Vj-69/2000/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Paksi Óvárosi Kábeltévé Betéti Társaság (7030 Paks, Rákóczi út 5-7.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

A Paks városban található mintegy 8 ezres lakásszámból Paks belső területén 6500 lakás található, amelyek a kábeltévés szolgáltatásba bekapcsolódtak. Ezen a területen két rendszer épült ki. Az óvárosi részen az eljárás alá vont vállalkozás a területen található 3500 lakásból mintegy 2200 lakásban szolgáltat műsort. A város lakótelepi részén mintegy 3000 lakásban pedig a Paksi Atomerőmű Rt. a szolgáltató. Mindkét hálózat soros, felfűzős rendszerű, az eljárás alá vont 20 műsort, míg a Paksi Atomerőmű rendszere 40 műsort továbbít. Arra tekintettel, hogy a Paksi Atomerőműnek nincs szándékában a kábelrendszer tekintetében további fejlesztéseket, különösképpen a rendszer továbbépítését folytatni, és az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatásának kiváltása más szempontból a fogyasztókra rendkívül magas terhet jelentene, szolgáltatási területén az eljárás alá vont erőfölénye a Tpvt. 21. §-a értelmében megállapítható.

Az eljárás alá vont vállalkozás 1999. évi 570.- Ft-os havi díját 2000. évre 870.- Ft-ra növelte, amely 52,6 %-os díjnövelést jelent. Az 1999. évi inflációs ráta, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal tett közzé, 10 %-os. A díjemelés mértéke ezért az infláció emelkedését jelentős mértékben meghaladta.

A Gazdasági Versenyhivatal annak tisztázására indított vizsgálatot, hogy a jelentős mértékű díjemeléssel az eljárás alá vont vállalkozás megsértette-e a Tpvt. 21. § a) pontjának tilalmát. A vizsgálat feltárta, hogy az 1999. évi tényleges és a 2000. évi számított közvetlen költségek között 169.- Ft-tal növekedett a 2000. évi költség. A közvetett költség és a nyereség közötti különbség pedig a 2000. évben 42.- Ft-tal emelkedett. Mindezek alapján az 1999. évi nettó havi díj 509.- Ft, a 2000. évi díj pedig 730.- Ft-ot tett ki, a ténylegesen érvényesített bruttó díj azonban 2000-ben a 88.- Ft-os ÁFA-val számított 818.- Ft-ot 52.- Ft-tal haladja meg.

A vizsgálat megállapította továbbá, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 1999-ben a piaci szintnél alacsonyabban tartotta árait, amelynek fő oka az volt, hogy néhány műsorért elmulasztotta díjfizetési kötelezettségét. A 2000. évi díjemelésben ezen túlmenően a közvetlen költségek emelkedésében az is szerepet játszott, hogy a műsordíjak és szerzői díjak jelentősen megnövekedtek.

Arra tekintettel, hogy a feltárt adatok szerint az eljárás alá vont nyeresége nem éri el a szakmai átlagot, másrészt az általa érvényesített árszínt a hasonló soros kiépítettségű rendszerek árszínvonalát olyan mértékben, amely visszaélés megállapítására okot adna, nem haladja meg, a Versenytanács egyetértve a vizsgálati indítvánnyal az eljárást jogsértés hiányában megszüntette.

Budapest, 2000. június 15.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika