Vj-63/2000/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Lisák Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Margit krt. 56. III. em. 4. ügyintéző: dr. Lisák Beáta ügyvéd) által képviselt HCS Invest Távközléstechnikai és Szolgáltató Kft. Budapest eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozattal szemben az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

A hivatali eljárás annak megállapítása végett indult, hogy az eljárás alá vont vállalat az általa kizárólagosan kábeltévés jelszolgáltatással ellátott mintegy 2800 lakásban az 1999. évi 500.-Ft-ról 2000-re 903.-Ft-ra emelt havidíj vonatkozásában a díjemelésnek a KSH által 1999. évre kimutatott 10 %-os mértékét jelentősen meghaladó mértékével megsértette-e a Tpvt. 21. § a) pontjának tilalmát.

A vizsgálat megállapította, hogy az 1999. évi közvetlen költségek 59.-Ft-jával szemben 2000-ben az eljárás alá vontat terhelő közvetlen költség 280.-Ft-ra, a közvetett költség és nyereség pedig 1999-ben 387.-Ft-ról 426.-Ft-ra emelkedett. Figyelemmel az ÁFA fizetési kötelezettségre az 1999-es 500.-Ft-os bruttó árról a 2000. év bruttó ára 903.-Ft-ra emelkedett.
Az eljárás alá vont által 2000. január 1-től 900.-Ft-os díjemelés ezért önmagában nem jelent gazdasági erőfölénnyel való visszaélést, amennyiben nem tekinthető az eljárás alá vont költségeihez és szokásos nyereségéhez képest túlzott összegnek.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a közvetlen költségek többszörösére növekedése játszott döntő szerepet a díjemelésben.
Ennek oka pedig az volt, hogy a vizsgálattal érintett területen egyrészt a sugárzott műsorok száma 22-ről 28-ra növekedett, másrészt a műsorválasztékban sokak által keresett, kábelspecifikus, viszonylag drágább programok jelentek meg. Az is megállapítható volt, hogy a soros rendszereken továbbított azonos számú programot tartalmazó műsorok piaci átlagos díjszintjét az eljárás alá vont díja az emelés után sem haladta meg.

Mindezekre tekintettel a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogsértést nem követett el, ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 2000. június 15.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné