Vj-7/2001/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Csikai Attila ügyvéd (Köves és Társai Ügyvédi Iroda 1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt VR-Leasing AG kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Lombard Pénzügyi és Lízing Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A kérelmező 2000. december 29-én a

 • -

  DVT Alfa Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-vel, a

 • -

  DVT Omega Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-vel, a

 • -

  VB.-Leasing International Holding GmbH-val, valamint a

 • -

  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-vel

kötött adásvételi szerződésekkel megvásárolta a Lombard Pénzügyi és Lízing Rt törzsrészvényeinek többségét, mely révén a szavazati jogok 72,46 %-át szerezte meg.

A kérelmező e tranzakciókkal megvalósuló irányításszerzéshez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§-ára hivatkozva kérte a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. Az engedély iránti kérelemben hivatkozott arra, hogy az összefonódás résztvevői Magyarországon nem végeznek azonos tevékenységet, ezért az irányításszerzés a gazdasági versenyt nem befolyásolja.

II.

A VR-Leasing AG. németországi székhelyű vállalkozás, mely főként beruházási javak és ingatlanok vásárlásával, bérbeadásával, lízingelésével és eladásával foglalkozik. Magyarországon - egy eseti ügylet kivételével - az irányításszerzést megelőzően tevékenységet nem végzett. A társaság többségi részvényei a frankfurti Deutsche Genossenschafts Bank AG. (a továbbiakban: DG Bank) tulajdonában vannak.

A DG Bank irányítása alatt áll, a szavazati jogok 71,94 %-ának tulajdona alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., mely kereskedelmi banki tevékenységet folytat. 1999. évben mérlegfőösszegének 10 %-a 13,6 milliárd Ft volt.

A Lombard Pénzügyi és Lízing RT (a továbbiakban: Lombard Rt) pénzügyi lízing tevékenységet végez, 1999. évben mérlegfőösszegének tíz százaléka 1,1 milliárd Ft volt.
Az Rt száz százalékos tulajdonában áll a Lombard Bérlet Kft., a Lombard Ingatlanforgalmazó Kft és a Takarékbank Lízing Kft., melyek operatív lízing - tartós bérlet - tevékenységet folytatnak. Együttesen 1999. évben 3,5 milliárd Ft nettó árbevételt realizáltak.

III.

A kérelem tárgyát képező irányításszerzés a lízing szolgáltatások magyarországi piacát érinti. E piac forgalmának döntő többségét a járműfinanszírozási szolgáltatások teszik ki.
A piacot erős versenyhelyzet jellemzi, a szereplők száma nagy, melyek közül a kereskedelmi bankok érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknak van viszonylag magas - 20 % körüli - piaci részesedése, s ugyancsak nagyobb jelentőségűek a járműgyártókhoz kapcsolódó társaságok, akik 9-15 % körüli részaránnyal rendelkeznek.
A piac többi résztvevőjének - köztük az irányítás alá kerülő Lombard RT-nek is - alacsony, 5 %, vagy az alatti a forgalmi részesedése.

IV.

A Tpvt. 71.§-a alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti irányításszerzés engedélyezését indítványozta.

V.

A Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a kérelem szerinti részvényvásárlásokkal a VR-Leasing AG. irányítást szerez a Lombard RT. felett, mely vállalkozások összefonódásának minősül.

Az összefonódáshoz a Tpvt.24.§-a alapján a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, miután

 • -

  a 26.§ szerint érintett vállalkozások, a közvetlen résztvevők (VR-Leasing AG. és a Lombard Rt), valamint a közvetetten résztvevők (a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt és a Lombard Rt által irányított Kft-k) együttes mérlegfőösszegének tíz százaléka, illetve nettó árbevétele az összefonódást megelőző 1999. évben meghaladta a tíz milliárd forintot (18,5 milliárd Ft volt), és

 • -

  az irányítás alá kerülő Lombard Rt-nek, mint pénzügyi vállalkozásnak a mérlegfőösszege tíz százaléka több volt - 1,1 milliárd forint - ötszáz millió forintnál.

VI.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, amennyiben az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

A kérelmezett összefonódás a lízing szolgáltatások országok piacát érinti, melyen azonban csak az irányítás alá kerülő Lombard Rt és az eddig is érdekeltségi körébe tartozó leányvállalatok működnek. Az összefonódás többi résztvevője nem szereplője a magyar piacnak, illetve más területeken - kereskedelmi banki szolgáltatások - fejti ki tevékenységét.
Így a kérelem szerinti irányításszerzés a Lombard Rt olyan tulajdonos változása, mely az érintett piaci viszonyokat, illetve a versenyfeltételeket nem befolyásolja.
Ezek figyelembevételével a Versenytanács - a vizsgálat indítványával egyezően - a Tpvt. 30. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, így a Versenytanács - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozott határozatot.

A kérelmező az eljárás díját - Tpvt. 62. § (1) bekezdés - előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatáról a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 2001. március 2.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi