Vj-110/2000/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Réderné Kovács Hedvig (2013 Pomáz, Táncsics M. út 38.) által képviselt EFL Inc. eljárás alá vont vállalkozás ellen a Gazdasági Versenyhivatal által összefonódás engedélyezési kérelem mulasztása miatt indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az eljárás alá vont vállalkozás a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

 • 1.)

  A Gazdasági Versenyhivatal - miután tudomására jutott, hogy a Belizei illetőségű EFL Inc. 2000. márciusában megszerezte a Kecskeméti Konzervgyár Rt részvényeinek 99 százalékát - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67.§ (3) bekezdése alapján versenyfelügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy a fenti részvényvásárláshoz a Tpvt. VI. fejezetének rendelkezései alapján kell-e engedélyt kérni.

 • 2.)

  A részvényvásárlással a Kecskeméti Konzervgyár Rt felett - a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b.) és (2) bekezdés a.) pontja alapján - irányítást szerző EFL Inc. a Magyar Köztársaság területén 1999. évben nem ért el nettó árbevételt, és más magyarországi vállalkozás felett sem közvetlen sem közvetett irányítási joggal nem rendelkezik.

 • 3.)

  A Kecskeméti Konzervgyár Rt 1999. évi nettó árbevétele 4,2 milliárd forint volt, más vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik.

 • 4.)

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a vállalkozások összefonódásához - ezen belül egy másik vállalkozás feletti irányítás megszerzéséhez is - az engedélykérési kötelezettség szükséges feltétele az, hogy az érintett vállalkozások előző évi együttes nettó árbevétele haladja meg a tíz milliárd forintot. A Tpvt. 26.§ alapján érintett vállalkozásnak minősülnek az összefonódásban közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások.

 • 5.)

  A vizsgálat tárgyát képező összefonódás közvetlen résztvevői: az irányítást megszerző EFL Inc. és az irányítás alá kerülő Kecskeméti Konzervgyár Rt. Az összefonódásban közvetetten résztvevő vállalkozás nincs.

 • 6.)

  Az előzőek alapján az összefonódással érintett vállalkozások előző (1999.) évi együttes nettó árbevétele (4,2 milliárd forint) nem érte el a Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerinti - az engedélykérési kötelezettség szükséges feltételeit képező - tíz milliárd forintos küszöbértéket, mire tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerinti határozatával - egyezően a Tpvt. 71.§ alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az eljárást megszüntette.

 • 7.)

  Az eljárás alá vont vállalkozás kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 8.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. augusztus 16.

dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi