Vj-2/2001/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

dr. Máttyus Ádám ügyvéd

(Oppenheim és Társa Ügyvédi Iroda 1014 Budapest, Szentháromság tér 8.) által képviselt

VNU N.V.

kérelmezőnek

összefonódás engedélyezése

iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az AC Nielsen Corporation felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1)

  A 2000. december 18-án aláirt szerződés alapján a VNU N.V. nyilvános ajánlatot tett a New York-i tőzsdén jegyzett AC Nielsen Corporation (a továbbiakban: AC Nielsen) részvényei száz százalékának megvásárlására, melyhez - mint vállalkozások összefonódásához - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

 • 2)

  A kérelmező VNU N.V. által közvetlenül és közvetve (más vállalkozásokon keresztül) irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: VNU - csoport) Európában (főként Hollandiában), az Amerikai Egyesült Államokban és számos más országban (Kanada, Dél-Afrika, India) lapkiadással és információ szolgáltatással foglalkoznak.

 • 3)

  A VNU-csoporthoz tíz magyarországi vállalkozás tartozik, amelynek 1999. évi együttes nettó árbevétele - a csoport belüli forgalom nélkül - 13,6 milliárd forint volt, amelynek túlnyomórésze a lapkiadási tevékenységből származott.

 • 4)

  Az AC Nielsen által közvetlenül és közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Nielsen-csoport) világszerte végez piackutatást, és több mint száz országban nyújt ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

 • 5)

  A Nielsen-csoporthoz tartozó egyetlen magyarországi vállalkozás, az AC Nielsen Piackutató Kft piac- és közvélemény kutatási szolgáltatásokat nyújt, 1999. évi nettó árbevétele 1,4 milliárd forint volt.

 • 6)

  A VNU és a Nielsen-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások 1999. évben a Magyar Köztársaság területén nem értek el nettó árbevételt.

III.

 • 7)

  A kérelem szerinti tranzakció a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, melyre - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya, mert az összefonódásban közvetlen résztvevő vállalkozások (a VNU N.V. és az AC Nielsen) olyan vállalkozáscsoportokhoz tartoznak, melyeknek vannak magyarországi tagjai, vagyis az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1.§).

 • 8)

  Az összefonódással érintett vállalkozásnak (a Tpvt. 26.§ alapján: a VNU- és a Nielsen-csoport tagjai) Tpvt. 27.§ (1) és (2) bekezdése szerint számított 1999. évi együttes nettó árbevétele (13,6+1,4= 15 milliárd forint) meghaladta a tíz milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Nielsen-csoporté az ötszáz millió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

 • 9)

  A VNU- és a Nielsen csoport Magyarországon különböző piacokon van jelen, Így az összefonódás a koncentrációt nem érinti és más összefüggésben sem valószínűsíthetők olyan hatásai, amelyek a gazdasági verseny szempontjából hátrányosak lennének. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

IV.

 • 10)

  Az ügyfelek (a kérelmező VNU N.V. és az irányítása alá kerülő AC Nielsen) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 11)

  A kérelmező VNU N.V. a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 12)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. április 4..

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi