Vj-123/2000/22

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Kővári István ügyvéd (Ormai és Társai Ügyvédi Iroda 1944 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center) által képviseltMetsä-Serla Oyjkérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Cofinec Petőfi Karton Csomagolóanyagipari Kft. és a Cofinec Hungary Öntapadó-címke Gyártó Kft. felett.


E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A kérelmező 2000. május 31-én a Cofinec N. V-vel kötött szerződés alapján megvásárolta a Cofinec Hungary Nyomda és Csomagolóanyagipari Rt. szétválásával létrejött Cofinec Petőfi Karton Csomagolóipari- és a Cofinec Hungary Öntapadó-címke Gyártó Kft-k valamennyi üzletrészét.

A szerződésben az eladó vállalta, hogy három évig sem ő, sem az általa irányított ("társult") vállalkozások a Magyar Köztársaság területén nem folytatnak olyan üzleti tevékenységet, amellyel a kartondoboz és az öntapadós címke termékek közvetlen versenytársaként lépnének piacra.

A kérelmező a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte a két Kft. üzletrészeinek megszerzéséhez.

II.

A kérelmező Metsä-Serla Oyj finnországi székhelyű, a papíriparban jelentős multinacionális vállalkozás, mely világszerte közel kétszáz leányvállalattal rendelkezik.
Magyarországon 90 %-os tulajdonosi részesedéssel irányítja az ügynöki tevékenységet folytató Forest Alliance Kft-t, amelynek közvetítésével 1999. évben 1,8 milliárd Ft értékű kartonpapírt és papír csomagoló lemezt értékesített magyar feldolgozó vállalkozások részére.


A kérelmezőt irányító Metsälitto Osuuskunta finn vállalkozás 1999. évben Magyarországon árbevételt nem ért el, azonban a közvetett irányítása alatt működő Baillou Faipari Kereskedelmi Kft. 1999. évben 1,2 milliárd Ft értékben forgalmazott import rétegelt falemezt.


A hollandiai székhelyű Cofinec N. V. 100 %-os tulajdonában álló Cofinec Hungary Nyomda és Csomagolóanyagipari Rt. szétválásával 2000. június 7-én létesítették a Cofinec Petőfi Karton Csomagolóanyagipari Kft-t (a továbbiakban: Cofinec Karton Kft.), valamint a Cofinec Hungary Öntapadó-címke Gyártó Kft-t (a továbbiakban: Cofinec Öntapadó-címke Kft.).
A Cofinec Karton Kft. vásárolt kartonpapírból a vevők igényeinek megfelelő méretű, alakú és a szükséges grafikákkal, feliratokkal ellátott karton csomagolóanyagot gyárt és értékesít. 1999. évben nettó árbevétele 8,7 milliárd Ft volt.
A Cofinec Öntapadó-címke Kft. meghatározó hányadban öntapadó címkéket állít elő vásárolt alapanyagból és a megrendelői igények alapján grafikával, feliratokkal látja el termékeit. 1999. évben 1,2 milliárd Ft nettó árbevétele volt.

III.

A kérelmezett összefonódásban érintett vállalkozások a kartonpapír csomagoló alapanyagok, illetve a kész kartonpapír csomagolóanyagok, valamint az öntapadó címketermékek piacain folytatják tevékenységüket.
A késztermékek választékát, a felhasználandó alapanyag minőségét, s a legtöbb esetben az alapanyag gyártóját és árát is, a késztermékek vevői határozzák meg.
A felhasználók igényei és technológiai adottságuk miatt a kartonpapír csomagolóanyagok fém, műanyag vagy üveg csomagolóanyagokkal általában nem helyettesíthetőek, s ugyanez jellemző az öntapadó és hagyományos címke termékek esetében is.
Az érintett árupiacokon az utóbbi években erőteljesen korszerűsödő hazai kínálat mellett jelen vannak a külföldi cégek is termékeik széles választékával. Az elmúlt években számos új szereplő jelent meg a papírcsomagolóanyagok piacán, ahol a termékek forgalmazása szabad, s kereskedelmi árukkal viszonylag alacsony befektetéssel lehet piacralépni.

Az összefonódásban résztvevő vállalkozások az egyes érintett piacokon 1999. évben az országos forgalomból a következő arányban részesedtek.

%

Termék

Metsä S. O.

C. Karton Kft.

C. Öntapadó-címke Kft.

Kartonpapír

19

-

-

Kész karton csomagolóanyag

-

60-70

-

Öntapadó-címke

-

-

50A Cofinec Karton Kft. késztermékeihez meghatározó hányadban másodlagos nyersanyag felhasználásával készült, alacsonyabb árfekvésű osztrák import kartonpapírt vásárol. A kérelmező magyarországi leányvállalata által forgalmazott magasabb minőségű, drágább kartonpapírt - a vevői igényeknek megfelelően - 10-15 %-os arányban dolgoz fel a Kft.

IV.

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

A kérelmezett üzletrész vásárlások a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) és a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján vállalkozások összefonódásának minősülnek.

Az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése értelmében engedélykérési kötelezettség alá tartozik, mert

 • -

  a Tpvt. 26. §-a szerint figyelembeveendő érintett vállalkozások - a kérelmező és a kérelmezőt irányító vállalkozás magyarországi leányvállalatai, a Cofinec Karton Kft., valamint a Cofinec Öntapadó-címke Kft. - 1999. évben együttesen, az egymás közötti forgalom nélkül elért nettó árbevétele (12,6 milliárd Ft) meghaladta a tíz milliárd Ft-ot, é

 • -

  az irányítás alá kerülő két Kft. pedig 500 millió Ft-nál magasabb (9,9 milliárd Ft) nettó árbevételt realizált.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

Az összefonódással érintett piacoknak a Versenytanács a kartonpapírt, a kész karton csomagolóanyagot és az öntapadó-címkét tekintette.
A kérelem szerinti összefonódás - figyelemmel arra, hogy az érintett vállalkozások közül kettő, az irányítást szerző, valamint a Cofinec Karton Kft. a kartonpapír alapanyag és a kész karton csomagolóanyag tekintetében szomszédos piacok szereplői, egymással vevő-eladó kapcsolatban állnak - elvileg növelheti a koncentrációt. A gazdasági erőfölényes helyzet erősödésének veszélyét azonban a Versenytanács nem tartotta valószínűsíthetőnek egyrészt amiatt, hogy az érintett piacokat a felhasználói igények dominanciája jellemzi, másrészt pedig reálisan várható, hogy e kínálati piacon a számos hazai vállalkozás és az import alapanyagok, késztermékek széles választékának jelenléte, valamint a piacralépés korlátainak hiánya miatt a magas piaci részesedés fenntartása is csak a kereslet igényeinek megfelelő versenyképes árajánlatokkal valósítható meg.

Az öntapadó-címke piacán az összefonódás következében a koncentráció nem növekszik.

Mindezeket figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja alapján hozott határozatával a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

A Versenytanács eljárása során - kialakított gyakorlatának megfelelően, Elvi állásfoglalások 88) pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 2000. évi 5. szám - vizsgálta, hogy az adásvételi szerződés 11. pontjában az eladó saját- és "társult" vállalkozásai nevében tett kötelezettségvállalás, mint versenykorlátozó megállapodás a kérelem szerinti összefonódáshoz közvetlenül kapcsolódik-e.


A Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás során az eladó - korábban vállalkozása üzletágaiként működő - társaságait az érintett termékek előállításához szükséges eszközökkel és ismeretekkel együtt értékesíti. Ez esetben gazdaságilag indokolt, hogy az eladó versenytársként ne lépjen fel e piacokon, tehát a megállapodás tartalmilag kapcsolódik az összefonódáshoz.

Ezt követően vizsgálta a Versenytanács, hogy e versenykorlátozó megállapodás megfelel-e a Tpvt. 17. § (1) bekezdésében foglalt mentesítési feltételeknek, ugyanis következetes gyakorlata szerint e feltételek teljesülése esetén az összefonódás - amennyiben engedélyezhető - a versenykorlátozással együtt is megfelel a Tpvt. 30. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak.

A Versenytanács megállapította, hogy az összefonódás következtében az érintett piacokon erőfölényes helyzet nem erősödik meg. Igy a Tpvt. 17. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, mert

 • -

  az irányítást szerző vállalkozás segítségével végrehajtandó beruházások, a nagyobb fokú specializáció, a gyártásszervezési tapasztalatok és gyártási szakértelem átvétele a költségek csökkenését eredményezi, mely a versenyképesség javulásához vezet,

 • -

  az érintett piacokon fennmaradó verseny arra kényszeríti az irányítás alá kerülő vállalkozásokat, hogy a hatékonyság növekedés versenyképesebb árakban is megjelenjen, így a megállapodás előnyeiből a fogyasztók is részesednek,

 • -

  a piacon jelenlévő, illetve belépésre képes versenytársak nem teszik lehetővé a verseny kizárását,

 • -

  az irányításszerzéshez kapcsolódó versenykorlátozó megállapodás a gazdaságilag indokolt cél eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg, mert csak az értékesített vállalkozások értékesítése előtti tevékenységének áruira terjed ki és időben 3 évre korlátozott, amely a vevő piaci beilleszkedéséhez szükséges időtartamnak minősül.Mindezeket tekintetbevéve a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szerződésben a Cofinec N. V-t és az általa irányított -"társult" - vállalkozásokat terhelő versenytilalmi kötelezettségvállalás az összefonódáshoz kapcsolódó és ahhoz szükséges versenykorlátozásnak minősül.

VII.

A kérelmező, továbbá azok az ügyfelek, amelyekre a kérelem vonatkozik a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. szeptember 26.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Györffy István sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika