Vj-113/2000/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács a dr. Pankotai Zoltán ügyvéd (1068 Budapest, Rippl Rónai u. 12.) által képviselt BASF Antwerpen AG. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen Cyanamid Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1.)

  American Home Produkts Corporation úgy döntött, hogy értékesíti agrokémiai üzletágát és az ahhoz tartozó vállalkozásokat, melyről 2000. március 20-án keret-szerződést kötött a BASF AG-vel, mint vevővel.

 • 2.)

  A keret-szerződés alapján a BASF AG tulajdonában lévő BASF Antwerpen N.V. (a továbbiakban: BASF N.V.) a 2000. június 30-án kötött "Üzletrész adásvételi megállapodás"-sal megvásárolta az American Cyanamid Company-tól a Cyanamid Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: Cyanamid Kft) üzletrészei száz százalékát.

 • 3.)

  A kérelmező BASF N.V. a 2.) pont szerinti üzletrészvásárláshoz -mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4.)

  A BASF AG és az által közvetlenül és közvetve irányított vállalkozások (a -továbbiakban együtt: BASF-csoport) tevékenységi köre a vegyi anyagok, egészségügyi- és élelmíszerkészitmények, műanyagok és szálak, festékek, valamint az olaj- és gázkitermelés, -feldolgozás, -szállítás területére terjed ki.

 • 5.)

  A BASF - csoporthoz az alábbi magyarországi vállalkozások tartoznak

  5.1. A KNOLL Hungária Kereskedelmi Képviselet, amely a BASF-csoport által előállított gyógyszerkészítmények ügynöki nagykereskedelmével foglalkozik.
  5.2. Az Elastogran Kemiput Poliuretan System Kft, amely a BASF-csoport más vállalkozásai által szállított alapanyagból poliuretán habszivacsokat gyárt és forgalmaz.
  5.3. A BASF Hungaria Vegyiáru és Kiegészítő Termék Berendezés- és Szolgáltatás Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: BASF Hungária Kft) a BASF-csoporthoz tartozó vállalkozások termékeinek magyarországi értékesítésével, illetve a termékek magyarországi értékesítésével kapcsolatos ügyintézéssel foglalkozik. Három üzletága van:
  - műanyagok és műanyagipari alapanyagok forgalmazása;
  - vegyipari- és gyógyszeripari alapanyagok forgalmazása;
  - agrokémiai termékek kereskedelme.

 • 6.)

  Az 5.) pontban említett magyarországi vállalkozások 1999. évi teljes nettó árbevétele, valamint a BASF-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások által a Magyar Köztársaság területén elért 1999. évi nettó árbevétele - a BASF-csoporton belüli forgalom nélkül - együttesen 16,8 milliárd forint volt.

 • 7.)

  A Cyanamid Kft a tulajdonosától az American Cyanamid Company-tól beszerzett növényvédőszerek magyarországi értékesítésével foglalkozik, oly módon, hogy a termékeket közvetlenül importból vagy két bérelt raktárából szállítja a megrendelőhöz. A Cyanamid Kft 1999. évi nettó árbevétele 3,9 milliárd forint volt.

III.

A növényvédőszer piac

 • 8.)

  A magyarországi növényvédőszer felhasználás 30 százaléka származik hazai termelésből, amelynek több, mint háromnegyedét három vállalkozás - a Nitrokémia 2000 Rt, a Budapesti Vegyiművek Rt és az AGRO-Chemie Kft - gyártja.

 • 9.)

  A felhasználás fennmaradó 70 százaléka importból származik, a jelentős világcégek többsége jelen van termékeivel a magyar piacon.

 • 10.)

  A növényvédőszerek kereskedelmét a forgalombahozatalra vonatkozó szokásos szabályozáson kívül speciális szabályok is korlátozzák: jogszabályban meghatározott növényvédőszerek csak szigorú szabályok között, szakemberek alkalmazása mellett forgalmazhatók. Az előzőek szerinti szabályozás értelemszerűen vonatkozik az importra is, azon kívül azonban más az importot nehezítő szabályozás nincs.

 • 11.)

  A BASF-csoport, illetve a Cyanamid Kft részesedését a magyarországi növényvédőszer forgalomból a Táblázat mutatja be.

Táblázat

A BASF-csoport és a Cyanamid Kft részesedése a magyarországi növényvédőszer forgalomból (%-ban)

Árucsoport

BASF

Cyanamid

Együtt

Növényvédőszer
ebből:
rovarölők
gombaölők
gyomirtók

8,1

4,4
9,1
8,3

7,5

7,9
7,4
6,0

15,6

12,3
16,5
14,3

IV.

A vizsgálói indítvány

 • 12.)

  A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 13.)

  A 2. pont szerinti üzletrész vásárlás a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének b.) és (2) bekezdésének a.) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 14.)

  Az összefonódás résztvevőinek 1999. évi együttes nettó árbevétele (20,7 milliárd forint) meghaladta a 10 milliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Cyanamid Kft 1999. évi nettó árbevétele (3,9 milliárd forint) az 500 millió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

VI.

Az engedélyezés

 • 15.)

  A Tpvt. 30. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

 • 16.)

  Az összefonódás hatással lehet a gazdasági versenyre és azon belül a gazdasági erőfölényre, ha az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26.§) között vannak olyan - korábban egymástól független - vállalkozások (Tpvt. 15.§), amelyek azonos áru és földrajzi piacon (Tpvt. 14.§) tevékenykednek, és így az összefonódás csökkenti az egymással versenyben álló vállalkozások számát.

 • 17.)

  A kérelem szerinti összefonódással érintett piacok közül kizárólag a növényvédőszerek Magyarország egész területére kiterjedő piacán van jelen a BASF-csoport és a Cyanamid Kft is. Együttes piaci részesedésük azonban
  - a növényvédőszerek egészét tekintve (15,6 százalék) és
  - az azon belüli egyes eltérő felhasználási célú csoportokban (12,3 - 16,5 százalék)
  sem rejt magában veszélyeket a gazdasági versenyre nézve.

 • 18.)

  A vizsgálat alapján az összefonódásnak más (pl. vertikális kapcsolatokból fakadó) hátrányos hatásai sem mutatkoznak, ezért a Versenytanács a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján az összefonódást engedélyezte.

VII.

Eljárási kérdések

 • 19.)

  A kérelmező BASF AG és azon ügyfél, amelyre a kérelem vonatkozik (Cyanomid Kft) képviselőjük utján kérte a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20.)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 21.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §. (1) - (2) bekezdésein alapul.

Budapet, 2000. november 10.

dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi