Vj-13/2001/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szabó Eleonóra jogtanácsos (9600 Sárvár, Soproni u. 15.) által képviselt Bernard Matthews B.V. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a SáGa Foods Baromfiipari Rt felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1)

  A kérelmező Bernard Matthews B.V. (a továbbiakban: BM B.V.) Üzletrész Átruházási Szerződés keretében megvásárolta a Snowdrop Foods Limited-től (a továbbiakban: SF Ltd.) a SáGa Foods Baromfiipari Rt (a továbbiakban: SáGa Rt) üzletrészeinek 72,41 százalékát, melyhez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján 2001. január 17-én a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 2)

  A BM B.V. száz százalékos tulajdonosa a Norfolk Spring Limited (a továbbiakban: NS Ltd.), amely a Bernard Matthews PLC (a továbbiakban: BM PLC) száz százalékos tulajdonában álló holding társaság. A SF Ltd. szintén a BM PLC száz százalékos tulajdonában van.

 • 3)

  A SáGa Rt baromfitenyésztéssel és feldolgozással foglalkozó vállalkozás, melynek az általa irányított vállalkozásokkal együttes - az egymás közötti forgalom nélkül számított - 1999. évi nettó árbevétele 22,7 milliárd forint volt.

II.

 • 4)

  Az 1) pont szerinti üzletrészvásárlás a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b) és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül, melyhez a SáGa Rt és az általa irányított vállalkozások nettó árbevételi adatai alapján a Tpvt. 24.§ (1) bekezdésében foglalt küszöbszámokra tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kell kérni.

 • 5)

  Az összefonódás két közvetlen résztvevője a Tpvt. 15.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján egymástól nem független vállalkozás, mert
  - az irányítást megszerző BM B.V. (az NS Ltd.-n keresztül);
  - az irányítás alá kerülő SáGa Rt (az SF Ltd.-n keresztül)
  a BM PLC közvetett irányítása (Versenytanács elvi állásfoglalásai 28., Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám) alatt áll.

 • 6)

  A Versenytanács állandó gyakorlata (elsőként Vj-16/1997.) szerint az egymástól nem független vállalkozások közötti (egy vállalkozás csoporton belüli) irányítás szerzés a versenyhelyzetet nem befolyásolja, mert a Tpvt. 12.§ b) pontja alapján az egymástól nem független vállalkozások az összefonódás hiányában is összehangoltan léphetnek fel a piacon.

 • 7)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel engedélyezte.

 • 8)

  Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Tpvt-nek a CXXVIII. törvény 9.§ (1) bekezdésével 2000. február 1-jei hatállyal beiktatott 23.§ (1) bekezdés b) pontja értemében a nem független vállalkozás felett szerzett irányítás nem minősül vállalkozások összefonódásának. A 2000. évi CXXVIII. törvény rendelkezéseit azonban - annak 49. § (2) bekezdése alapján - a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni. Miután a Tpvt. 67. § (1) bekezdése alapján a jelen ügy (versenyfelügyeleti eljárás) a kérelem 2001. január 17-i benyújtásával megindult; a Versenytanács a kérelem szerinti irányításszerzést vállalkozások összefonódásaként vizsgálta.

III.

 • 9)

  A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 10)

  Az ügyfelek (BM B.V. és a SáGa Rt) képviselőjük útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 11)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. április 17.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi