos akciós katalógust jelentetett meg, amely 2000. január 13-tól január 23-ig érvényes akciós termékekre vonatkozott. Az első oldalon feltüntették: "ezredvég kiárusítás!" A szórólapon bombaárként szerepel 290.-Ft/m2 áron lambériák nagy választékban. A szórólapot 600 ezer példányban készítették el és egy terjesztő cégen keresztül jutatták el a vevőkhöz. Az eljárás alá vont csatolta az akcióban történt eladások jegyzékét, nyilatkozata szerint a készlet az első napon elfogyott. A győri áruházban kétfajta, a budakalásziban három és a törökbálintiban egyféle lambéria szerepelt, igen csekély mennyiségekben. Például a budakalászi áruházban a 34711 északi V.feny.lambéria egyetlen egysége volt megvásárolható, míg ebből a többi áruházakban egyetlen csomag sem volt.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 8. §-a (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A (2) bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága, - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete származási helye, beszerezési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. Magyarországon az áruházak bevált gyakorlata, hogy időnként akciókat hirdetnek, erre vonatkozó akciós reklámszórólapokat terjesztenek. A fogyasztók kedvelik ezt a gyakorlatot és aktívan vesznek részt az akciók során a vásárlásokban.
Az eljárás alá vont célja is a vásárlási kedv növelése volt, hiszen 600 ezer példányban juttatta el a potenciális vevőjelölteknek ezt a katalógusát, és a szórólap elkészíttetésére és terjesztésére is több mint 5 millió Ft-ot költött. Ugyanakkor nem mérte fel kellően, hogy milyen mennyiségű készlet áll rendelkezésére az akcióban terjeszteni kívánt lambériákból.
A Versenytanács a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában megfogalmazott jogsértés elkövetését megállapította.

A Versenytanács a bírság összegét a Tpvt. 78. § (") bekezdése szerint az eset összes körülményeire tekintettel állapította meg.
A jogsértés súlyánál figyelembe vette, hogy az eljárás alá vont akciójával saját jó üzleti hírnevét veszélyeztette a fogyasztók előtt, mivel olyan árut reklámozott, amely nem állt kellő mennyiségben rendelkezésére, így a fogyasztók akik az első napon vásárlási szándékkal érkeztek, csalódottan távoztak.
A Versenytanács figyelembevette az eljárás alá vont piaci súlyát, nagyságát, a jogsértés időtartamát, súlyát és mindezek alapján a bírságot méltányos alacsony összegben állapította meg.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a szabályozza.

Budapest, 2000. május 24.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné