Vj-3/2001/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Balassa Tibor ügyvéd Budapest (1031 Budapest, Amfiteátrum utca 9.) által képviselt

AUTO Széria Tarjányi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

eljárás alá vont ellen tisztességtelen piaci magatartás megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást az eljárás alá vont ellen, mivel észlelte, hogy Budapest, Grassalkovich utca 210. alatti telephelyén az ott már nem működő AUTO Széria Kft. - korábban hivatalos FORD Márkakereskedés és Szerviz - a FORD márkára utaló hátrahagyott formai azonosítói mellett kezdte meg tevékenységét.

A Versenyfelügyeleti eljárás alapján a vizsgálat megállapította a tényleges cégadatok alapján, hogy az eljárás alá vont telephelyén korábban működött vállalkozás eredeti tulajdonosai és az eljárás alá vont tulajdonosai azonos személyek, tevékenységi köre többek között közúti járműkereskedelem, személygépkocsi- és motorkerékpár- javítás és karbantartás, közúti járműalkatrész nagy- és kiskereskedelme volt.

Az AUTO Széria Kft-nek a Szeleczky Kft-vel érvényes alkereskedői megállapodása volt, amely 1996. április 9-től jogosulttá tette FORD márkájú gépjárművek és alkatrészek értékesítésére, valamint garanciális szerviz tevékenység végzésére, illetve a FORD által javasolt cég- és reklámtáblák kihelyezésére.

Ez a megállapodás a Szeleczky Kft. által; 1999. július 15-én történt felmondással megszűnt.

1999. december 1-én az AUTO Széria Kft. a PRO-COOP Rt. tulajdonába került. Működését a Grassalkowich utcai telephelyen beszüntette.

Az eljárás alá vont a 11239 Budapest, Grassalkovich utca 210. alatti székhelyén 1999. óta üzemelteti a személygépkocsik értékesítésére és szervizelésére a telephelyet. Fő tevékenységi köre többek között a gépjármű kereskedelem, gépjármű javítás és gépjárműalkatrész kereskedelem.

A vizsgálat helyszíni szemlén állapította meg, hogy a telephely utcafrontján az épület homlokzatán FORD AUTO Széria feliratú cégtábla van elhelyezve. A környéken még az AUTO Széria Kft. által kihelyezett Ford Service és FORD szerviz Auto javítás feliratú utcai hirdető táblák a FORD márkaazonosító megjelenítésével jelen vannak. Az eljárás alá vont fax papírján továbbra is a FORD AUTO Széria Kft. neve van feltüntetve.

A 2000. évi telefonkönyv 517. oldalán található AUTO Széria Kft. telefonszámán az eljárás alá vont jelentkezett be a vizsgálat idején.

Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint gyakorlatilag ugyanazokat a tevékenységet látja el, mint amiket a FORD hivatalos alkereskedőjeként ellátott az AUTO Széria Kft-n, azzal a különbséggel, hogy nem új, hanem leginkább használt Ford személygépkocsikat és Ford alkatrészeket értékesít és szervizel.

Az eljárás alá vont tulajdonosát a szakma széles körben Ford kereskedőként és szervizkezelőként ismeri. A vizsgálat megállapításai szerint a vizsgált utcai hirdetőtáblák, az eljárás alá vont telephelyén levő FORD AUTO Széria feliratú cégtábla, valamint faxpapírjai illetve a telefonkönyv adatai alkalmasak lehetnek a fogyasztók megtévesztésére, mert azt a látszatot kelthetik, mintha ott továbbra is az AUTO Széria Kft., hivatalos Ford márkakereskedés és Szerviz működne. A vizsgáló javasolta a jogsértés megállapítását és 500 ezer forint bírság kiszabását.

A Versenytanács 2001. április 4-én tárgyalást tartott.

A tárgyaláson az eljárás alá vont képviselője úgy nyilatkozott, hogy az AUTO Széria Kft. üzletrészét eladták, azonban a tevékenységi kör áthelyezéséről más telephelyre nem állapodtak meg, így arról sem, hogy esetleg ezen a telephelyen működne tovább a cég. Az eljárás alá vont vállalta, hogy a telefonkönyvben kérik a telefonkönyv adatainak a saját nevükre történő megváltoztatását. Előadta, hogy a fax készüléket már átállították az új cég nevére. A közterületre kihelyezett Ford táblák eltávolítását nem ellenzik és nem tartanak igényt ezekre a táblákra.

A Versenytanács elrendelte az eljárás szünetelését 1 hónapi időtartamra, felhívta a vizsgálót egyidejűleg, hogy ezt követően tartson utóvizsgálatot, állapítsa meg ennek során, hogy az eljárás alá vont valóban átállította-e a fax készüléket, megtette-e az intézkedést a telefonkönyvben az új cég adatainak átírására, valamint az eljárás alá vont részt vesz-e Ford autók értékesítésében, vagy garanciális szervizelésében.

A Versenytanács határozata alapján a vizsgáló lefolytatta az utóvizsgálatot és elkészítette a jelentést. E szerint az eljárás alá vont átállította a fax készüléket, a fax üzeneten már csak az eljárás alá vont telefonszáma jelenik meg. Intézkedett arról, hogy a telefonkapcsolási szám után a MATÁV Információs hálózatában tudakozóknak a cég nevét a Ford megjelölés nélkül közöljék, illetve a 2002-ben megjelenő Matáv telefonkönyvben ne szerepeljen a védett Ford márkanév. A telephely környékén korábban látható védett Ford logót is tartalmazó hirdetőtáblákat eltávolították. Az eljárás alá vont képviselője helyszíni szemlén nyilatkozott, mely szerint nem vesz részt új Ford autók értékesítésében és azok garanciális javítását sem végzi.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Versenytanács az utóvizsgálatot megszüntette.

A határozat ellen a Tpvt. 82. §-a alapján nincs helye jogorvoslatnak.

Budapest, 2001. június 7.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné