Vj-14/2001/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Bán Chrysta ügyvéd (1056 Budapest, Szerv u. 17-19.) által képviselt
- Siemens AG I. rendű, valamint
- Robert Bosch GmbH II. rendű
kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

 • 1)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy az I. rendű kérelmező irányítást szerezzen az Atecs Mannesmann AG felett.

 • 2)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy a II. rendű kérelmező irányítást szerezzen a Mannesmann Rexroth AG felett.

 • 3)

  A határozat felülvizsgálatát

  • -

   az 1) pont tekintetében az I. rendű kérelmező és az Atecs Mannesmann AG;

  • -

   a 2) pont tekintetében a II. rendű kérelmező és a Mannesmann Rexroth AG

a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelem

 • 1)

  a Siemens AG és a Robert Bosch GmbH (a továbbiakban: Bosch GmbH) 2000. áprilisában részvényvásárlási szerződést kötött a Mannesmann AG-val és a Mannesmann Investmest GmbH-val az Atecs Mannesmann AG (a továbbiakban: Atecs) részvényei 46 százalékának megvásárlására, valamint részesedésük tőkeemeléssel történő 50 százalék + 2 szavazatra növeléséről.

 • 2)

  A felek a szerződést 2001. januárjában akként módosították, hogy

  • a)

   az Atecs részvényeit a Siemens AG egyedül vásárolja meg, mely részvényvásárlásnak halasztó hatályú feltétele, hogy

  • b)

   az Atecs az általa irányított Mannesmann Rexroth AG (a továbbiakban: Rexroth) teljes operatív üzletmenetét - szerződéssel - a Bosch GmbH javára bérbe adja.

 • 3)

  A Siemens AG és a Bosch GmbH 2001. január 17-én a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján

  • -

   a Siemens AG-nak az Atecs felett, a részvények többségének megszerzésével; illetve

  • -

   a Bosch GmbH-nak a Rexroth felett, az üzletmenet bérbevételével

megvalósuló irányításszerzéséhez - mint vállalkozások összefonódásához - a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódások résztvevői

A Siemens-csoport

 • 4)

  A Siemens AG és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Siemens-csoport) a gépipar számos területén (elektronika, autótechnika, automatizálás, közlekedés-technika, számítógép alkatrészek) tevékenykednek világszerte.

 • 5)

  A Siemens-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások 2000. évben elért nettó árbevétele, valamint a Siemens-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén elért 2000. évi nettó árbevétele (a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül) együttesen 115,1 milliárd forint volt.

Az Atecs-csoport

 • 6)

  Az Atecs és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások - kivéve a Rexroth-csoport (lásd. 11. pont) tagjait, amelyek üzletmenetet a Bosch GmbH bérbeveszi - (a továbbiakban együtt: Atecs-csoport) anyagmozgatási rendszerek és alkatrészek, valamint autótechnikai termékeket (hajtóművek, elektronikus alkatrészek) gyártásával foglalkoznak.

 • 7)

  Az Atecs-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások 2000. évben elért nettó árbevétele, valamint az Atecs-csoport külföldön honos tagjainak a Magyar Köztársaság területén 2000. évben elért nettó árbevétele (a vállalkozáscsoporton belüli forgalom nélkül) együttesen 15,4 milliárd forint volt.

A Bosch-csoport

 • 8)

  A Bosch GmbH és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Bosch-csoport) a nemzetközi piacon a gépjárműtechnika, a távközléstechnika és az automatizálás területén tevékenykednek.

 • 9)

  A Bosch-csoport magyarországi tagjainak 2000. évi nettó árbevétele, valamint a Bosch-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozásoknak a Magyar Köztársaság területén elért 2000. évi nettó árbevétele (a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül) együttesen 31,4 milliárd forint volt.

A Rexroth-csoport

 • 10)

  A Rexroth és az általa közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Rexroth-csoport) tevékenységi területe a hidraulika, valamint az automatizálás.

 • 11)

  A Rexroth-csoport magyarországi tagjainak 2000. évi nettó árbevétele, valamint a Rexroth-csoporthoz tartozó külföldön honos vállalkozások Magyar Köztársaság területén elért 2000. évi nettó árbevétele (a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül) együttesen 2,1 milliárd forint volt.

III.

A résztvevők piaci helyzete

 • 12)

  A Siemens-csoport és az Atecs-csoport tagjai a magyar piacot érintően nem végeznek azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységet, és nem állnak egymással vertikális kapcsolatban sem.

 • 13)

  A Bosch-csoport és Rexroth-csoport magyar piacot érintő közös tevékenysége

  • -

   ipari- és mobil hidraulikai részegységek;

  • -

   pneumatikai rendszerek, valamint

  • -

   elektronikus szabályozók és meghajtók

előállítása, illetve forgalmazása.

