Vj-143/2000/29

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Mikó Kereskedelmi Építőipari és Szolgáltató Kft. (8100 Várpalota, Veszprémi út 12.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, hogy 1999. június 30. és 2000. szeptember 21. közötti időszakban az általa forgalmazott befőző celofán feliratú tasakok egy részében befőző fóliát értékesített, alkalmas a fogyasztóknak a gazdasági versenyben történő megtévesztésére.

A bírság kiszabását mellőzi.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

A vizsgálat feltárta, hogy az eljárás alá vont vállalkozás fő tevékenysége többek között csomagolóanyagok forgalmazása.
Tevékenységi körében 1999. június 30-től más előállítótól beszerzett befőző celofánt és befőző fóliát is forgalmazott.

A befőző celofán befőttes üvegek lezárása szolgál, az üvegrehelyezéskor meglágyul, bőrszerűen nyúlik majd az üveg lezárásakor a gumigyűrű rögzítésekor hatékony zárást biztosít.
A befőző fólia hasonló célokra szolgál, használata azonban más mint a celofáné. Az üvegre helyezéskor a befőző fóliát nem kell bevizezni, hanem az üvegre rá kell melegíteni. Ez a fólia ugyanis hő hatására meglágyul és alakíthatóvá válik. A két záró, csomagolóanyag használata között az a különbség, hogy a celofán esetében az üvegben a lezárás után vákum keletkezik, míg a fóliával történő lezárása után vákum nem keletkezik, vagyis ez utóbbival tökéletes zárást nem lehet elérni.

A beszerzett adatok szerint a befőző celofán drágább, mint a befőző fólia, elsősorban a celofán import beszerzési árából adódóan.

Az eljárás alá vont 1999. június 30-tól forgalmazza a befőző celofánt.
A celofán tasakjai polietilénből készültek, amelyen kék felirattal szerepel a befőző celofán elnevezés. Az eljárás alá vont nem vitatta, hogy alkalmanként a befőző celofán elnevezésű tasakba befőző fólia kerülhetett, amelynek okát abban jelölte meg, hogy a hozzá érkező és más vállalkozástól vásárolt tasakok kiszakadtak és saját dolgozói az újracsomagolás során tévedésből celofán helyett fóliát tettek a tasakokba, majd az újra lehegesztették.
Írásban vállalta, hogy az esetleges reklamációkat úgy mint eddig a jövőben is maradéktalanul rendezi.

A Versenytanács korábbi döntésében már rámutatott, hogy a fogyasztó csomagolt áru vásárlása esetén, ha az áru minősége, mennyisége vagy állaga ránézéssel, vagy tapintással nem állapítható meg, bízni kénytelen a csomagoláson lévő feliratban, más eszköze nem lévén döntése meghozatalakor.

Minden olyan magatartás ezért, amely szándékosan, vagy gondatlanul a fogyasztót hamis, vagy általa nem kívánt választásra indítja, alkalmas a fogyasztónak a gazdasági versenyben történő megtévesztésére, hiszen ezáltal a versenytársakkal szemben az adott termék forgalmazója tisztességtelen előnyhöz juthat.

A Versenytanács ezért a jogsértést megállapította, ugyanakkor arra tekintettel, hogy az eljárás alá vont vállalkozás piaci részesedése 0,1 %-ra becsülhető és ezen belül a celofán és befőző tasakok együttes forgalma évi árbevétele rendkívül alacsony volt, az eljárás alá vont az eljárás folyamán segítőkész volt és vállalta a reklamációk maradéktalan rendezését, illetve fokozott gondosságot vállalt az újracsomagolás terén, a Versenytanács a bírság kiszabását mellőzte.

Budapest, 2000. október 12.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné