Vj-58/2000/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Budai Judit ügyvéd (Szecskay Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III. 12.) által képviselt NÉMET-KÁBEL Vagyonkezelő Részvénytársaság eljárás alá vont vállalkozás ellen összefonódás engedélyezése iránti kérelem elmulasztása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

1.) Az eljárás alá vont NÉMETKÁBEL Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: Németkábel Rt) 2000. február 7-én megvásárolta a Győr városában működő Kábeltelevízió Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Kábeltelevízió Kft) üzletrészeinek száz százalékát.

2.) A Németkábel Rt részvényei 75 százalékban a Német Befektetési Társaság Rt (a továbbiakban: Német Rt) 25 százalékban pedig a Magyar Távközlési Rt (a továbbiakban: MATÁV) tulajdonában vannak. Az Alapító Okirat szerint a tulajdonosok szavazati jogaikat a fenti tulajdoni arányuknak megfelelően gyakorolhatják. A Németkábel Rt Igazgatóságának öt tagja van, amelyek közül hármat a Német Rt, kettőt a MATÁV delegálhat. A Német Rt és a MATÁV között nem jött létre olyan szerződés, amely a Németkábel Rt irányítását befolyásolná.

3.) A Németkábel Rt 1999. évben nem ért el nettó árbevételt.

4.) a Német Rt és az általa irányított további hat magyarországi vállalkozás 1999. évi együttes nettó árbevétele - az egymás között forgalom nélkül - 372 millió forint volt.

5.) A Kábeltelevízió Kft 1999. évben 362 millió forint nettó árbevételt ért el.

II.

6.) A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatatás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67.§ (3) bekezdése alapján eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a Németkábel Rt elmulasztott-e engedélyt érni a Kábeltelevízió Kft üzletrészei száz százalékának megvásárlásával megvalósított összefonódáshoz.

7.) A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló az engedélykérési kötelezettség hiányát állapította meg, és ezért az eljárás megszüntetését indítványozta.

III.

8.) A Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b.) pontja és (2) bekezdésének a.) pontja alapján nem vitathatóan vállalkozások összefonódásának minősül, a Kábeltelevíziós Kft üzletrészeinek száz százalékának Németkábel Rt általi megvásárlása.

9.) A Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján annak szükséges feltétele, hogy az összefonódáshoz engedélyt kelljen kérni az, hogy az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § szerinti közvetlen és közvetett résztvevők) együttes előző évi nettó árbevétele meghaladja a tíz milliárd forintot.

10.) A Tpvt. 26.§ (1) bekezdése alapján az összefonódás közvetlen résztvevői a Németkábel Rt és a Kábeltelevízió Kft. Közvetett résztvevők a Tpvt. 26.§ (2) bekezdésének
- b.) pontja alapján a Németkábel Rt-t a 2.) pontban foglaltak szerint egyedül irányitó Német Rt;
- c.) pontja alapján pedig a Német Rt által irányított további vállalkozások.

11.) Az előzőek szerinti vállalkozások 1999. évi együttes nettó árbevétele (a 3-5. pontokban foglaltak szerint 734 millió forint) nem érte el a tíz milliárd forintot, így az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján nem minősül engedélykötelesnek.

12.) Mindezekre tekintettel a Versenytanács - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - az eljárást a Tpvt. 77.§ b.) pontja alapján megszüntette.

IV.

13.) Az ügyfelek (a Németkábel Rt és a Kábeltelevízió Kft) képviselőjük utján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

14.) A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdése alapján kérhetik.

Budapest, 2000. június 8.

dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Szabó Györgyi