 • 14)

  Az említett árucsoportok mindegyike tekintetében nagyszámú (a hidraulika területén tíz nagyobb és száznál több kisebb) vállalkozás van jelen a magyar piacon, köztük nagy tőkeerejű nemzetközi vállalkozások (Parker-Hannifin, Sauer-Danfoss Eaton-Vickers, Fanuc stb), melyek a nagyobb értékű munkákat jellemzően nyilvános pályázatokon nyerik el. A Bosch- és a Rexroth-csoport részesedését az országos forgalomból a Táblázat mutatja be.

A Bosch- és a Rexroth-csoport részesedése az általuk forgalmazott áruk magyarországi forgalmából

Árucsoport

Rexroth (%)

Bosch (%)

Együtt (%)

Ipari hidraulika

28,4

1,4

29,8

Mobil hidraulika

35,3

1,8

37,1

Pneumatika

14,0

0,6

14,6

Elektronikus szabályozók és meghajtók

1,5

0,4

1,9

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

Siemens AG -Atecs

 • 15)

  Az Atecs részvényei többségének Siemens AG általi megszerzése a Tpvt. 23.§ (1) bekezdésének a) és (2) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 16)

  Az összefonódásra - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya, mert annak hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1.§), tekintettel arra, hogy az irányítást megszerző Siemens AG és az irányítása alá kerülő Atecs is olyan vállalkozás-csoport tagja, amely áruival jelen van a magyar piacon.

 • 17)

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozások (a Tpvt. 26.§ alapján: a Siemens- és az Atecs-csoport tagjai) 2000. évi együttes - a Tpvt. 27.§ szerint számított - nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Atecs-csoporté az 500 millió forintot. Ezért az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

Bosch GmbH - Rexroth

 • 18)

  A Bosch GmbH, a közte és az Atecs között létrejött szerződés (lásd: 2.b pont) révén a Tpvt. 23. § (3) bekezdése szerint irányítást szerzett a Rexroth felett, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 19)

  Az összefonódásra - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - kiterjed a Tpvt. hatálya, mert annak hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén (Tpvt. 1.§), tekintettel arra, hogy az irányítást megszerző Bosch GmbH és a Rexroth is olyan vállalkozás csoport tagja, amely áruival jelen van a magyar piacon.

 • 20)

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozások (a Tpvt. 26.§ alapján: a Bosch- és a Rexroth-csoport tagjai) 2000. évi együttes - a Tpvt. 27.§ szerint számított - nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Rexroth-csoporté az 500 millió forintot. Ezért az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

V.

Az engedélyezés

 • 21)

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14.§).

Siemens AG-Atecs

 • 22)

  A Siemens- és az Atecs-csoport a magyar piacon nem végez azonos tevékenységet, és közöttük vertikális kapcsolat sincs, ezért összefonódásuk a gazdasági erőfölényt (és általában is a gazdasági versenyt) nem érinti.

 • 23)

  Az előzőekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Siemens AG Atecs feletti irányításszerzését - egyezően a Tpvt. 71.§ szerinti vizsgálói indítvánnyal - engedélyezte.

Bosch GmbH - Rexroth

 • 24)

  A Bosch- és a Rexroth-csoport több árucsoport tekintetében (lásd a 14. pont Táblázatát) egyaránt jelen van a magyar piacon, ezért az összefonódás növeli a koncentrációt, aminek lehetnek káros versenyhatásai.

 • 25)

  A két vállalkozás-csoport együttes piaci részesedése az ipari- és a mobil hidraulika területén vethet fel versenyaggályokat, annak ellenére, hogy a piaci részesedés növekedése (1,4 illetve 1,8 százalék) viszonylag alacsony. A Versenytanács azonban meghatározó jelentőséget tulajdonított a hidraulika piac azon sajátosságának is, hogy a vásárlók a nagyobb értékű munkák elvégzésére jellemzően nyilvános pályázatot írnak ki, mire tekintettel a versenyviszonyokat a hidraulika területén a pillanatnyi helyzetet tükröző piaci részesedések mellett a pályázatok lehetséges résztvevőinek száma is lényegesen befolyásolja.

 • 26)

  Mindezek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy - figyelemmel a magyar piacon jelenlévő nagyszámú, jelentős tőkeerővel rendelkező nemzetközi versenytársára - az összefonódás révén kialakuló vállalkozáscsoport nem kerül gazdasági erőfölényes helyzetbe, mire tekintettel a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Bosch GbmH-nak a Rexroth feletti irányítás szerzését - egyezően a Tpvt. 71.§ szerinti vizsgálói indítvánnyal - engedélyezte.

VI.

Eljárási kérdések

 • 27)

  Az ügyfelek, vagyis

  • -

   az irányítást szerző Siemens AG és Bosch GbmH; valamint

  • -

   az irányítás alá kerülő Atecs és Rexroth

kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 28)

  A kérelmezők a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerint eljárási díjat a két - egymással szorosan összefüggő, és ezért a kérelemnek megfelelően egy eljárás keretében vizsgált - összefonódásra vonatkozóan (együttesen egymillió forint összegben) leróttak, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 29)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. május 29.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi