Vj-5/2001/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

Nagypál Endre ügyvezető igazgató

által képviselt

EMKTV Egyesült Magyar Kábel Televízió Híradástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.) eljárás alá vont vállalkozás ellen

gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont Kft a saját, illetve a jogelőd vállalkozások előfizetőivel szemben alkalmazott 2001. évi díjemelése a Tpvt. rendelkezéseibe ütközően gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül-e.

II.

Az 1998-ban létrejött eljárás alá vont vállalkozás - a 2000. június végén történt beolvadásos egyesülés folytán - a saját és további öt, korában önálló jogi személyiségű kábeltelevíziós társaság ellátási területén biztosit kábeltelevíziós szolgáltatást.
A csillagpontos rendszerű szolgáltatás keretén belül az eljárás alá vont vállalkozás három - az Alfa, Béta, Delta - programcsomag vételét teszi lehetővé, melyek összetétele fejállomásonként változik.

A vizsgált szolgáltatás részben Budapesten - a VI., VIII., IX., X., XI., XV., XVIII., XIX. kerület - , valamint Hatvanban, Dorogon, és Kiskunhalason fogható.
A hálózatkorszerűsítési munkák következtében soros rendszerű szolgáltatást már csak Budapesten, a XIX., kerületben biztosit az eljárás alá vont vállalkozás az un. Simonyi I. kábeltelevíziós hálózat működtetésével.

III.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogelődei 2000. novemberi keltezésű levelükben értesítették előfizetőiket a jogutódlással történő egyesülés ténye mellett arról, hogy a csillagpontos kábeltelevíziós szolgáltatás havi előfizetési díjai az inflációt meghaladó mértékben - 15 - 30 %-al - emelkednek 2001. január l. napjától kezdődően.
A soros rendszeren biztosított szolgáltatás díja nem változott a 2000. évi díjhoz képest.

A csillagpontos rendszerben biztosított programcsomagok 2000. és 2001. évi nettó havi díját, a díjemelkedésének %-os mértékét, valamint a programcsomagokban fogható csatornák számát - a vizsgálatban feltárt adatoknak megfelelően - az 1.a), l.b), l.c) számú táblázat tartalmazza.

ALFA csomag

2000. évi netto ár

csatorna szám

2001. évi netto ár

csatorna szám

emelés %

Alacska

893

5

576

5

36

Ferencváros

-

-

-

-

-

Kispest

196

7

300

7

53

Kőbánya-Gyakorló út

232

4

576

4

148

Kőbánya Újhegy

232

5

576

5

148

Kőbánya városközpont

232

7

576

7

148

Lágymányos

536

7

576

7

8

Terézváros

-

-

-

-

-

Újpalota

161

7

300

7

87

Dorog

366

4

576

57

Hatvan

-

-

-

-

-

Kiskunhalas

223

5

246

5

10

1.a)

ALFA csomag

2000. évi netto ár

csatorna szám

2001. évi netto ár

csatorna szám

emelés %

Alacska

955

25

1250

25

31

Ferencváros

1070

27

1400

27

31

Kispest

536

27

857

27

60

Kőbánya-Gyakorló út

652

26

1250

26

92

Kőbánya Újhegy

652

25

1116

25

71

Kőbánya városközpont

759

25

1116

27

47

Lágymányos

1070

25

1400

27

31

Terézváros

-

-

-

-

-

Újpalota

402

25

522

27

30

Dorog

549

25

1400

27

155

Hatvan

955

24

1400

26

47

Kiskunhalas

518

10

576

10

11

1.b)

ALFA csomag

2000. évi netto ár

csatorna szám

2001. évi netto ár

csatorna szám

emelés %

Alacska

-

-

-

-

-

Ferencváros

-

-

-

-

-

Kispest

982

38

1250

39

27

Kőbánya-Gyakorló út

-

-

-

-

-

Kőbánya Újhegy

884

37

1250

38

41

Kőbánya városközpont

884

36

1250

39

41

Lágymányos

-

-

-

-

-

Terézváros

1420

36

1800

39

27

Újpalota

696

38

1250

39

79

Dorog

-

-

-

-

-

Hatvan

-

-

-

-

-

Kiskunhalas

884

27

1116

27

26

1.c)

Az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatási területével határos területeken - a határon való érintkezést részben meghaladóan (VI., IX., X., XV., kerület) - legnagyobb szolgáltatóként a UPC Magyarország Kft és a MatávkábelTV Kft nyújt kábeltelevíziós szolgáltatást.

A Vj-20/2001. számú ügyben feltárt adatok szerint a UPC Magyarország Kft

 • -

  az Alfa csomagnak megfelelő un. Lifeline programcsomagjának 2001. évi nettó díja - 3-5 csatorna biztosítása mellett - havi: 134-446 Ft úgy, hogy többségben a 446 Ft/havi díj kerül felszámításra.

 • -

  A Béta programcsomagnak megfelelő Basic csomag díja - 15-32 csatorna biztosítása mellett - havi 929-1598 Ft,

 • -

  A Delta csomagnak megfelelő EBS programcsomag (csatornaszám 31-49) ez évi nettó díja 1515 - 2186 Ft, többségében ez utóbbi díj mellett.

A Vj-10/2001. számú ügyben beszerzett adatokból megállapíthatóan a MatávkábelTV Kft 2001-ben az alábbi nettó díjakat alkalmazza:

 • -

  az Alfa csomagnak megfelelő I. csomag díja: 205-834 Ft, a központi fejállomáson pedig 437 Ft

 • -

  a Béta csomagnak megfelelő II. csomag díja 597 Ft, 1107 Ft, központi fejállomáson 1286 Ft,

 • -

  a Delta csomagnak megfelelő III. csomag díja: 964 Ft, a fejállomáson pedig 1964 Ft.

A három vidéki városban az eljárás alá vont vállalkozás egyedüli szolgáltatóként működik.
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség közlése szerint a 2000. évben a szövetség 224 tagja által érvényesített díjakból megállapíthatóan az Alfa csomagnak megfelelő csillagpontos szociális, négy csatornát tartalmazó programcsomagért átlagosan 271 Ft-ot számítottak fel.
A Béta csomagnak megfelelő csillagpontos, átlagosan 17 csatornát tartalmazó alapcsomag havi díja 2000-ben 1291 Ft volt, míg a Delta csomagnak megfelelő bővített, 35 csatornát tartalmazó programcsomag átlagos díjaként 1295 Ft-ot tartanak nyilván.

IV.

A vizsgálati jelentés a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség által közölt adatokat alapúlvéve megállapította, hogy a gazdasági erőfölényben lévő eljárás alá vont vállalkozás által a szolgáltatási területén érvényesített, a Béta és Delta programcsomagokkal kapcsolatban felszámított előfizetési díj nem valósit meg jogsértést, mivel a 2000. évi átlag díjaknak a 2000. évi infláció %-ában emelt összege nem támasztja alá azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás tisztességtelenül megállapított díjakat alkalmazna.
Ugyanezen álláspontot foglalta el az Alfa csomag viszonyában is azzal azonban, hogy a kőbányai és a dorogi programcsomagok díját túlzottan magasnak, azaz jogsértőnek találta.

Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte gazdasági erőfölény és jogsértés hiányában.
Hivatkozott arra, hogy a valamennyi előfizetőt terhelő, kimutatása szerint havi 755 Ft nettó összegű állandó költséget sem számítja fel az Alfa csomag kisszámú megrendelőjével szemben előfizetési díjként.
Vitatta a vizsgálati jelentésben megjelölt, a szociális programcsomagra felszámított előfizetési díjak átlagos összegét.

V.

A Tpvt. 21.§ a) pontja szerint tilos gazdasági erőfölénnyel visszaélve az üzleti kapcsolatokban tisztességtelenül megállapított az eladási árak (díjak) alkalmazása. Fenti jogszabályhelyből megállapíthatóan a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek kettős konjunktív feltétele van, azaz a jogsértés megállapításához a visszaélésszerű magatartásra, illetve ezen túl a gazdasági erőfölényes piaci helyzet fennállására van szükség.

A Versenytanács a visszaélésszerű magatartás megítélése érdekében a budapesti földrajzi piacokon azon két jelentős szolgáltató 2001. évi díjait vette figyelembe, melyeket már vizsgált, illetve vizsgál a a Vj-10/2001. és Vj-20/2001. számú ügyekben.
A UPC Magyarország Kft és a MatávkábelTV Kft díjainak költségalapon történt elemzése alapul szolgálhat arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás programcsomagjainak túlzottan magas, vagyis tisztességtelen volta megítélhető legyen. Fenti, a tényállásban írt előfizetési díjak összehasonlítása alapján az volt megállapítható, hogy a Béta és a Delta programcsomagok díjai nem tekinthetők jogsértőnek, mivel a költségalapon vizsgált díjakhoz történő hasonlítás eredményeképpen azok nem minősülnek tisztességtelenül megállapított díjaknak.

Nem minősülnek továbbá jogsértőnek az Alfa programcsomag díjai sem, melyek költségalapú vizsgálata ugyan a fenti ügyekben nem történt meg, azonban e vonatkozásban a Versenytanács osztja az eljárás alá vont vállalkozás képviselőjének azon álláspontját, miszerint ezen programcsomagokat éppúgy terheli az állandó költség, mint a többi, több csatornát tartalmazó programcsomagot. A valamennyi programcsomagra eső - az eljárás alá vont vállalkozás által reális összegben megjelölt - állandó költséghez képest a legalacsonyabb díjfekvésű csomag előfizetőinek adott kedvezmény mértéke, a Versenytanács álláspontja szerint nem alapoz meg tisztességtelen magatartást az adott esetben, ugyanis a vállalkozásoknak üzletpolitikájuk körében joguk van eldönteni azt, hogy a ténylegesen felmerülő költséghez képest adott kedvezményt milyen konkrét mértékben alkalmazzák. Nem kifogásolható tehát azon vállalkozói üzletpolitika, mely az 1996. évi I. törvény (Médiatörvény) 117. § (1) bekezdése által kötelezően szolgáltatandó műsorokat tartalmazó legkisebb műsorkínálatú programcsomagra kisebb kedvezményt ad, mellőzve ezáltal a ténylegesen felmerült költség áthárítását a nagyobb kínálatú programcsomagok előfizetőire, mint ahogyan az sem kifogásolható, ha egy más üzletpolitika mellett a legkisebb kínálatú programcsomag díját alacsonyabban határozzák meg.

Az eljárás alá vont vállalkozás vidéki városokban nyújtott szolgáltatása díjai megítélésénél a Versenytanács is a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség által nyújtott adatokat vette figyelembe azzal azonban, hogy a fent kifejtettek az ottani eljárás alá vonti szolgáltatásra is vonatkoznak.

Visszaélésszerű magatartás, vagyis jogsértés megállapíthatóságának hiányában a Versenytanács mellőzte a gazdasági erőfölényes piaci helyzet értékelését és az eljárást a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés h) pontja alapján - figyelemmel a 72,.§ (1) bekezdés a) pontjának második fordulatára - jogsértés hiányában megszüntette.

Budapest, 2001. május 22.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Bodócsi András sk
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi