Vj-4/2001/7

A Gazdasági versenyhivatal Versenytanácsa a

Van Melle Fundy Kft

(2360 Gyál, Fundy u. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen

fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítést követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás 2000. szeptember 1-től október 12-ig a ''Fundy Star'' elnevezésű csokoládészelet terméke népszerűsítésére nyereményjátékot szervezett, amelynek részvételi feltétele a termék három csomagoló papírjának, továbbá a Mai Nap című újságban megjelenő kupon helyes válasszal történő beküldése volt. A játékkal kapcsolatos tájékoztatást is az utóbbi napilapban tette közzé. A vásárlók között hetente ajándékot sorsoltak ki, illetőleg a fődíj sorsolásán vehettek részt.

A Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy az akció során az eljárás alá vont vállalkozás megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8.§-át.

A vizsgálat megállapította, hogy a nyereményakció szabályairól a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kaptak, az abban foglalt feltételeknek eljárás alá vont eleget tett. Ezért - az eljárás alá vont védekezésével egyezően - indítványozta az eljárás megszüntetését.

A Versenytanács álláspontja szerint az eljárásban az lett volna vizsgálható, hogy az akció során sérült-e a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés c) pontja, amely tiltja az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adását, többek között a kapcsolódó ajándékokról, engedményekről, a nyerési esélyekről. Az a tény, hogy egy vásárló sérelmezte, hogy a feltételek teljesítése ellenére nem kapott ajándékot, nem elegendő annak valószínűsítésére, hogy a reklám a fenti rendelkezésbe ütközhet és ilyet a vizsgálat sem tárt fel.
Ezért az eljárás folytatására nincs indok, amiért a Versenytanács azt a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés h) pontja alapján, - figyelemmel a 72.§ (1) bekezdés a) pontjára - megszüntette.

A 74.§ (1) bekezdése értelmében tárgyaláson kívül határozott. A határozat egyéb rendelkezése a 83.§ (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. március 6.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Szabó Györgyi